Nejvyšší soud se zastal muže, jenž se v dlouhém soudním sporu pokouší zvrátit vyhazov za třídenní absenci v zaměstnání. Do práce nepřišel kvůli sněhové kalamitě, která ochromila dopravu. Zaměstnavatel tvrdil, že kdyby se pracovník skutečně snažil, počasí by jej nezastavilo. Nejvyšší soud nyní vyhověl mužovu dovolání a vrátil vleklou kauzu k novému projednání u Krajského soudu v Brně.

Soudci připomněli, že zaměstnavatel může přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru jen výjimečně, když zaměstnanec poruší pracovní kázeň zvláště hrubým způsobem. Přitom je potřeba pečlivě hodnotit všechny okolnosti. "Odvolací soud měl vzhledem k okolnostem projednávané věci přihlížet nejen k samotné skutečnosti, že se žalobce po tři dny nedostavil do práce, ale i k situaci, v níž k porušení pracovní kázně došlo, a dalším okolnostem případu," uvedl v usnesení senát s předsedou Zdeňkem Novotným.

Případ se začal odvíjet v lednu 2002. Muž dojížděl do Brna z Vysočiny a nedlouho předtím přišel o služební auto. Vyrazil proto do práce autobusem, který však kvůli sněhové kalamitě nepřijel. Silnice prý nebyly vůbec prohrnuté. Problémy trvaly několik dní. Když se poté vrátil do práce, zaměstnavatel s ním rozvázal pracovní poměr.

Muž podal žalobu a Městský soud v Brně mu vyhověl. Krajský soud v Brně znovu rozsudek soudu prvního stupně zrušil a sám rozhodl tak, že ukončení pracovního poměru zůstává v platnosti. Muž se bránil dovoláním k Nejvyššímu soudu. Výpověď označil za šikanózní.

Související