Hospodářská komora České republiky (HK ČR) pokračuje ve snaze ulehčit podnikatelům přístup k úvěrování. Ode dneška proto zahájí nové kolo jednání s jednotlivými bankami o zlepšení přístupu k provozním úvěrům, a to především ze strany malých a středních podnikatelů. Zatímco na začátku finanční krize prováděly banky výběr příjemců úvěrů podle oboru činnosti, v současné době se zaměří na velikost firmy. Na provozní úvěry by tak měly snadněji "dosáhnout" i menší a střední podniky.

"A právě těm chceme s provozními úvěry pomoci," řekl prezident HK Petr Kužel. Hospodářská komora touto aktivitou naváže na loňská setkání s předními komerčními bankovními ústavy u kulatého stolu a na úspěch při jednáních s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Ta v únoru 2009 uvolnila 1,65 miliardy korun na záruky na investiční úvěry za zhruba 7 miliard a na provozní úvěry ve výši až 6 miliard korun. "Českým podnikům by se totiž mohlo ještě více přitížit, pokud by se banky s cizím kapitálem v této situaci omezeného přístupu k úvěrům staly objektem konkurenčního boje a výsledkem by bylo poskytování úvěrů hlavně firmám z mateřské země," dodal Petr Kužel.

Únorová jednání nebudou probíhat při hromadných jednáních u kulatého stolu, ale individuálně s jednotlivými bankami. To by mělo vést k rychlejšímu dosažení konkrétních výsledků pohledávek. Obvykle je bankami poskytován na dobu jednoho roku až čtyř let, přičemž není nutné uvádět důvod.


Na trhu existují tři typy půjček

Provozní úvěr

Je určený třeba na nákup zboží či materiálu, menšího investičního majetku nebo k financování pohledávek. Banky ho poskytují na dobu jednoho roku až čtyř let, přičemž není nutné uvádět důvod.

Kontokorentní úvěr

Ty banky zpravidla nabízejí k běžnému účtu klienta. Jeho předností je možnost "jít" s výběrem peněz po určité období i do minusu. Kontokorentní úvěry u nás nabízí banky i družstevní záložny.

Investiční úvěr

Je úvěr s dobou splatnosti v desítkách let. Banky ho poskytují třeba k modernizaci strojového zařízení nebo nákupu výrobní haly či sídla firmy. Mívají pevně stanovený plán čerpání a splácení. To jde odložit až na dva roky.


Na provozní úvěry by měly snadněji dosáhnout i menší a střední podniky.
šéf Hospodářské komory, Petr kužel

Související