Dana Bérová, spolumajitelka obchodní společnosti Sanu Babu

1. Na začátku podnikání si správně definujte a dobře poznejte službu nebo výrobek, které nabízíte. Znalost oboru a připravenost jsou základ. Často je potřeba mít v začátku i trochu štěstí.

2. Přemýšlejte, kdo bude váš zákazník a proč by si měl vybrat právě vás. Hledejte mezeru na trhu. Vždy tam nějaké budou, jen je nevidí každý.

3. Nepřeceňujte reklamu. Sebedražší reklamní kampaň nezachrání firmu, co nemá zdravý základ.

4. Mějte vždy v záloze dobře promyšlenou variantu B pro případ, kdyby ta ideální A přestala fungovat.

5. Od začátku buďte připravený na dílčí neúspěchy a chyby. Bez nich to nejde a je potřeba se z nich poučit. Neopakovat je a určitě se z nich nehroutit. Časem se z nich stanou zábavné historky.

Pavel Blata, majitel firmy na výrobu motocyklů Blata

1. Základem vstupu do podnikání je nejen dobrý, ale hlavně dobře zpracovaný podnikatelský záměr.

2. Dále si na začátku musíte udělat něco jako inventuru vlastních znalostí, schopností, představ, očekávání a v neposlední řadě také přání.

3. Při stanovování ceny služby a zvláště pak výrobku mějte na paměti, že cena musí být akceptovaná především trhem, nikoliv vámi požadovaným ziskem proti vašim nákladům.

4. Váš produkt musí být vyroben do mezery na trhu. Vyvinutý produkt, který trh nechce a tudíž ho nejde prodat, je zmařená investice.

5. Pokud nemáte vlastní peníze, potřebujete cizí kapitál a ten se získává snáze s dobrým byznys plánem.

Martin Vosecký, majitel poradenské agentury Catro

1. Vaše firma musí od začátku růst rychleji, než bylo vaše očekávání. Je-li to naopak, děláte něco špatně.

2. Na začátku všeho musíte pochopit, kde se ve vašem byznysu berou peníze a proč by vám měl někdo za něco platit. Pokud vám tohle nebude úplně jasné, nepouštějte se to toho a běžte do učení.

3. Hledejte k sobě do týmu lidi, kteří vás doplňují a jsou lepší než vy. Jedině tak budete mít motivaci k sebevzdělávání a růstu. Hledejte jednotu v různosti. Pokud si zvolíte lidi stejné jako vy, nejspíš se nikam v podnikání nedostanete.

4. Mít vizi, být posedlý cílem je fajn, dokonce je to i nutné, ale ještě to neznamená se udřít k smrti. Účelem je dostat se do cíle. Cesta do něj může být krásná, ale hrozí, že na ní zůstanete a nikdy nic nedokončíte.

5. Nebojte se a hlavně se nestyďte snít. Nejlépe, když budete snít s otevřenýma očima. Se svou vizí si hrajte, mazlete se s ní, modelujte ji, říkejte ji nahlas. A když se vám bude okolí smát, nevšímejte si toho.

Eva Štěpánková, majitelka kosmetické firmy Ryor

1. Prvně prozkoumejte váš budoucí trh, zda již není zahlcený službou nebo výrobky, které se na něj chystáte umístit.

2. Nikdy, a to ani ve výjimečných případech, si nepůjčujte od lichvářů. To je začátek cesty do zkázy.

3. Na analýzu, kolik budete potřebovat financí a zda postačí, si raději najměte odborníka. Je to příliš důležité na to, abyste si mohli dovolit chybu.

4. Při hledání nápadů vycházejte ze svého vzdělání, nejlépe v oboru, kde jste silnější.

5. Sílu a nadšení do podnikání čerpejte z vašeho pevného rozhodnutí, které bylo na startu. A sice, vzít věci do vlastních rukou, starat se sám o sebe bez závislosti na nějakém zaměstnavateli.

Jan Rejcha, majitel realitní kanceláře Rellox

1. Nebojte se stanovit si velké cíle, ale realizujte je postupně, krok za krokem. Za každých okolností si věřte
a nepodceňujte se.

2. Na začátku se soustřeďte hlavně na svůj klíčový byznys a nerozmělňujte své úsilí mezi jiné, nesouvisející nebo nesourodé projekty. To můžete dělat později, až bude váš klíčový byznys stabilizovaný.

3. Nenechte se otrávit částečnými neúspěchy. Patří k podnikání. Uvědomte si, že 100 procent naplánovaných věcí nevychází nikomu na světě.

I chyby k podnikání patří. Jen jich nesmí být moc.

4. Na každý jednotlivý den si stanovte priority, co je potřeba udělat, a snažte se plán dodržet. Budete tak pracovat mnohem efektivněji.

5. Nebojte se udělat pro klienta něco navíc, když cítíte, že to pomůže k jeho úplné spokojenosti.

Ivan Doležal, majitel firmy Dolmat, lakové obtisky

1. Podle mého uvažování a mé podnikatelské zkušenosti je pro úspěšné podnikání v jakémkoliv oboru důležité se mu dostatečně dlouho a intenzivně věnovat.

2. Pokud nejste jediný, kdo se vaším předmětem podnikání zabývá, důkladně zmapujte svou konkurenci na trhu. Je prostě dobré znát svého "nepřítele".

3. Jestli potřebujete zajistit financování, ale banky vám nechtějí půjčit, nenechte se nalákat na různé "výhodné" úvěry a půjčky z nebankovního sektoru.

Jestli máte problém, mohl by kvůli tomu být ještě vážnější.To si raději nepůjčujte vůbec.

4. Nedostatek peněz nahraďte odříkáním, vytrvalostí a vírou ve vlastní úspěch. Nehleďte přitom ani na čas ani na překážky.

5. Kdo pomýšlí na získání peněz z grantů a dotací, ať se raději ani nesnaží do této problematiky detailně proniknout a raději si najme profesionální agenturu. Umožní mu to dělat dál to, co umí, co ho baví a živí. Může se totiž snadno stát, že seznamování s podmínkami věnujete neúměrně hodně úsilí i energie stejně zůstanete "pod čarou".

Související