Fórum průmyslu a vysokých škol za účasti ministryně školství Miroslavy Kopicové, ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského, osmi rektorů technických vysokých škol a představitelů tuzemských zaměstnavatelů přijalo 15. září po svém jednání v Brně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu prohlášení, které formuluje základní požadavky zúčastněných stran. Mezi tyto požadavky patří:

1. Provedení reformy terciárního vzdělávání tak, aby umožnila efektivní řízení VŠ a sladění pravomocí a odpovědnosti v řídicím systému VŠ
2. Fórum požaduje změnu financování výzkumu a vývoje s větší orientací na aplikovaný výzkum
3. Fórum souhlasí s principy reformy výzkumu, vývoje a inovací, schválenými vládou ČR
4. Fórum podporuje zavedení školného
5. Fórum vyzývá k zavedení státních maturit. Žádá, aby jejich součástí byla matematika
6. Fórum požaduje, aby byla urychleně dosažena plná funkčnost Technologické agentury

Zástupci Fóra poukázali na potřebu reformy terciárního vzdělávání, bez níž se v budoucnu vzdělanost občanů České republiky sníží. Již nyní jsou některé obory ohroženy nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. "Například jen v energetice chybí patnáct tisíc kvalifikovaných pracovníků," poznamenal Vladimír Tošovský s tím, že časový skluz mezi poptávkou průmyslu a počty a kvalitou absolventů je značný. Na prohlubující se propast mezi akademickou sférou a potřebami průmyslu určovanými globální tržní konkurencí, dotýkající se i vytváření kvalifikovaných pracovní chpříležitostí, poukázal Pavel Kafka, předseda Fóra, generální ředitel Siemens s. r. o. a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. "Naše dřívější šetření mezi zaměstnavateli jasně ukázalo, že ze dvou třetin absolventům VŠ chybí osobnostní kvalifikace a jen ze třetiny kvalifikace znalostní," poznamenal Pavel Kafka.

V souvislosti s požadavky na reformy informovala ministryně Kopicová o přípravě řady změn v terciárním vzdělávání, ať už jde o způsob financování školství nebo o nastavení efektivnějšího systému hodnocení VŠ. Poukázala také na to, že zavedení státních maturit je nezbytným požadavkem pro posílení účinnosti školského systému. Členové Fóra se v této souvislosti shodli na tom, že součástí maturit musí být matematika. "Jsem zastáncem státních maturit a povinné matematiky. Je to jediný způsob, jak zastavit pokles matematického vzdělání," uvedl k tomu Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tématem jednání byl i požadavek na zavedení školného. Jak ukazují průzkumy mezi vysokoškolskými akademiky, až 70?% z nich podporuje zavedení školného. "Školné by nemělo snížit vysokým školám příjmy ze státního rozpočtu, naopak by jim mělo umožnit zvyšovat kvalitu vzdělávání a výzkumu," uvedl rektor ČVÚT Václav Havlíček. Již nyní ze dvou třetin tvoří výzkum v ČR vysoké školy, přitom získávají pouze třetinu celkového objemu financí.

Fórum se shodlo na tom, že zavedení školného by nemělo postihnout nízkopříjmové skupiny, proto by se měl nastavit systém stipendií.

"V případě zavedení školného by nejlepší studenti měli dostávat státní stipendium, další by mohli získávat stipendium přímo od průmyslových podniků," uvedl k tomu Pavel Kafka. A rektor Havlíček k tomu dodal, že na nastavení systému stipendií jsou vysoké školy připraveny.

V zájmu obou stran je také to, aby se lidé z praxe dostávali bez výrazných problémů a nyní existujících bariér do akademických funkcí.

Fórum chce zejména prosadit do praxe tzv. Bílou knihu a chce vyvolat diskusi právě na téma reforem a efektu užší spolupráce průmyslu a VŠ. Apeluje proto na politickou reprezentaci, která se podle účastníků jednání o řešení těchto témat zasazuje velmi nedostatečně.

Milan Mostýn
manažer PR a tiskový mluvčí


MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ
MIROSLAVA KOPICOVÁ

Související