Sečtěte si body získané ve všech otázkách. Vyhodnocení testu najdete níže.

1. Fakt, že máte čelit překážkám

a) vás podněcuje k výkonu 3

b) vás nutí, abyste si vzali čas na rozmyšlenou 2

c) vás znepokojuje 1


2. Ukládáte se rádi ke spánku brzy i za cenu, že neusnete?

a) Ano 1

b) Ne 3

c) Někdy příležitostně ano 2


3. Nespavost

a) poměrně často snižuje můj pracovní výkon 1

b) nevadí mi, pokud k ní nedochází příliš často 2

c) vůbec ji neznám 3


4. Práce v týmu

a) vás podněcuje k tomu, abyste se překonávali 3

b) tempo vaší práce neovlivní 1

c) vás podněcuje, abyste pracovali o něco více, jen když jste ve správném týmu 2


5. Vznětlivost je něco

a) co neznáte 1

b) co zažíváte, ale dokážete zvládnout 3

c) co nedokážete kontrolovat 2


6. Účastníte-li se projektu, na kterém vám záleží

a) děláte všechno pro to, abyste dosáhli šéfem určených výsledků 3

b) máte někdy problémy se soustředěním 1

c) plánujete všechno, co musíte udělat 2


7. Výkonnost je vlastnost

a) která je v práci klíčová 3

b) která je důležitá, ale jenom zčásti 2

c) kterou moc nemám, spíš přežívám 1


8. Považujete se za vůdce?

a) Myslíte si, že jím jste. 3

b) Ne, to nejste vy. 1

c) Stává se vám, že jím jste. 2


9. Pokud jde o aktivitu

a) máte rádi pohyb, akci 3

b) dáváte jí přednost před pasivitou, ale s podmínkou, že jste si jisti výsledkem 2

c) pokládáte ji za nezbytnou, ale jen ve výjimečných situacích 1


10. Při práci na zadaném úkolu narazíte na problém

a) pokusíte se ho vyřešit 3

b) pokusíte se najít způsob, jak se řešení vyhnout 2

c) jste konsternován, nevíte, co dělat 1


Vyhodnocení testu:

21 bodů a více:
Jste dynamický typ, který je zvyklý situace kolem sebe ovlivňovat. Každá překážka je pro vás vzrušující výzva. Berete na sebe odpovědnost za své činy. Pokud však budete příliš "sólista", lidé, kteří vedle vás nemají šanci, si budou hledat hrací pole jinde. Jste odolní vůči stresu díky dobré fyzické a psychické kondici.

20 až 11 bodů:
Vaše dynamičnost závisí hodně na vašem zdravotním stavu a rozpoložení. Na věci vám musí záležet, abyste se do ní vložili. Platí u vás přímá úměra, že míra dynamičnosti záleží na míře motivovanosti. Takže v některých případech jste jako "leklá ryba", u jiného úkolu jste k nepoznání.

Méně než 11 bodů:
Jste spíše loutka v rukou druhých lidí. Určitě by vám prospěl kurz, jak se zdravě prosadit. Pokud své chování nezměníte, tak budete spíše "křoví" pro aktivní hru ostatních.

Související