Erika Chroustová

manažerka lidských zdrojů

McDonald's Máme 72 zaměstnanců se zdravotním handicapem. Jedna žena u nás pracuje už 16 let, přestože má mentální postižení. Dostala se k nám náhodou, když se její maminka na nás obrátila po zrušení Drutěvy. Tehdy jsme se zaměstnáváním zdravotně postižených neměli zkušenosti. Rozhodli jsme se, že to vyzkoušíme. Naráželi jsme na nesčetné problémy. Dodnes se držíme zásady, že ve chvíli, kdy vedoucí řekne, že nechce přijmout zdravotně znevýhodněného pracovníka, je to pro nás tabu. Direktivní rozhodnutí totiž nikam nevede, pak se souží všichni. Na druhou stranu jsme vytvořili motivační systém pro management, který zvýhodňuje ty, kteří pracují se zdravotně postiženými. Začátky byly takové, že jsme na všechny situace nebyli dobře připraveni - třeba na to, že někdo nezná hodiny. Tak se nám stalo, že byl třeba člověk schopen pracovat neustále, dokud by neodpadl. Pochopili jsme, že nestačí jen popsat pracovní postup. Musí tam být někdo, kdo hlídá, aby si člověk neublížil. Zjistili jsme, že to ale jde. Nesmí však jít o nějaké ušlechtilé gesto, ale o oboustranně výhodnou záležitost. V některých restauracích máme i tři čtyři zaměstnance s handicapem. V tuhle chvíli jsou stavy naplněné.

Vladimír Bartek

ČSOB
manažer útvaru Personální konzultanti

Letos jsme se zaměstnáváním handicapovaných začali zabývat intenzivněji. Rádi bychom v budoucnu ponížili odvody. Nelíbí se mi, že peníze jdou někam do státního rozpočtu, kde už nejsou účelově přidělené. Je to něco jako "výpalné". Nezaměstnáváme osoby s mentálním postižením, ale převládají zaměstnanci s lehčím či středně těžkým tělesným postižením. Ale zatím nesplňujeme ono povinné procento. Dlouhodobě se nám nedaří plnit povinnosti dané státem v přímém zaměstnávání handicapovaných, ale problém byl v tom, že naše budovy nebyly pro vozíčkáře přístupné. Pak se velká část banky v Praze přestěhovala do Radlic, kde dům splňuje všechny parametry. Není problém, aby takový zaměstnanec přijel vozem, je tam i parkování. Přesto některé překážky zůstaly.Metro Radlická totiž není bezbariérové.
Chceme se soustředit nejen na odstraňování fyzických bariér, ale hlavně těch mentálních v hlavách manažerů. Pořád zůstáváme dlužníky v osvětě. Začali jsme pracovat na databázi uchazečů o zaměstnání z řad zdravotně postižených osob, více než dříve vysvětlujeme pracovně-právní dopady. Teď chceme udělat workshop pro vedoucí. Mnoho z nich je ochotných ke změnám, jen je třeba je povzbudit.

Lenka Luňáčková

Vodafone
HR Business Partner

Je to tak dva tři měsíce, co jsme se spojili s Metropolitní univerzitou, která zaštiťuje z Evropských fondů projekt vzdělávání zdravotně handicapovaných lidí. Zatím k nám docházejí dva studenti na poloviční úvazek. Všímáme si teď ale pozorněji pozic, kde je možné zaměstnávat také postižené lidí. Máme ohromnou výhodu, že takovým zaměstnancům můžeme umožnit třeba i práci z domova. Iniciativa vzešla z oddělení lidských zdrojů, které se snaží motivovat ostatní manažery k tomu, aby byli otevření při vytváření různorodých týmů. Studenti, kteří byli přijati, jsou velmi spokojení a fungují stejně jako ostatní kolegové. Jedna studentka je postižená více, takže ji doprovází asistentka. Zatím se všichni vzájemně oťukávají. Noví kolegové nepůsobí v týmu dlouho. Ale zatím jsem nedostala informaci, že by klima na pracovišti bylo nějak nepříjemné, naopak. Kolegové navzájem dobře spolupracují.

Související