- Mise do Alžírska. Ve dnech 23. až 25. 2. pořádá ministerstvo průmyslu a obchodu podnikatelskou misi vedenou ministrem Tošovským. Zájemci o doprovod najdou info na: www.businessinfo.cz.

- Obchod s Balkánem. Dne 25. 2. proběhne na MPO, ul. Politických vězňů 20, Praha 1, seminář o možnostech zelené ekologie na západním Balkánu. Kontakt na telefonním čísle 224 907 529.

- Do Německa a Rakouska. Dne 23. 2. se uskuteční ve firmě CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 1, informační schůzka o podmínkách vstupu na tyto zahraniční trhy. Informace na tel. 224 907 532.

Související