Novinky v pojistném. Dne 7. ledna proběhne v Příbrami školení k novinkám v nemocenském pojištění zaměstnanců a placení pojistného na na sociální zabezpečení. Pořadatel: OHK, místo konání: ČS, Milínská 166. Info na tel. 318 627 784 nebo email: ohkpb@ohkpb.cz.

Zákoník práce. Dne 21. ledna se v Chebu uskuteční seminář ke změnám v oblasti pracovního práva. Kontakt: OHK Cheb, Jakubská 4, tel. 354 426 140, info@ohkcheb.cz.

Novela zákona o dph. Na den 27.1. připravila OHK v Příbrami, v budově ČS, Milínská 166, školení na změny v uplatňování daně platné od 1. 1. 2010. Přihlášky a informace na tel. 318 627 784 nebo e-mailu: ohkpb@ohkpb.cz.

Související