Zajímavou kategorií jsou posty personálních manažerů a ředitelů. Jsou členy top vedení a mzdy, které jim firmy dávají, se pohybují průměrně od 33 400 po 72 700 korun. Bez zajímavosti není pozice projektového manažera v tomto oboru. Jeho mzda činí až 54 600 korun.

Samozřejmě ne každý je personálním ředitelem a členem vedení. Typickým zástupcem personálního oddělení je žena. Muže najdeme spíše ve vyšších pozicích. Není divu, že jejich průměrný plat je vyšší. Na základní úrovni je u této profese třeba rozlišovat dva druhy práce: skutečné vyhledávání zaměstnanců na jedné straně a personální servis na straně druhé. Jde o zajištění personálních záležitostí, smluv, benefitů a podobně. Platové rozdíly obou skupin jsou enormní.

Průměrně berou personalisté 23 830 korun měsíčně. Třetina z nich má provize, které jim za rok přidají dalších v průměru 25 280 korun. Personalistky mají v průměru po započtení odměn i třináctých platů 24 600 korun. Mužům ovšem náleží průměrný celkový měsíční plat ve výši téměř 27 000 korun. Z průzkumu vyplývá, že platové ohodnocení personalistů je nejvyšší jako obvykle v Praze (28 800 korun) a ve Středočeském kraji (25 900 korun). Nejméně dostávají personalisté na Vysočině (pouhých 19 300 korun).

Platově lépe jsou na tom jako u téměř všech profesí zaměstnanci v soukromých zahraničních firmách. Ti mají 27 100 korun, personalisté v domácích soukromých firmách berou o celé čtyři tisíce korun méně. Lze říci, že personalista z druhé skupiny v Praze bere zhruba stejně jako personalista z první skupiny v regionech, jako je zmíněná Vysočina.

Ve středních a velkých podnicích se pohybuje průměrný celkový měsíční příjem kolem 25 400 korun. Z průzkumu vyplynulo, že téměř ve všech oborových odvětvích zaměstnavatelů je poměr zastoupení personalistů rovnoměrný. Nicméně jejich platové hodnocení je značně rozdílné.

Nejvyšší průměrný celkový měsíční plat získáte, pokud se necháte zaměstnat u zaměstnavatele pracujícího v oblasti pojišťovnictví (33 700 korun) bankovnictví (30 300 korun) a informačních technologií (29 600 korun). Za stejnou práci vám nejméně zaplatí neziskové organizace a občanská sdružení (18 800 korun).

I když je průměrná celková mzda personalisty jen o málo vyšší než průměrná měsíční mzda v Česku, nabízí zaměstnavatelé zajímavé benefity, nejčastěji ve formě vzdělávání pro zaměstnance (50 %), dovolené navíc (49 %), flexibilního pracovního času (39 %), příspěvku na důchodové spoření (36 %), nápojů na pracovišti zdarma (35 %) nebo příspěvku na stravu nad rámec zákona (32 %). Oproti jiným profesím je zastoupení benefitů nadprůměrné.

Zdroj: www.merces.cz

 

Související