Jménem GE Foundation realizuje Institut mezinárodního vzdělávání (IIE) již pátým rokem stipendijní program pro pět vybraných vysokých škol - Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Masarykovu univerzitu v Brně a Technickou univerzitu v Ostravě v oborech managementu, ekonomiky, inženýrství a technologie. Cílem je identifikovat vynikající studenty vyšších ročníků a dát jim ojedinělou příležitost osobního rozvoje. Ptáme se Valérie Szabó, programové manažerky Institutu mezinárodního vzdělávání:


Program Scholar-Leaders vstupuje v České republice do svého pátého ročníku. Mohla byste nám na začátek říci něco o spolupráci mezi vaším institutem a GE? Jak se tyto dvě organizace podílejí na vzdělávacím programu Scholar-Leaders?

GE Foundation, což je nezisková nadace společnosti GE, tento program sponzoruje. Institut mezinárodního vzdělávání, největší vzdělávací organizace na světě zabývající se výměnnými studijními programy, tento program organizuje, neboť v dané oblasti disponuje obrovskými zkušenostmi. Spolupráce mezi GE Foundation a IIE má dlouhou historii, jež se začala psát před dvaceti lety, kdy jsme spolupracovali na tomto programu pro Mexiko. Nyní provozujeme stejný anebo velice podobný program v mnoha zemích světa. V Evropě začal program v Maďarsku v roce 2003, posléze se rozšířil do Polska, České republiky a Rumunska. Podobné programy běží v Brazílii, Kanadě, Číně, Indii, Indonésii, Koreji, Malajsii, Mexiku, Thajsku, Velké Británii a Vietnamu. Program, který jsme připravili pro střední a východní Evropu, je skutečně jedinečný v tom, že jde o regionální program, který svádí dohromady studenty z regionu a umožňuje jim navázat kontakty. Tak se vlastně buduje určitá síť budoucích leaderů. Jedinečnost programu spočívá i v tom, že studenti nemusejí pracovat pro GE a ani GE se nezavazuje k tomu, že je zaměstná. Nicméně na druhé straně je obrovskou výhodou, že tito studenti mohou na vlastní oči poznat, jak funguje skutečně úspěšná mezinárodní společnost, a mohou si z těchto poznatků něco odnést.


Jaké byly hlavní milníky uplynulých pěti let programu?

Hned na počátku programu jsme účastníkům nabídli stipendium ve výši 3000 euro, možnost "stínování" GE manažera (účastníci dostali možnost strávit jeden pracovní den po boku manažera koncernu GE) a třídenní seminář v Budapešti. Dnes máme mimo jiné i "kariérní seminář" pro absolvující studenty, jenž svede dohromady studenty, kteří se zúčastnili letního semináře v Budapešti. Tento kariérní seminář se letos bude konat v Praze. Studenti budou mít skvělou příležitost vyslechnout si přednášku vysoce postaveného manažera koncernu GE, na vlastní oči se přesvědčit, jak se mu podařilo dosáhnout toho, čeho dosáhl, přičemž v programu nebude chybět ani školení v komunikaci a personalistice, což jsou dva velice významné aspekty pro další rozvoj kariéry účastníků. Celý program je v angličtině, což je další výhoda.


Připravujete k pátému výročí programu něco zvláštního?

Připravujeme menší publikaci, která připomene pět let tohoto programu a bude mapovat jeho dosavadní dopad. Studenti se shodují na tom, že program byl pro jejich životy velkým přínosem, a i když jsou peníze spojené s účastí v programu samozřejmě důležité, ještě důležitější jsou další přínosy, hlavně pak navázání nových přátelství v regionu.


Jak je to s budoucností programu? Bude pokračovat i přes finanční krizi?

Rozhodně doufáme, že program pokračovat bude, a sama skutečnost, že pokračuje navzdory současné krizi, jasně ukazuje, že GE Foundation hodlá vzdělávání podporovat dlouhodobě, neboť je to jedna z nejdůležitějších investic do budoucnosti země. Přírodní zdroje země se mohou vyčerpat, ale nic nemůže zemi vzít vědomosti nabyté jejími obyvateli.


