Tímto citátem Friedricha Nietzscheho uzavřel Richard Barrington své pojednání o tom, kdy vlastně začít s MBA studiem, zveřejněném v sekci Vzdělávání serveru Yahoo, a kterým je tento článek také inspirován. Ti, kteří jsou již rozhodnuti cenný manažerský titul získat, se údajně vesměs shodnou v tom, že očekávají, že jim toto vzdělání otevře nové možnosti uplatnění, rozšíří obzory, přinese nové teoretické poznatky a v neposlední řadě umožní sdílet jejich zkušenosti s ostatními motivovanými studenty. V čem se názory zájemců o toto vzdělání ovšem nezřídka liší, je období, kdy se do studia pustit - zda rovnou po absolvování vysoké školy či až po několika letech praxe.

Program pro lidi s praxí

"Studium MBA mohu jednoznačně doporučit každému, kdo se chce dále vzdělávat nad rámec českého vysokého školství a má chuť si rozšířit obzory i za cenu určitých obětí; úspěšné ukončení MBA programu rozhodně může zvýšit šance na lepší uplatnění v budoucí kariéře. Rozhodně ovšem doporučuji MBA programy lidem s alespoň několika lety praxe, protože mnohé souvislosti a postupy jsou poté srozumitelnější a více vystupují i vazby na realitu," říká Ing. Petr Horák, student mezinárodně akreditovaného MBA programu při zaměstnání na Institutu pro průmyslový a finanční management (IPFM) v Praze, který jako jeden z požadavků na přijetí do programu uvádí minimálně tříletou odpovídající pracovní zkušenost.

Studovat MBA a při studiu pracovat je ovšem velmi náročné. Studium probíhá zpravidla jednou do měsíce, od pátku do neděle a od studentů se očekává vedle docházky také pečlivá domácí příprava. Nicméně plné pracovní nasazení a vedle něj úspěšné zvládnutí studia bezesporu udělá dojem na každého zaměstnavatele a takový absolvent u něho často získá lepší postavení než ostatní. Navíc se tento způsob tzv. part-time studia při zaměstnání výborně doplňují: pracovní zkušenosti dodávají novou dimenzi tomu, co se učíte, a nové poznatky z programu si lze bezprostředně ověřit v praxi.

Důležitá je kvalita školy

Mezi argumenty, které Barrington naproti tomu uvádí pro zahájení studia ihned po dokončení vysoké školy, patří právě zejména zmíněná náročnost výše uvedené formy studia a některé životní změny, jako např. rodina, zdraví, finanční situace uchazeče, které se mohou později stát překážkou. Dále poukazuje na to, že je obtížné vrátit se do studentského způsobu učení, i když učení se při práci je pravděpodobně ještě těžší, avšak vyžaduje zapojení jiných "intelektuálních svalů".

V tomto ohledu hraje však mimořádně důležitou úlohu kvalita školy a zkušený mezinárodní profesorský sbor doplněný o přední odborníky z praxe. Studium MBA by mělo být vyváženou kombinací předávání nejnovějších teoretických a praktických poznatků, sdílení vědomostí a umožnění jejich praktické aplikace. "Fascinuje mě, jak vyučují zahraniční lektoři z německých či amerických univerzit. Jejich velmi názorná prezentace při výuce, zapojení všech studentů do ní anebo třeba jednoduché vysvětlení na první pohled složitých principů jsou pro mě příslibem, že čas a peníze mého zaměstnavatele nebudou investovány zbytečně," oceňuje výuku vedenou zahraničními profesory Ing. Luděk Mašek, další student IPFM.

O tom, zda si student ze školy odnese více než pouze diplom opravňující připsání si třech písmen za jméno, rozhoduje ovšem několik dalších kritérií, jako například: forma programu (prezenční, distanční, kombinovaná), jazyk programu (je program vyučován v mateřštině či v cizím jazyce?), maximální počet studentů v programu (počet studentů na jednoho vyučujícího), existence mezinárodní akreditace školy, členství v asociacích, spolupráce s ostatními vysokými školami a možnost absolvovat část programu v zahraničí, přístup ke studijním zdrojům a řada dalších. Vzhledem k tomu, že v České republice je nabídka MBA programů poměrně široká - studium lze zahájit u některé z více než 20 institucí -, je rozhodování pro uchazeče o toto studium, byť se znalostí výše zmíněných souvislostí, komplikované a bezesporu časově náročné.

Pro lepší orientaci v nabídce je dobré využít možnosti, které některé školy (například uvedená IPFM) nezávazně nabízejí: moci přijít navštívit kterýkoliv kurz běžícího programu a absolvovat jej celý či jeho část a udělat si tak obrázek o tom, jak výuka probíhá, poslechnout si dojmy současných studentů, promluvit si se zaměstnanci školy a hostujícími zahraničními profesory. To jsou totiž všechno věci, které z katalogu školy nevyčtete. Je to také pravděpodobně ten nejlepší postup, který při výběru vhodné školy můžete zvolit, abyste mohli učinit informované rozhodnutí - ať už bezprostředně po ukončení vysoké školy či později v kariéře.

Související