Nástupní plat učitelů je více než o čtvrtinu pod celostátním průměrem. Učitelé bez praxe mají v průměru 15 100 korun. Aby se přehoupli přes celostátní průměr, musí odučit více než 10 let. Dostanou pak necelých 23 tisíc. Celkově jsou na tom pokračovatelé Komenského logicky hůře - průměrný učitelský plat v Česku teď činí 20 600 korun.

V krajích se výše průměrného základního měsíčního platu pohybuje přibližně na stejné úrovni. Z průzkumu lze odvodit, že čím větší je vzdělávací instituce, tím lépe platí učitele. Průměrná škola, která zaměstnává méně než 50 pedagogů, jim platí v průměru 21 300 korun měsíčně. Pokud mají mladí učitelé zhruba 15 tisíc, pak je evidentní, že většina učitelů má praxi delší než 10 let.

Učitelům se, až na mizivé procento případů, vyhýbají benefity ve formě mobilu, notebooku či nadstandardní zdravotní péče. Naopak třetina z nich má stravu nad rámec zákona. Zhruba pětina pobírá příspěvky na důchodové připojištění. Ostatní benefity nejsou výrazněji zastoupeny. Ani odměny a třinácté platy nejsou v učitelské profesi frekventované. Odměny sice bere polovina učitelů, za rok však dosahují v průměru osmi tisíc korun, tedy necelých sedm set korun měsíčně. Třináctý plat je o malinko vyšší, dostává jej však jen každý desátý učitel.

Zdroj: www.merces.cz - internetový průzkum mezd a platů.

Související