Fischerova vláda, která už za pět měsíců skončí, rozjela v posledních dnech velkou ofenzivu. Ministr financí Eduard Janota chce sestavit novou "Bezděkovu komisi" pro důchodovou reformu a premiér Fischer by rád politikům už za dva týdny předal podrobný manuál, co dělat s hospodářstvím po odeznění krize.

"Exit strategy" má vrátit hospodářskou politiku z protikrizových opatření do normálu. Jedním z jejích hlavních cílů má být nastartovat ekonomiku a přitom snižovat obrovský schodek veřejných financí, který může zemi během pár let zadusit.

Vládě se už začínají scházet první doporučení. Jeden z výkopů udělal ekonom a jeden z hlavních současných ekonomických rádců premiéra Jana Fischera Miroslav Zámečník. Ten bude mít během příštích dvou týdnů za úkol sladit návrhy vlády, odborů a zaměstnavatelů tak, aby byli vůbec schopni se na nějaké postkrizové strategii dohodnout.

Vyšší daně i tvrdé škrty

Sám Zámečník bude v téhle debatě Fischerovi radit poměrně razantní kroky. V eseji psané pro HN Zámečník (kromě výrazného zvýšení investic do vzdělání, vědy a výzkumu) navrhuje radikální snížení výdajů třeba na stavební spoření, na podporu hypoték nebo na daňové zvýhodnění stravenek a zároveň zvýšit některé daně. Například daně z majetku.

"Majetkové daně budou muset dost odpudivým způsobem vzrůst na mnohonásobek současné úrovně," upozorňuje Zámečník při snaze snížit schodek státního rozpočtu připouští i zvýšení přímých daní.

"Rovná daň buď bude muset jít nahoru, ke 30 procentům (s odečitatelnými položkami, které však většinu poplatníků nekompenzují), anebo ji změňme znovu na pásmový progresivní systém s rozumnou výší druhé sazby, už jenom z toho důvodu, abychom dokázali obhájit všechno to, co národ v daňové a sociální oblasti čeká," radí Zámečník.

A to, co české občany po odeznění krize čeká, nebude podle Zámečníka nic moc populárního. Podle něj nezbude státu při snižování obrovského schodku rozpočtu nic jiného než výrazně zvýšit nižší sazbu DPH, ekologické daně i spotřební daně na cigarety a alkohol. A možná zavést spotřební daně i na další nezdravé věci.

Zároveň s tím Zámečník upozorňuje, že stát bude muset přimět lidi, aby si víc spořili na důchody, a zvýšit spoluúčast ve zdravotnictví. "Můžeme spoluúčast dělat inteligentně, postupně a sociálně ohleduplně, ale udělat ji musíme, a bude růst. Potřeba bolestivé strukturální reformy bude s každým rokem, kdy ji odkládáme, jenom narůstat a bolet s ní," varuje Zámečník.

Korupce je horší než Tálibán

Za největší hrozbu ale považuje čím dál rozsáhlejší korupci a s ní spojené plýtvání veřejnými penězi. Proto radí politikům, aby v boji proti korupci zakázali dávat veřejné zakázky firmám, které mají nedohledatelného vlastníka, dala co nejvíc veřejných zakázek na internet, zavedla agenta provokatéra a začala odměňovat lidi, kteří se nebudou bát "zapískat na píšťalku" a korupci nahlásí.

"Je to drakonické, ale vážnost situace si to vyžaduje," zdůvodňuje premiérův rádce.

Celkem by tyto a některé další Zámečníkovy radikální návrhy mohly ušetřit ročně v rozpočtu přes 100 miliard korun. "Když se zeptáte Eduarda Janoty, tak také ví, že veřejné finance musíme ozdravit aspoň o 100 miliard. A že 100 miliard neseženeme, pokud neuděláme to, co navrhuji," říká Zámečník.

Ten by měl podle informací HN část svých osobních návrhů v příštích dnech předložit premiérovi Fischerovi. A na něm bude, které z nich si případně vybere. Nic konkrétního zatím Fischer říct nechce.

"Premiér se zatím k žádným návrhům nebude vyjadřovat," řekl včera mluvčí vlády Roman Prorok. A předem nechtěl na Zámečníkovy představy reagovat ani ministr financí Eduard Janota.

Na stravenky nesahejte

Pravdou je, že hledání shody mezi vládou, odbory a zaměstnavateli určitě nebude jednoduché. Zatímco logický zájem vlády je výrazně snížit schodek rozpočtu, třeba odbory se výraznějším škrtům ve výdajích státu zásadně brání.

"Zrušit například zvýhodnění u stravenek, odpočtů hypoték nebo u dalších výjimek je riskantní. Šlo by o další snižování kupní síly obyvatel," upozorňuje například šéf Odborového svazu KOVO Josef Středula. "Návrhy na potírání korupce ale jednoznačně podepisuji," dodává Středula.

