Market Research Academy - vzděláním proti krizi

Nová možnost naučit se lépe chápat výzkum trhu, to, jak marketérovi pomáhá, kde má silná i slabá místa, co je v něm nového.

Ekonomická krize, do které vstupujeme, zvyšuje některá rizika, například je méně času na opravu chybného rozhodnutí. Informace, získané pomocí výzkumu trhu, jsou pro správná rozhodnutí nezbytné a jejich kvalita je tedy důležitější než kdy jindy. Market Research Academy (MRA) je unikátní kurs Vysoké školy ekonomické v Praze a špičkových odborníků z výzkumných agentur sdružených v SIMAR, TNS AISA i nezávislých odborníků a zástupců klientů, který počínaje dubnem 2009 pomůže účastníkům taková rizika snížit.

Co je úkolem MRA? Vysvětlení podává prof. Richard Hindls, rektor VŠE: "V České republice až do této chvíle nebyl komplexní kurs, který by poskytl aktuální informace a školení o výzkumu trhu a jeho aplikaci do marketingového řízení z pohledu několika zkušených subjektů současně. Jsme rádi, že se nám podařilo připravit MRA, která v rámci systému celoživotního vzdělávání VŠE tuto mezeru zaplní."

Na kursu se podílejí skoro dvě desítky špičkových odborníků ze všech velkých agentur pro výzkum trhu, specialisté z VŠE, nezávislí odborníci i marketéři, kteří s daty pracují (např. Telefónica O2). Je to tak jediný kurs v České republice podporovaný širokým spektrem špičkových subjektů z výzkumné praxe. Nabízí tedy komplexní pohled a praktické zkušenosti. Kurs se skládá z 16 dvouhodinových lekcí, organizovaných do osmi půldenních akcí v prostorách rektorátu VŠE. Absolventi, kteří úspěšně vypracují dva průběžné testy a obhájí závěrečný praktický projekt, získají certifikát o absolvování, vystavený pořádajícími subjekty.

Pro koho je kurz určen a v čem je jiný než ostatní? Absolvovat by jej měli pracovníci marketingových a výzkumných útvarů firem, odborníci zabývající se reklamou, PR, plánováním i kontrolou, mladí pracovníci výzkumných agentur a všichni další, které zajímá výzkum trhu.

Kurz pokrývá celou šíři výzkumu od základů po současné trendy a poskytne unikátní a komplexní přehled díky zapojení špičkových lektorů z mnoha agentur, takže účastníci poznají různé přístupy k řešení klíčových problémů. Přednášející zastávající významné pozice v praxi - ať už v agenturách či na straně klientů - se podělí o své praktické zkušenosti, absolventi se naučí jak s výzkumem v marketingu zacházet, co se k čemu kdy hodí, co má jaká rizika, na co si dát pozor.

Přestože je kurs založen na praxi, je jeho součástí i potřebná trocha teorie z výběrových šetření a vícerozměrných statistických metod.

Termín zahájení: 22. 4. 2009 Dále vždy dvě lekce ve středu odpoledne až do 10. 6. 2009

Podnikatel roku 2008 České republiky

Držitelem prestižního ocenění Podnikatel roku 2008 České republiky se stal Vladimír Kovář ze společnosti UNICORN a.s., poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Soutěž v České republice vyhlašuje od roku 2000 společnost Ernst & Young.

Titul Začínající podnikatel roku, určený pro podnikatele, kteří podnikají méně než pět let, získala Linda Vavříková ze společnosti Firma na zážitky s.r.o., která zprostředkovává netradiční zážitky z různých oblastí, kde nechybí adrenalin, sport nebo relaxace.

Držitelem ocenění Technologický podnikatel roku se stal Vlastimil Sedláček ze společnosti SEKO EDM, a.s., která se zaměřuje na výzkum a vývoj komponent pro letecké motory, medicínskou techniku a parní turbíny a je hlavním dodavatelem společností Siemens v Německu a Honeywell ve Spojených státech.

Letos byl již potřetí udělen titul Sociálně prospěšný podnikatel roku - obdržela ho Drahoslava Kabátová z občanského sdružení Letohrádek Vendula, které provozuje denní a krizové centrum poskytující péči, ubytování i práci v rukodělné dílně lidem s těžkým zdravotním handicapem.

Zvláštní cenu poroty získal Karel Zejda, zakladatel a majitel firmy KAZETO, spol. s r.o., jehož firma vyrábí lepenkové zboží a patří mezi přední dodavatele firmy IKEA po celém světě.

Soutěže Ernst & Young Podnikatel roku se může zúčastnit vlastník nebo manažer společnosti s minimálně 25% vlastnickým podílem. Musí odpovídat za výkon své společnosti a být aktivním členem jejího nejvyššího vedení. Společnost musí existovat minimálně 2 roky.

MBA program v německém jazyce

Studium v programech Master of Business Administration, magistr podnikového hospodářství a managementu, je v České republice velmi oblíbené. Kurz vedoucí k získání titulu MBA mohou čeští zájemci nyní absolvovat nejen v angličtině, ale i v němčině, a to díky Institutu pro průmyslový a finanční management (IPFM) v Praze. Ten nabízí vlastní program MBA akreditovaný jak českou asociací MBA škol CAMBAS, tak i německou organizací Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) se sídlem v Bonnu. V nynější široké nabídce kurzů MBA v České republice a rozdílné úrovni jejich absolventů jsou tyto akreditace zárukou kvality, stejně jako spolupráce s renomovanými hospodářskými subjekty. Partnery institutu jsou mimo jiné Import VOLKSWAGEN Group, LB_BW, Siemens, Škoda Auto, bpv_Braun Haškovcová a Celestika. Škola také spolupracuje s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK). "Výhodou nabízeného programu MBA je jeho blízkost k praxi dosažená spoluprací s členskými firmami a cíleným zapojením odborníků z praxe do nabídky kurzů," zdůrazňuje Rudolf Javurek, generální ředitel společnosti Import VOLKSWAGEN Group a prezident kuratoria IPFM. Škola klade důraz na mezinárodní charakter výuky a na výběr přednášejících z řad zahraničních rodilých mluvčí. Lektory z různých zemí vybírá na základě hodnocení studentů. "Absolventi mají navíc možnost získat i americký titul MBA na Pfeifferově univerzitě ve Spojených státech, akreditovaný jak v USA, tak v Evropě akreditační institucí AQUIN," doplňuje Horst Günter, akademický ředitel institutu. Studenti jistě ocení i výši školného, které je výrazně nižší než u srovnatelné konkurence.

Aktuálně probíhající kurz v německém jazyce je plně obsazen, další kurz v němčině bude zahájen opět začátkem roku 2010. IPFM je jediná škola v České republice, která program MBA v německém jazyce nabízí.

Související