Reference na nového zaměstnance mohou pomoci k jeho lepšímu poznání. Ovšem jen pokud jsou objektivní a konkrétní. V Česku je na rozdíl od západní Evropy častým nešvarem lehkomyslné poskytování reference po telefonu.

Takovou konzultaci je vždy lepší poskytnout až po ověření totožnosti tazatele. V praxi totiž dochází k tomu, že si negativní referenci nahrává právník klienta, který firmu žaluje třeba kvůli výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky.

"Všeobecně v Česku reference nefungují úplně nejlépe. Mnoho lidí při jejich poskytování není objektivní," vysvětluje Barbora Tomšovská z personální agentury Touchdown. V západní Evropě jsou šéfové opatrní. "Kvůli zákonům na ochranu osobnosti mnoho z nich poskytne reference, které jsou nemastné neslané, ale nejsou zažalovatelní ze strany potenciálních uchazečů o práci."

Proč informace na úrovni

Bylo by ale krátkozraké na reference zanevřít. Mohou výrazně pomoci "čistit" trh práce od nepoctivců a těch, kteří mají za sebou kriminální minulost. Poskytování kvalitních referencí je projevem solidarity jednoho zaměstnavatele k jinému. Lépe se s referencemi vypořádají šéfové, kteří nezanedbávají hodnocení podřízených. "Pokud manažer řádně vedl se zaměstnanci hodnotící rozhovory, nemusí se ani v referenci schovávat za fádní formulace. Ty nemají žádnou vypovídací hodnotu. "Naopak si myslím, že taková reference by mohla u budoucího zaměstnavatele vzbudit nežádoucí reakci," říká pražský právník Jan Grosam.

Kvalitní reference může pomoci šéfovi lépe spolupracovat s nováčkem. "Vybavuji si, jak mi jeden manažer taktně naznačil, abych s nováčkem moc nepolemizovala," říká Barbora Tomšovská. A opravdu se jí potvrdilo, že ten člověk potřeboval přesné zadání. "V opačném případě byl schopný úkol rozebírat celé odpoledne, aniž by něco udělal."

Headhunterka Alice Punch z Korn Ferry povzbuzuje k tomu, aby se lidé nebáli být otevření. "I při negativní zkušenosti, kterou můžete s někým mít, určitě na bývalém kolegovi naleznete něco pozitivního. I když ve firmě nebyl mezi nejlepšími, je dobré pomoci tomu, kdo se na něj ptá, aby mohl co nejlépe posoudit, zda se na novou pozici hodí."

Hodnocení ze strany zaměstnavatele je vždy do určité míry subjektivní. "Jedna reference nestačí, proto jich získáváme více," potvrzuje Punch. V některých respektovaných firmách životopis bez referencí ani nepřijmou. "Neakceptujeme životopis bez referenčních kontaktů," říká headhunterka Lucie Teisler ze společnosti Anderson Willinger. Reference ověřují dokonce ze dvou bývalých zaměstnání. Jednatel a konzultant společnosti Towers Consulting Tomáš Bušek jde ještě dále. "Osobně referenci ověřuji, když znám osobu, na kterou se uchazeč odvolává. Jinými se ani nezabývám." V mezinárodních firmách je běžné, že si odchozí referenci vyžádají, ačkoli ji aktuálně nepotřebují. "Považují je za součást pracovního portfolia," říká Veronika Špachtová, personální ředitelka LMC.

Vyšší posty, větší kontrola

Význam referencí roste u vyšších pozic a profesí, kde hraje prim bezúhonnost. Radka Šimková, regionální ředitelka agentury Skřivánek zodpovědná za nábor v regionech, přiznává: "Při výběrových řízeních, která vypisujeme na běžné pozice, referencím nedávám velikou váhu. Důležitý je pro mě kandidát, jeho schopnosti, to, jak komunikuje." Při najímání manažerů ale Barbora Kroupová, personální ředitelka téže agentury, už postupuje jinak. "Ověřování referencí je nedílnou součástí přijímacího řízení zejména u manažerských pozic. V takových případech se setkáváme s referencemi v podobě doporučujícího dopisu podle zvyku v Německu."

A co když je bývalý kolega problémový? Citlivé informace je lepší nechat si pro sebe a nekomentovat je (viz box). "Mám na mysli třeba extrémní situaci, když měl dotyčný ve firmě problémy s alkoholem a my se s ním museli rozloučit. Je lepší se komentáři vyhnout a volit variantu neposkytnutí informací," říká Tomšovská. "Taková navigace úplně stačí, protože víte, že s tím kandidátem bude lepší dále nepokračovat," shrnuje Alice Punch.


Kdy zpozornět

"Promiňte, nejsem ochoten poskytnout reference na tohoto člověka."

Podle personální ředitelky Barbory Tomšovské toto sdělení stačí jako důrazné upozornění, že s dotyčným byl problém.

"Domnívám se, že by moje vyjádření nepřispělo k vašemu kladnému rozhodnutí."

Zkušenost koučky Nadi Grosamové odpozorovaná v Anglii.

"Nezlobte se, při odchodu nás pracovník přinutil podepsat dohodu, že o něm nebudeme podávat žádné informace."

Větu vyslechla Barbora Kroupová, personální ředitelka jazykové agentury Skřivánek.

Související