Více než polovina lidí si přeje úplný zákaz kouření v hospodách a restauracích, vyplývá z průzkumu studentů medicíny. Ti také zjišťovali vliv pasivního kouření poškozujícího cévy na zaměstnance kuřáckých restaurací. Prokázal se u 23 z 25. Naměřili jim nadměrnou hodnotu oxidu uhelnatého (CO) ve vydechovaném vzduchu, jehož vysoká hladina způsobuje, že organismus je přidušený a nemá dostatek kyslíku.

Pro úplný zákaz kouření jsou dvě třetiny nekuřáků a třetina kuřáků, zjistili medici pátého ročníku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na názory týkající se pasivního kouření se ptali 830 návštěvníků pražských restaurací a barů v rámci stáže z hygieny a epidemiologie.

"Najdou se i takoví nekuřáci, kteří proti zákazu jsou, protože si myslí, že zákaz kouření je omezování lidské svobody, takto to zdůvodňovali," komentovala za studenty pro ně nejpřekvapivější výsledek Eva Janušová.

Studenti zjišťovali i povědomí o škodlivosti kouření. Většina kuřáků věděla, že kouření způsobuje rakovinu plic, poruchy erekce i srdeční infarkt. Někteří se však bránili striktní formulaci, že kouření způsobuje tato onemocnění, říkali, že třeba jen napomáhá, uvedla Janušová. Vliv pasivního kouření na personál restauračních zařízení zkoumala další skupina mediků. Z 25 zaměstnanců měli CO v normě pouze dva, jeden nekuřák a jeden kuřák.

Vliv pasivního kouření na zdraví je jasně prokázaný. V zemích, kde se zakáže kouření v restauracích, okamžitě klesá počet akutních srdečních infarktů, řekla odbornice na nemoci z kouření Eva Králíková, která prezentaci výsledků studentů přihlížela.

Pasivní kouření v zásadě způsobuje stejné nemoci jako kouření aktivní, ale v menší míře. Je zde však výjimka, a tou jsou cévy. K poškození cév úplně stačí zakouřená restaurace.

Související