Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje získala peníze na restaurování vzácné Melantrichovy bible. Takzvaná Melantriška, jež patří k nejvýznamnějším vydáním Bible v renesančních Čechách, je z roku 1549 a v republice se jich dochovalo zhruba třicet. Kniha uložená v Plzni je cenná nejen obsahem a ručně kolorovanými dřevořezovými ilustracemi, ale i pozdně gotickou vazbou, jedinou ve fondu knihovny.K RESTAUROVÁNÍ
Starý tisk získá novou podobu. foto: ČTK

Související