- U propouštění agenturních pracovníků firma neplatí odstupné

- Brigádníci se nejčastěji vyplatí na manuální práci


Firmy, kterým se dnes podaří získat větší zakázku, se ostýchají znovu nabírat lidi. A tak si raději personál půjčují od agentur práce. "Náklady na něj jsou stejné jako na mzdy zaměstnanců, ale agenturní pracovníky můžeme na rozdíl od nich využít jen na dva týdny nebo měsíc," říká Leoš Tupec, ředitel společnosti Tiskárna H. R. G. v Litomyšli. Firma tyto pracovníky využívá především na manuální práce, například balení nebo vkládání příloh do tiskovin.

Humpolecká nábytkářská firma Exbydo si zase brigádníky půjčuje na stěhování dodávaného nábytku do vzdálenějších míst. "Než aby do Ostravy jel tým deseti našich lidí, je lepší si sjednat agenturní pracovníky a poslat tam jenom tři naše zaměstnance, kteří mohou celou akci koordinovat," vysvětluje marketingová ředitelka firmy Lenka Vlková. "Ušetříme tak za dopravu, případně přenocování zaměstnanců, zvlášť když se jedná o nějakou větší akci. Brigádníky firma také využívá, pokud se sejde víc zakázek najednou a nedokáže rozvoz pokrýt vlastními silami.

Agentury snižují marže

Současná krize dává firmám prostor k vyjednávání o snížení odměn pro agentury práce. Externí síly byly totiž prvním výdajem, kterého se firmy při úbytku práce zbavovaly. Agentury tak zaznamenaly velký pokles poptávky. Podle údajů Asociace poskytovatelů personálních služeb je pokles trhu s agenturními pracovníky oproti říjnu asi 60procentní, meziročně zhruba 40procentní.

Boj o život pracovních agentur je cítit především na snížení jejich marží i odměn pro jejich lidi. "Podnikatelé by ale vždy měli mít na paměti, že agenturním pracovníkům musí nabídnout stejné podmínky jako kmenovým zaměstnancům, a týká se to i mezd," vysvětluje prezident této asociace Luboš Rejchrt. Za přiměřenou marži považuje 8 až 15 procent ceny. U krátkodobých brigád to bývá i 20 procent.

Firmy, které si brigádníka půjčují, nepodepisují smlouvu s ním, ale s pracovní agenturou, která ho zaměstnává. Měla by zajišťovat kvalitu pracovníků, vyplácet jim mzdu, odvádět za ně sociální a zdravotní pojištění, řešit personální problémy.

Není to ale tak, že by se agentura starala úplně o všechno. Část odpovědnosti padá i na uživatele, tedy firmu, která si pracovníka půjčí. Musí si pohlídat, aby byl příchozí proškolen o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na konkrétním pracovišti, a zajistit všechny ochranné pomůcky. Pokud zaměstnanec pracuje s potravinami, je na firmě, aby si zkontrolovala, zda má průkaz o bezinfekčnosti.

Ověřit si licenci se vyplatí

Podnikatel by si také měl ověřit, zda má agentura práce licenci na svoji činnost. Seznam všech registrovaných agentur je na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz.

"V případě, že by agentura licenci neměla, hrozí firmě-uživateli pokuta až dva miliony korun," vysvětluje Radovan Burkovič, jednatel agentury JOB-centrum Ostrava. Upozorňuje rovněž na fakt, že pokud pracovník způsobí nějakou škodu, nenese za ni odpovědnost agentura, nýbrž pracovník sám.

Firmy by si také měly pohlídat, jestli je daný pracovník u agentury skutečně zaměstnán. "Vždy by měly dbát na to, aby podepisoval dohodu o dočasném přidělení zaměstnance, ne smlouvu o dílo," říká René Kuchár, jednatel agentury Student. Upozorňuje tak na nelegální praktiky, kdy agentury práce se svými zaměstnanci spolupracují například na dohodu o provedení práce a vyhnou se tak odvodům sociálního a zdravotního pojištění do státního rozpočtu.

Na trhu existuje asi 2500 pracovních agentur. Při výběru by mělo být určitou zárukou členství Asociace poskytovatelů personálních služeb www.apps.cz nebo Asociace pracovních agentur www.apa.cz.

Mezi ty největší s mezinárodní působností patří Grafton Recruitment (www.grafton.cz), Manpower (www.manpower.cz), Adecco (www.adecco.cz), Start People (www.startpeople.cz).

Většina půjčovaných pracovníků provádí manuální práce jako doplňování zboží v obchodech, obsluhu výrobních linek. Může jít i o odbornější práci, například svářečskou nebo řemeslnickou. Uplatňují se i v administrativě jako asistentky, recepční nebo v call centrech. Firmy jimi často vykrývají dovolené nebo nemoci.

Mezi zaměstnanci pracovních agentur zdaleka nebývají jen cizinci, jak se říká. "Na zhruba sto tisíc zaměstnanců v loňském roce připadalo asi 95 tisíc Čechů," tvrdí Luboš Rejchrt. Ve většině případů se jedná o studenty a lidi, kteří nesehnali klasické zaměstnání.


Je dobré vědět

- Zkontrolujte na mpsv.cz, zda má agentura licenci.

- Nenechte brigádníka překročit práh, dokud s agenturou nepodepíšete dohodu o dočasném přidělení zaměstnanců.

- Za škodu je odpovědný brigádník, ne agentura.

- Brigádník má mít stejné podmínky jako stálý zaměstnanec, týká se to i mzdy.

Související