Můžete nám něco prozradit o studentech, kteří se do programu hlásí? Změnili se nějak během posledních pěti let?

Program běží v následujících oblastech: ekonomie, management, strojírenství a technologie. V prvních letech jsme měli více uchazečů z oblasti ekonomie a managementu, nicméně dnes se hlásí stále více lidí ze strojírenství a technologie, čemuž jsme rádi, neboť skupina možných výherců stipendií je tak vyváženější. Na samém začátku byl program otevřen pro studenty třetích ročníků, nyní je určen studentům druhých ročníků.


Zaregistrovali jste nárůst či pokles zájmu mezi studenty o účast v programu? Jací studenti se vám hlásí nejčastěji?

Zájem je vlastně v podstatě stejný jako na počátku. Registrujeme hodně přihlášek zejména od studentů informačních technologií, ale též různých strojírenských oborů.


Co vás během posledních pěti let programu překvapilo nejvíc?

Osobně mám pokaždé obrovský zážitek z toho, když vidím, jak skvěle spolu účastníci programu vycházejí během letního semináře v Budapešti. Z historického hlediska byly naše země před rokem 1989 ve stejném politickém bloku, leč zdaleka nedocházelo k tak intenzivní spolupráci, jak by bylo možné. Tehdejší režimy přátelství příliš nepodporovaly. Toto dědictví s námi do jisté míry zůstalo, neboť naše země jsou rovněž konkurenty. Program chce dosáhnout toho, aby si studenti uvědomili, že konkurence neznamená vyloučení spolupráce a že naše relativně "nové" země v EU dosáhnou mnohem víc, když budeme spolupracovat na věcech, u nichž nás pojí společné zájmy. Studenti z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska si najednou uvědomí, že toho mají společného více, než si kdy mysleli. Člověka vždy potěší zejména spolupráce ve dni teambuildingu a my se snažíme podporovat další rozvíjení kontaktů navázaných v těchto dnech. Ostatně právě to je jedním z cílů IIE, neboť náš slogan zní "Otevírat se světu".


Nakonec snad několik slov pro budoucí zájemce o program Scholar-Leaders.

IIE by rozhodně chtěla podpořit všechny studenty, aby se do stipendijního programu přihlásili. Když občas navštěvuji univerzity, znovu a znovu slýchám, že studenti se do programu nepřihlašují, protože nevěří, že by mohli uspět - a tak to raději ani nezkusí. Když jde o to, požádat o stipendium, stále máme poměrně nízké sebevědomí. Vím, že angličtina může být problém, mnozí studenti druhého ročníku používají tento jazyk vůbec poprvé v životě a plně si ho osvojit může být náročné na čas. Některé odradí též výraz "scholar-leader", neboť ten jako by naznačoval, že toto stipendium je čímsi, co může získat pouze superman. Ale to vůbec není pravda. Hledáme sice lidi s dobrými výsledky, ale ještě důležitější jsou známky toho, že tito lidé budou schopni jisté vůdčí úlohy. To se může projevovat různými způsoby, například účastí ve studentských skupinách, na výzkumných projektech, stážích, pracích na částečný úvazek, dobrovolnických aktivitách - stručně řečeno tím, že zájemce o stipendium má nějakou představu o tom, jak chce naložit se svým životem. Účastníkům s vysokým potenciálem pak program nabídne příležitosti pro jejich další rozvoj, takže hledáme studenty, kteří nabízejí nějaký příslib - rozhodně nám nejde jen o premianty. A i když se účastníkům náhodou nepodaří stipendium získat, cenná pro ně bude i samotná zkušenost podání přihlášky včetně pohovoru v angličtině. Stručně řečeno, studenti opravdu nemají co ztratit, takže je na čase, aby si uvědomili, co se jim podařilo již dokázat, a aby začali věřit, že i z nich mohou být potenciální akademičtí vůdci (což se bude též pěkně vyjímat v jejich profes-ním životopise).

Související