Čas se nachýlil, jak se říká na koncích zpráv. Kam se nachýlil a co se stane, až se přechýlí, ví čert. A rozloučí nás krásná trafikantka. Jistota, že se vždy jedná o krásnou trafikantku, je možná scestná a pouze má. V reklamce, v níž jsem pracoval, jí totiž překrásná mladice tehdy skutečně byla. Jmenovala se Jana, líbila se všem svým podřízeným, ale hlavu jí načas zamotal její nadřízený. Pracovala jako traffic (it. tre - trojka, a angl. fig - bezcennost) manager (angl. man - muž, a ager - pařák) a její sex a pyl dokázaly, že ekaunti, ártdajrektr (včetně seniora), kopyrajtr nebo détépák nikdy neřekli ne, ačkoli byla naším společným nepřítelem, neboť hlídala hlavně termíny (řec. termos - teplo, a angl. in - v kom, čem; okamžik, kdy se ocitáme v bodu největšího žáru, tzv. hoření pod nohama) a pracovala pro všechny strany. Zároveň ale byla všem hromosvodem, když se něco podělalo. Dřív, když ještě reklama byla v této zemi imperialistickým zlem, se tato funkce jmenovala technický redaktor (šp. red - léčka, a angl. actor - herec) a zastávala ji mj. i moje (ještě krásnější) žena.

Kdo hledá, najde

Již jsme si zvykli, že po tisíciletí své existence hledáme různé zdroje: vody, potravy, energie nebo síly. A je paradoxní, že se lze živit hledáním zdrojů lidských, tedy tím, že to, co hledáme všude okolo, nakonec nacházíme mezi sebou. Odborně se tomu, kdo hledá zdroj ve vlastních řadách, říká human (angl. hum - smrad, a fr. ana - pazdeří) resources (šp. res - dobytče, fr. ourses - medvědice) account (angl. egg - vejce, šp. aún - ještě), a zabývá se vyhledáváním šikulů, machrů a potentátů se zadními proporcemi ideálními pro polstrovaná křesla v nejvyšších patrech kancelářských budov.

Vědomí Ideálu Posiluje

Na konci naší personalistické abecedy se skrývá položka, která chce budit dojem maximálního utajení. Ale žije především jen díky tomu, že vše kolem ní je věcí veřejnou: V.I.P. klient. To je klient (podle am. prezidenta Billa Clintona), kterému je pro jeho dobrý pocit věnována stejná péče jako ostatním klientům, ale ekaunt mu vsugeroval, že je něčím víc než ti ostatní. Být VIP (angl. zkr. vee - čurat, I - já, pee - čurat; dětská říkanka) neboli výjapík znamená plížit se zadními vchody, probíhat tunelem z ochranky mezi hotelem a limuzínou a u snídaně s potěšením pročítat závistivé jízlivosti v bulvárním čtivu. Veskrze infantilní potěšení...

A moudré slovo závěrem

Dva měsíce jsem vás zde poučoval, což je doba běžného rychlokurzu. Měli byste mít už téměř jasno, co která funkce obnáší a jak na ni reagovat. Jediné, co jste se ode mne dosud nedozvěděli, je vysvětlení základního pojmu našeho seriálu: tak abyste věděli, personalistika (šp. perra - fena, fr. son - hlahol, alias - vulgo, a fr. tique - klíště) je obor zabývající se výběrem pracovníků. Personalista je psycholog, sociolog, Vševěd a prorok, protože jen tak lze odhadnout, zda adept na pracovní místo bude pro firmu (fr. firmament - obloha) požehnáním, nebo zkázou. Jeho cit pro selekci může mít fatální (fr. fat - nadutec, a allée - zátyň) vliv na čísla, především na jejich barevnost. Já bych jím být nemohl, protože mám červenou raději než černou.

Bylo mi radostí vás poučit. Nemějte mi to za zlé, nakonec - jsem i pedagog (zn. polyethylenu - PE, angl. dug - vemeno, a fr. gogo - naivka). Ať vám nové vědomosti slouží!

Související