EU má právo neomezeně regulovat ceny

Rozsudek Evropského soudního dvora (ECJ) ve věci regulace cen telefonního roamingu je smutným završením ostudné regulace cen telefonních služeb. Otevírá cestu k další celoevropské regulaci cen ve jménu "ochrany spotřebitele" a "fungování vnitřního trhu".


ECJ rozhodoval na základě dotazu britského soudu, na který se obrátily společnosti Vodafone, Telefónica O2, Orange a T-Mobile, tedy firmy, které do mobilního spojení investovaly peníze a provozují jej ku prospěchu stovek milionů lidí. Britský soud nyní MUSÍ rozhodnout dle rozhodnutí ECJ, tedy zamítnout žalobu.

Ačkoliv nikde ve smlouvách EU není napsáno, že by měla pravomoc regulovat ceny, soud potvrdil, že dostatečným podkladem pro regulaci cen je obvyklá odvolávka na článek 95 (dnes 114) Smlouvy o fungování EU, který říká, že má právo přijímat "opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu."

Když operátoři žádali, ať se zruší alespoň regulace maloobchodních cen, soud konstatoval, že je v pořádku, protože prý EU mohla "mít legitimně za to, že by pouhá regulace velkoobchodních trhů nevedla ke stejnému výsledku jako dotčená regulace, která zahrnuje jak velkoobchodní, tak maloobchodní trhy, a tudíž bylo nezbytné přistoupit k posledně uvedené regulaci".

Vím, že jsou lidé, kteří si myslí, že je potřeba regulovat ceny, aby se spotřebitel měl dobře. Krátkozraký spotřebitel je rád, že ho hodná EU chrání a on se nemusí pídit po nejvýhodnějším tarifu při cestování.

Rozumný člověk by měl uznat, že je pošlapáním svobody a soukromého vlastnictví. Ekonom dodá, že regulace ničí trh, brání inovacím a zdražuje služby oklikou.

Opak si zjevně myslela komisařka Redingová i s celou Evropskou komisí, radou a parlamentem - a nyní i Evropský soudní dvůr. Jak jsem uvedl dříve, komisařka Redingová i s celou komisí by nikdy nevymyslela ani mobil ani roaming. Inovace jsou produktem svobodného trhu a motivu zisku, nikoliv produktem parazitických politiků či úředníků, kteří se jen umí vézt na zádech druhých.

Čekejme, že postupně bude Evropská unie "v zájmu spotřebitele", populisticky, aby odvrátila pozornost lidí od hlubokých měnových a fiskálních potíží, regulovat ceny všeho. Spotřebitelé budou rádi, že všechno bude všude stejně drahé, ale konečnou stanicí takového přístupu je diktatura a ekonomický úpadek.

Petr Mach, předseda Svobodných


Omluva

V úterním vydání HN jsme v anketě na straně 2 zveřejnili odpověď guvernéra ČNB Miroslava Singera. Použili jsme k tomu politicky neutrální věty z rozhovoru zveřejněného ve stejném vydání HN. Pan Singer však odpovídal na jinak položenou otázku a nevěděl, že jeho slova budou použita v anketě. Za to se jemu i ČNB omlouváme.

Související