Společnost LMC připravila na www.prace.cz novinku - sekci pro zdravotně postižené. Odborným garantem portálu je Nadační fond OZP.

V budoucnu by se zde měly vyprofilovat specializované stránky podle jednotlivých druhů postižení. Je to i užitečný zdroj pro personalisty. Mohou si udělat lepší obrázek o tom, co s sebou postižení nese a kdo se do jejich konkrétní firmy hodí.

Zájemci zde najdou také odkazy na různé neziskové organizace, které firmě mohou dohledat vhodného adepta s postižením, pomoci s vyřízením dotací, doporučením pracovního asistenta.

Personalisté mají možnost inzerovat pozice pro zdravotně znevýhodněné osoby zdarma včetně odrývání jejich životopisů.


Pracovní portály pro zdravotně postižené

BURZA PRÁCE - KONTO BARIÉRY
http://www.bariery.cz/burzaprace/Search.aspx
INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno
LIGA ZA PRÁVA VOZÍČKÁŘŮ
http://www.ligavozic.cz/index.php?akce=81
PORTÁL PRÁCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
http://www.neslysici.cz/prace/
PRACE.cz
http://zps.prace.cz/
PRÁCE PRO ZP
http://www.praceprozp.cz/hledani-prace/trziste-pracovnich-nabidek/nabidka.html
SVAZ PARAPLEGIKŮ - CENTRUM PARAPLE
http://www.paraple.cz/Default.aspx?tabid=176
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE, o.s.
http://www.svaztp.cz/zamestnani
TIP-PRACE.CZ
www.tip-prace.cz

Související