Nedávný pokles cen akcií společnosti BP je zcela šokující. Pro tento pohyb neexistuje ekonomické zdůvodnění. Při současných úrovních je BP levná podle jakékoli normy. Může poklesnout ještě níže, ale z dlouhodobé perspektivy (déle než 5 let) by měla být jasnou příležitostí k nákupu.

S přihlédnutím k nedávným událostem, kombinovaným s hysterickými titulky, pověstmi a spekulacemi, zachvacuje dle našeho názoru investory panika a odprodávají akcie společnosti. I s dnešním odrazem akcie poklesly o 50 % od nehody na Deepwater Horizon.

Z dlouhodobého hlediska BP věříme. Ze dvou důvodů. Prvním je to, že firma nezkrachuje. Je to čtvrtá nejziskovější společnost na světě, což znamená, že je velmi pravděpodobné, že bude schopná pokrýt náklady čištění a všechny náhrady škod, pokuty a soudní náklady, zvláště když tyto náklady budou rozloženy na dobu více let. Druhým důvodem je to, že akcie jsou neobyčejně levné. Nyní se obchodují na 5,1 x odhadovaných výnosů tohoto roku a výnos byl také 7,55 % při včerejší ceně uzavření 334p, i přesto, že dividenda bude pozastavena.

Náklady a pokuty

Vláda nedávno uvedla, že množství ropy proudící z vrtu je někde mezi 35 tisíci a 60 tisíci barely denně. Minimální pokuta je tisíc dolarů za vylitý barel. Pokud se však dá prokázat nedbalost, pokuta může být až 4300 USD/barel. Jde pouze o pokutu za vylitou ropu a nezahrnuje to další plnění (náhrady škod, náklady čištění, možná trestní odpovědnost a jakékoli další náklady stanovené při různých občanskoprávních soudních řízeních).

Při 4300 USD/barel se dostáváme k pokutě 150 - 258 milionů USD denně a po slyšeních v Kongresu je pravděpodobné, že BP bude obviněna ze "zanedbání" (přinejlepším). Trvá to zatím asi 50 dní; to činí dosud něco mezi 7,5 a 13 miliardami až dosud. Pokud budeme předpokládat, že se vrt podaří uzavřít uprostřed srpna, uběhne dalších 50 dní (zhruba), než k tomu dojde, čímž se celková suma pokut dostane někam k 15 - 30 miliardám USD. Třicet miliard USD je méně, než jsou výnosy BP z provozní činnosti za jeden rok. I když celková částka bude dvou- nebo trojnásobná, uvědomte si, že ke splácení těchto závazků bude docházet během mnoha let, což BP umožní, aby si vydělala prostředky a mohla se dostat z tohoto problému. Jde o důležitý bod, o kterém se nehovoří: každý se zaměřuje na to, kolik budou činit celkové náklady pro BP, a neptá se na stejně důležitou otázku, kdy bude moci BP provádět tyto platby. Náklady čištění budou rozloženy na několik příštích let a právní závazky a pokuty ještě na mnohem delší období.

Jak je BP zisková?

Zisky BP se v roce 2009 snížily kvůli krizi, ale analytici předpovídají (což potvrzují silné výsledky za 1. čtvrtletí), že provozní zisk bude v roce 2010 asi 34 miliard USD (93 milionů denně) a čistý příjem 22 miliard, což odpovídá průměru v období 2005 - 2008 (tyto odhady jsou z doby před nehodou a byly upraveny). Zjednodušeně BP vezme 30 miliard USD provozního cash flow (v průměru 29,7 miliardy během minulých čtyř celých roků) a reinvestuje dvě třetiny z nich do podnikání a zbytek zaplatí jako dividendu akcionářům.

Klíčovým pilířem naší investiční teze je to, že síla výsledků odvětví je nedotčena. Slyšeli jsme dva protichůdné názory: první, že veškeré činnosti BP v pobřežních vodách Mexického zálivu, největší ze všech firem v této oblasti, by mohly být trvale zastaveny. Myslíme si, že to je nepravděpodobné. BP by měla tento zásah překonat, protože se týká jen 15,3 procenta z celkové produkce ropy BP a 3,6 % procenta z její produkce zemního plynu v roce 2009.

Zvažujeme ještě extrémnější scénář, pokud by BP zastavila podnikání v USA či k tomu byla přinucena. I pak by BP přežila: celkem se USA podílí z 33,3 % na ziscích BP z průzkumu a produkce v 1. čtvrtletí 2010 (průzkum a produkce tvořily 93,2 % z celkového provozního zisku).

Náš nejlepší odhad je, že až bude vše řečeno a provedeno, mohou být normalizované zisky BP kvůli krizi o několik procent nižší. Zajisté budou platit nové drahé bezpečnostní předpisy a BP může ztratit některá podnikání pro vládu USA.

BP pozastavila výplatu dividendy, potřebuje další hotovost. Dalším zřejmým krokem bude snížení kapitálových výdajů, což jsou daleko větší výdaje, než je dividenda (dividendy činí nyní něco méně než 11 miliard USD oproti průměru 21,7 miliardy kapitálových výdajů během uplynulých dvou let). Ve zprávě o 1. čtvrtletí BP uvedla ohledně kapitálových výdajů: "Pro celý rok 2010 nadále očekáváme, že základní kapitálové výdaje budou asi 20 miliard USD a výnosy z vyřazení dlouhodobého majetku 2 - 3 miliardy."

Je těžké vědět, jak rychle a o kolik by mohla BP snížit kapitálové výdaje, ale vodítkem je, že "Odpisy a amortizace a odepsané výdaje průzkumu" - často přiměřený zástupce kapitálových výdajů údržby byly loni 12,7 miliardy. A konečně, BP má po světě cenná aktiva, majetek na její rozvaze má hodnotu 108 miliard.

POTENCIÁL TU JE
Pověst BP i její ekonomika byly těžce zasaženy, ale autor analýzy soudí, že všechny potíže firma zvládne

Související