V tom se ostatně shodne i s největšími stranami: ODS a ČSSD. "Velmi si cením boje proti korupci. Ta totiž jednoznačně narušuje volný trh a je velmi neekonomická," říká místopředseda ODS Petr Nečas.
A docela podobně mluví i místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Mnohem víc se obě strany štěpí v ekonomice. Zatímco ODS souhlasí se Zámečníkem v tom, že bez důrazné důchodové a zdravotní reformy se stát z dluhů nikdy nedostane a souhlasí i se škrtáním v některých sociálních výdajích, Sobotka je proti.

"Nechceme šetřit na rodinách s dětmi. Souhlasím ale například se zvýšením spotřebních daní na tabák a alkohol nebo se zvýšením přímých daní," dodává Sobotka.


Petr Vašek
S přispěním Miroslavy Jirsové


Majetkové daně budou muset dost odpudivě vzrůst. Rovná daň bude muset jít nahoru, ke 30 procentům. Spoluúčast ve zdravotnictví bude růst.

Miroslav Zámečník
ekonom


Zastavte populisty. Ekonom Zámečník dostal od premiéra úkol sepsat reformní program pro příští vlády. Sám varuje, že jsou třeba "drakonické kroky".


Pojem "exit strategy" nyní evropští politici používají hlavně pro plány, jak se vymanit z nynější recese bez dalších dluhů. Materiál se stejným názvem si objednal i Jan Fischer, a to u jednoho z nejprovokativnějších členů vládní rady NERV Miroslava Zámečníka. Své vlastní vize Zámečník shrnul v eseji pro dnešní HN. Zdá se, že Fischerovu zakázku chce pojmout v širším kontextu a inspirovat vládu k tomu, aby připravila daleko hlubší reformy než jen ty, které bezprostředně souvisí s globální ekonomickou recesí. "Před sto lety jsme byli na konci první desítky nejvyspělejších zemí. Teď jsme tak pětatřicátí," varuje Zámečník a připomíná, že v řadě parametrů Česko ztrácí dech.

1. Korupce

Zámečník navrhuje, aby veřejné zakázky nemohla dostávat žádná firma, u které není jasné, kdo ji přesně vlastní. "Nemůže existovat situace, kdy dodavatel má nedohledatelného konečného vlastníka, jehož nemůže reprezentovat nějaký lichtenštejnský právník," píše Zámečník. Další novinkou v boji proti korupci by mělo být odměňování lidí, kteří pomůžou odhalit korupci. Ten by dostával určité procento ze sankce, kterou by konkrétní instituce nebo firma dostala.

Zároveň s tím Zámečník ministrům radí, aby dali co nejvíc veřejných zakázek na internet a zavedli protikorupčního agenta provokatéra. S tímhle krokem už počítá protikorupční balíček ministra vnitra Martina Peciny.


2. Lepší byrokracie

Vláda by měla podle Zámečníka zavést důsledné audity výdajů jednotlivých ministerstev a dalších rozpočtových kapitol a odstranit co nejvíc bariér pro podnikání.

Navrhuje například zvýšit kontrolní pravomoci a nezávislost Nejvyššího kontrolního úřadu, který by mohl navrhnout vládě zrušení některých neefektivních výdajů.

Zámečník zároveň doporučuje, aby si vláda zadala jasné cíle na snížení administrativní zátěže podnikatelů a zaměřila se na zlepšení pozice Česka v žebříčku "Doing business", který měří země podle toho, jaké podmínky vytváří pro podnikání. "České republice pomůže dobrý a trvale se zlepšující rating v žebříčku více než všechny investiční pobídky dohromady."


3. Věda a školství

Stát by měl podle Zámečníka výrazně zvýšit investice do vědy, výzkumu a inovací. A to hlavně do těch, ve kterých jsou Češi úspěšní už teď. "Masivní podpora toho, v čem jsme dobří, resp. v čem bychom mohli a měli být dobří, je jednou z nejvyšších priorit české hospodářské strategie do budoucna," píše Zámečník.

Existuje-li nějaká oblast, na které by neměl v žádném případě šetřit, pak jsou to podle Zámečníka právě investice do vědy, výzkumu a inovací. A to i v případě, kdyby muselo Česko omezit výdaje na sociální politiku nebo na dopravu. "Budoucí produktivitu si Česká republika musí ,koupit', a to poměrně rychle, což nepůjde bezbolestně, zejména v situaci, kdy paralelně musí usilovat o rozpočtovou konsolidaci."


4. Rozpočet

V rozpočtu je podle Zámečníka potřeba provést "fiskální konsolidaci" v řádu vysoce přes sto miliard korun. Každoroční deficit je nyní zhruba dvojnásobný, navíc se začíná čím dál víc projevovat stárnutí populace a vzrůstá tlak na penzijní i zdravotní systém. Češi proto musí počítat, že daně budou čím dál vyšší. Má-li se zachovat rovná daň, na které trvá ODS, pak podle Zámečníka její sazba bude muset jít až "ke třiceti procentům". Druhou možností je obnovit progresivní zdanění, jak navrhuje ČSSD. Současně ale premiérův poradce navrhuje zrušit dotace stavebního spoření, úlevy u hypoték a dotované stravenky. Pokud to politici neudělají dobrovolně a postupně, jednoho dne to nařídí MMF.

Související