Od čtvrtka začne platit zákon, umožní českým občanům Podkarpatské Rusi odškodnění za nemovitý majetek, který na tomto území museli zanechat v období kolem druhé světové války. Norma se týká poškozených a jejich dětí. Žádat o finanční náhradu mohou do konce roku 2012. Maximální částka by měla činit dva miliony korun za jeden majetek, první odškodné může být vyplaceno počátkem ledna. Celkem by odškodnění nemělo převýšit jednu miliardu korun.

Žadatelé by podle zákona měli mít nárok na desetinásobek ceny nemovitostí, stanovené podle příslušných vládních nařízení a vyhlášek z let 1947 až 1959.

"Odškodňujeme toliko přímé účastníky, kteří byli vyhnáni ze svých území, která obývali. Museli opustit své majetky, bylo jim přislíbeno odškodnění a k tomuto odškodnění do dnešního dne nedošlo," uvedla předkladatelka zákona Eva Dundáčková (ODS). Jako určitou morální satisfakci vnímají zákon podle poslankyně i ti potomci, kterých se odškodnění týkat nebude.

Návrh se týká lidí, kteří museli někdejší Podkarpatskou Rus, součást prvorepublikového Československa, opustit po jejím zabrání maďarskou armádou v letech 1938 a 1939 nebo po postoupení území Sovětskému svazu v roce 1945. Majetek sice po válce dostali formálně nazpět, kvůli předání území Sovětskému svazu 29. června 1945 jej ale nestihli převzít.

Proti odškodnění byl i prezident Klaus

Proti odškodnění byl zpočátku prezident Václav Klaus, když prohlásil, že se nepřiklání k tomu, aby stát v době ekonomické krize odškodňoval lidi za historické křivdy. "Jako spornou vidím celou myšlenku snažit se dnes, po téměř 70 letech, formou restitucí a odškodňování z prostředků současných daňových poplatníků napravovat křivdy, které běh dějin působil našim předkům," uvedl Klaus.

Podkarpatská Rus byla součástí Československa od roku 1919. K Sovětskému svazu se připojila v červnu 1945 na základě smlouvy mezi Československem a SSSR. Nyní je součástí Ukrajiny.

Související