Další info z výzkumu:

Průzkum také ukázal, že společnosti s ženami ve vedoucích pozicích mají vyšší výkonnost a vykazují lepší ekonomické výsledky než společnosti bez zastoupení žen ve vedoucích pozicích. Prvních 500 nadnárodních společností, které měly alespoň tři ženy v představenstvu, vykázaly návratnost vlastního kapitálu ve výši 16,7 procenta, zatímco průměrné společnosti dosáhly pouze 11,5procentní návratnost.

Evropská unie se rozhodla bojovat za platovou rovnoprávnost žen a mužů. Vedou ji k tomu nejnovější statistiky Eurobaremetru, podle nichž přesahují platy mužů platy žen v průměru o 18 procent. Česko je v této statistice vysoce nad průměrem - rozdíl v odměňování mezi oběma pohlavími dosahuje více než 26 procent. Prvním krokem unie bude informační kampaň, pokud ale nezabere, je Brusel připraven začít "strašit" právními opatřeními. 

Evropská komise, která bude boj za zrovnoprávnění koordinovat, se v prvním kole zaměří na přesvědčování zaměstnavatelů.  Bude podporovat i nejrůznější iniciativy prosazující rovnost obou pohlaví a vývoj nástrojů k měření rozdílů v platech žen a mužů.

"Kromě toho nejsou vyloučena ani právní opatření," varoval také Brusel. Zvážit chce po konzultacích s partnery třeba posílení sankcí, zajišťování platové transparentnosti a také pravidelné hlášení rozdílů v platech. Opatření by měla přicházet postupně v příštích pěti letech.

Evropané nerovnost potvrzují

Naprostá většina Evropanů (82 procent) je podle průzkumu Eurobarometru (celý průzkum najdete ZDE), jehož výsledky komise v pátek zveřejnila, přesvědčena, že je třeba bezodkladně přijmout opatření k narovnání platových nerovností.

Zhruba každý šestý Evropan považuje nerovnost mužů a žen ve své zemi za hojně rozšířenou. Na stranu druhou si 66 procent dotázaných také myslí, že se situace v posledních deseti letech zlepšila.

"Hluboce mě znepokojuje, že rozdíly v platech žen a mužů se v uplynulých 15 letech téměř nesnížily a v některých zemích se dokonce zvětšují," prohlásila eurokomisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. Podobné rozdíly si Evropa za současné hospodářské krize nemůže dovolit. "Musíme využít všech prostředků, které máme k dispozici, abychom tyto rozdíly odstranili," dodala.

Komise připomněla některé iniciativy, které už někde běží. Třeba Němci vyvinuli program, který umí počítat rozdíly ve mzdách. Ve Francii zase zavedli pro firmy zvláštní "rovnostní nálepku" pro firmy, které se nechají sledovat a přislíbí dodržování pravidel rovnosti.

Brusel také zmínil nedávnou unijní studii, podle níž by odstranění nerovností žen a mužů v oblasti zaměstnanosti mohlo vést v EU ke zvýšení hrubého domácího produktu o 15 až 45 procent.

Související