Během takového programu se jeho účastníci dokonale seznámí se společností a jejím fungováním, pod vedením zkušených manažerů se zapojí do práce na klíčových projektech a důležitých individuálních úkolech. Zároveň intenzivně pracují na rozvoji svých odborných dovedností a na osobním růstu. Commercial Leadership Program je globální program společnosti GE Energy, v jehož rámci jsou podle potřeb firmy v různých regionech nabíráni studenti z celého světa.

První informace na veletrhu

Marcela Voráčová vystudovala České vysoké učení technické v Praze, fakultu strojního inženýrství. Poslední rok studia strávila v Dánsku, kde na kodaňské University College of Engineering studovala mezinárodní obchod. Po absolvování školy pak rok pracovala na výzkumných projektech ČVUT v Praze v oboru firemního řízení a ekonomiky.

"O programu CLP jsem se poprvé dozvěděla na veletrhu pracovních příležitostí, který se na ČVUT v Praze konal v únoru roku 2007. Společnost GE Energy tam měla svůj stánek, já kolem procházela, když v tom mě oslovila personalistka GE Energy a zeptala se mě, zda vím, v jakých oborech GE podniká. Víte, když člověk studuje cokoli, co má jen něco společného s obchodem, samozřejmě slyší hodně o GE. Je to velice oblíbená společnost, která se může dávat za příklad díky skvělým postupům, řešením a v neposlední řadě i úctyhodnému portfoliu. Proto jsem odpověděla, že vím, že GE podniká prakticky ve všech oblastech, načež mě personalistka seznámila blíže se strukturou GE a vysvětlila mi, v čem konkrétně se společnost angažuje právě teď. Rovněž mi představila Commercial Leadership Program pro absolventy a vysokoškoláky s menší než dvouletou praxí v oboru. Netrvalo dlouho a stala jsem se členkou týmu GE Energy v Praze - pracovala jsem zde jako stážistka na projektu, blíže se seznámila s programem CLP a později do něj vstoupila. To bylo v únoru 2008."

Zkušenosti na sebe navazují

První stáž v GE Marcela Voráčová absolvovala v závodě ve francouzském Belfortu. Působila tam jako obchodní manažerka a jejím úkolem bylo připravovat technické návrhy pro prodej zařízení na výrobu elektrické energie. Úzce přitom spolupracovala s konstrukčním týmem a připravovala projekty různého rozsahu - od dodávek sad plynových turbín a generátorů až po projekty na klíč. Ty zahrnovaly nejen plynové turbíny, generátory a parní turbíny a komplexní zařízení včetně všech doplňků potřebných k provozu elektrárny, ale také instalaci a uvedení do provozu, takže klient převezme elektrárnu plně připravenou k výrobě elektřiny.

"Poté jsem se přesunula na zastoupení GE Energy v italském Miláně. Zde jsem pracovala na návrzích dlouhodobých provozních a servisních kontraktů. Tato práce vyžadovala značné znalosti o konkrétním zařízení, neboť mým úkolem bylo odhadnout, co vše bude potřebné pro jeho každodenní provoz a jaký typ údržby dané zařízení vyžaduje. Právě tehdy jsem ocenila zkušenosti, které jsem získala na svém prvním působišti. Mé druhé působiště tyto zkušenosti výborně doplnilo, je totiž velice důležité vědět, jaké servisní operace dané zařízení přesně vyžaduje - jen tak si člověk může udělat kompletní obrázek."

V současné době M. Voráčová působí v oddělení aplikačního inženýrství v americké Atlantě. Během zdejšího působení si prohlubuje své technické znalosti nejnovější technologie plynových turbín GE. "Na svém posledním působišti si zdokonalím své obchodní znalosti včetně finančních a právních aspektů našeho působení stejně jako rizik, která jsou s ním spojená."

Příležitost získat znalosti v energetice

Commercial Leadership Program (CLP) je dvouletý globální program pro rozvoj mladých profesionálů, kteří mají vlohy pro kariéru v oblasti prodeje a obchodu. Cílem programu je vychovat novou generaci podnikatelských a obchodních lídrů, kteří budou schopni čelit výzvám a pomáhat GE k úspěchům v 21. století. Kromě svých každodenních úkolů se členové programu CLP účastní intenzivní a stimulující série školení zaměřených na rozvoj technických, finančních a obchodních vedoucích schopností. Program je postaven na konceptu flexibility a vysoké odbornosti. Jeho struktura zahrnuje čtyři rotace během dvou let napříč všemi oblastmi, které souvisí s obchodními aktivitami GE. Každý člen programu je pečlivě vybrán a jeho talent se v maximální možné míře využívá pro růstové iniciativy po celém světě. U kandidátů je preferováno technické vzdělání, vynikající akademické výsledky, plynná angličtina, prokazatelný zájem o obchod a energetiku a geografická mobilita.

"Program CLP je skvělou příležitostí získat znalosti v energetice a výrazně tak napomoci profesnímu růstu," potvrzuje efektivitu programu Marcela Voráčová. "Během dvou let člověk působí ve čtyřech různých týmech na čtyřech různých pozicích, takže se seznámí s různými aspekty podnikání a získá i bohaté mezinárodní zkušenosti. Součástí programu je intenzivní školení a účastníci se dozvědí mnohé o způsobu, jímž společnost jako GE vede své obchodní operace. To jsou zkušenosti, které lze použít prakticky kdekoli. Nicméně je třeba zdůraznit, že program se specializuje především na GE. Účastníci se seznámí s tím, jak spolu jednotlivé divize spolupracují, blíže poznají celou kulturu General Electric a začnou si v rámci společnosti budovat vlastní kontakty. A co je v tomto programu nejnáročnější a čeho si cením nejvíce? CLP je skvělý program, v němž během dvou let získáte zkušenosti, které byste jinak sbírali pět šest let. Každá nová pozice přináší nové výzvy a hodnoty. Právě překonávání překážek a získané hodnoty jsou po mém soudu spojené nádoby. Každá překážka totiž člověka posune dál.

Když jsem do programu CLP nastoupila, moc jsem toho o elektrárnách nevěděla. Byla to pro mě technická výzva. Práce na různých místech s sebou zase přináší kulturní a jazykové výzvy a člověk se musí přizpůsobit týmu, s nímž právě spolupracuje. Každé prostředí je jiné a člověk se seznamuje s jiným způsobem myšlení. To není vždy snadné, nicméně přínos této zkušenosti je obrovský, a to jak pro člověka osobně (přispívá totiž k rozvoji jeho mezilidských schopností), tak pro zaměstnavatele, neboť při návratu přinášíte do domácí pobočky mezinárodní zkušenosti. A právě na tomto principu funguje GE. Lidé pocházející z různých kultur či národů přispívají k růstu firmy a přinášejí cosi jedinečného ze svého prostředí.

Velice oceňuji důkladnost teoretických školení i praktických výcviků, jichž se mi dostalo, a jsem vděčná za příležitost moci úzce spolupracovat s manažery GE."

Související