Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků České republiky má za úkol hledat, nacházet a prosadit lepší podmínky pro jejich podnikání. V době krize to platí obzvlášť.

V poslední době se tak asociaci podařilo zmonitorovat a popsat problémy, které v době světové finanční krize nejvíce tíží naše podnikatele a firmy.

Především mám na mysli dva unikátní průzkumy, které jsme provedli ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Monitorovali jsme v něm názory podnikatelů na dva konkrétní projekty
z poslední doby.

První dotaz se týkal názorů na provedená protikrizová opatření, která byla spuštěna v červnu.

Druhý dotaz měl za cíl zjistit ohlas na anketu mezi podnikateli na podporu exportu malých a středních firem, provedenou v září.

Díky výsledkům červnového průzkumu a medializaci problémových oblastí se podařila urychlit druhá etapa výzvy "Vzdělávejte se". Tu vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a jejím cílem je pomoci právě firmám zasaženým krizí. Hlavní efekt výzvy je v tom, že firmám zajistí ze strukturálních fondů refundování mezd zaměstnanců včetně odvodů mezd a sociálního a zdravotního pojištění.

Díky výsledkům zářijového výzkumu k podpoře exportu a následné medializaci negativních názorů podnikatelů na práci obchodně-ekonomických úseků našich ambasád a zahraničních kanceláří Czech Trade, se rozběhla jednání na ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu zahraničních věcí a České radě pro obchod a investice.

S povděkem kvituji, že na kritiku produktů státních bank podporujících exportéry zareagovala rychle Česká exportní banka a vyhlásila dva speciální programy pro podporu vývozců a subdodavatelů velkých exportérů.


Eva Svobodová
generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Související