Daniel Král'

Král' (1978) je docentem na Katedře aplikované matematiky MFF UK. Je autorem více než 80 původních vědeckých článků, členem redakčních rad několika mezinárodních časopisů a držitelem mnoha ocenění.

Evropská výzkumná rada (European Research Council - ERC) podporuje vědecký výzkum na základě vědecké excelence. Působí v rámci 7. rámcového programu EU od února 2007.

V roce 2007 bylo z 9167 podaných žádostí mladými vědci přijato 299 a v roce 2009 uspělo z 2503 podaných návrhů 244. Většina úspěšných žadatelů působí na nejlepších evropských univerzitách

Česká věda zaznamenala úspěch na mezinárodním poli. Mladý matematik Daniel Král' (32) z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy získal jako první z nových členských států Evropské unie grant ve výši 849 000 eur (21 milionů korun) od prestižní Evropské grantové agentury.

Grant je udělen na 60 měsíců s počátkem řešení od 1. prosince 2010. Kráž buduje s dalšími kolegy vědecký tým, který nabídne studentům z MFF UK možnost podílet se na řešení zajímavých a náročných problémů a do Prahy přivede vynikající mladé vědce ze zahraničí.  

Má mu umožnit financování výzkumu a vytvoření týmu mladých vědců. Čeho se jeho výzkum týká, popisuje v rozhovoru pro HN.

HN: Čím se přesně váš výzkum zabývá?

Primárně se věnuji části kombinatoriky zvané teorie grafů a jejím aplikacím. Jedná se o obor na hranici matematiky a informatiky. Jedním z příkladů grafu, který dáváme studentům na přednáškách, je mapa měst spojených silnicemi. Problémem, který pak studujeme, je nalezení nejrychlejší nebo nejkratší cesty mezi dvěma zadanými městy.

HN: Jaké je jeho praktické využití?

Grantová agentura ERC podporuje projekty základního výzkumu. Primárním cílem projektu je tedy rozvoj teoretických poznatků, které by mohly nalézt uplatnění v aplikacích. Již zmiňovaný příklad pak ukazuje na možnosti využití v algoritmech pro navigace v automobilech.

HN: Jak probíhalo výběrové řízení na grant?

Výběrové řízení bylo dvoukolové. V prvním kole se poslaly písemné návrhy grantových projektů k hodnocení nezávislému panelu expertů agentury ERC. Do druhého kola pak vybrali zhruba dvakrát tolik projektů, kolik bylo možné financovat, a vybrané žadatele pozvali na interview do Bruselu. Zde před odborným panelem každý žadatel představil svůj projekt a odpovídal na dotazy členů panelu.

HN: Jaká byla konkurence ve vašem oboru?

Seznam žadatelů není veřejný, zveřejňují se jen počty. Letos všechny panely (agentura působí ve více různých oborech) nebyly uzavřeny, statistika není ještě k dispozici. Úspěšnost žadatelů v minulých letech byla poměrně nízká - v prvním roce získala grant zhruba pouze tři procenta žadatelů, v minulém roce necelých deset procent. Seznam univerzit, kde se udělené granty řeší, obsahuje přední evropské univerzity.

HN: V minulosti jste působil na několika zahraničních univerzitách, například v Berlíně nebo v Atlantě. Nemáte po tomto úspěchu nabídky ze zahraničí?

Nějaké nabídky přišly. Já jsem grant připravoval se spolupracovníky z Matematicko-fyzikální fakulty a myslím, že je to proto úspěch celého týmu. Určitě zůstanu tady, v Praze.

HN: Budou moci s výzkumem pomáhat studenti MFF?

Ano, budou se moci zúčastnit. Značná část prostředků v grantu je přímo určena na podporu studentů, ať už formou stipendií, nebo formou příspěvků na zahraniční stáže.

Související