Přední tuzemská developerská skupina Finep se rozhodla stáhnout z podnikání s fondy kvalifikovaných investorů.

Pozemkový uzavřený investiční fond Finepu získala další významná developerská firma Central Group. Řekl to včera generální ředitel holdingu Finep Tomáš Pardubický.

Hodnotu transakce firmy nesdělily.

Výnosový uzavřený investiční fond Finepu koupila společnost Trimex Group, kterou ovládá anglická Trimex Enterprises Limited. Ani v tomto případě nechtěly obě strany mluvit o hodnotě transakce. Kontrolu si Finep naopak ponechal nad investiční společností Avant Fund Management.

"Naše skupina dala prioritu správě a řízení vlastních investic a projektů s přímým investorem. Kolektivní investování tak stálo mimo hlavní linii našeho strategického rozvoje, proto jsme se rozhodli fondy prodat," uvedl Pardubický.

"Využili jsme nabídky společnosti Finep k převzetí již licencovaného subjektu kolektivního investování, což nám přineslo určité zjednodušení a úsporu oproti situaci, kdybychom takový subjekt sami zakládali," řekla mluvčí Central Group Veronika Ježková. Nový správce fondu ho přejmenoval na Central Group uzavřený investiční fond. Central Group dosud v oblasti kolektivního investování nepůsobila. "Pro tuto chvíli nehodláme zakládat či jinak pořizovat další subjekty kolektivního investování, chceme naopak věnovat maximální pozornost a úsilí rozvoji a zvyšování hodnoty aktiv Central Group uzavřeného investičního fondu," dodala Ježková. Vstup do oblasti správy fondů kvalifikovaných investorů ohlásil Finep na podzim 2008. Tehdy podle obchodního rejstříku vznikly i fondy, kterých se skupina nyní zbavila. Fondy ve správě Finepu se měly zaměřit především na investice do pozemků, do bytových i komerčních budov.

Související