Veronika Rudolfová, senior manažerka z Hofírek Consulting

Začínají hledat práci po víkendu. V pátek ji chtějí mít "v kapse". Šest měsíců od nástupu očekávají povýšení. Nechtějí dělat práci, která je nebaví... Generace Y. Jak se vypořádá se svou první recesí?

Milují svoje iPody. Sdružují se na facebooku, myspaceu či linkedInu. Nevstupují do politických stran. Dvě třetiny nevolí. Podle výzkumu Bank of Scotland průměrný představitel generace Y neví, jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou. Zatímco dvě třetiny znají cenu iPodu, třetina netuší, kolik stojí litr mléka.

Zmíněné charakteristiky můžeme považovat za jistou nadsázku. Existují však i seriózní sociologické studie, ve kterých bývá generace Y označována za příliš sebevědomou, příliš egocentrickou a příliš optimistickou. Nemají žádné negativní zkušenosti. Donedávna jim ekonomiky expandující nad poměry snášely modré z nebe.

Nemám ráda nářky nad upadajícím stavem mládeže. Někdy se ale přistihnu, že při interview s čerstvým absolventem vysoké školy bezradně pátrám po tématech hovoru. Dříve osvědčený únik k obsahu diplomové práce mne již několikrát zradil. Někteří si zadání nevybaví, přestože mezi obhajobou a naším setkáním leží jen dva měsíce prázdnin. Někteří mne, když se dotazuji na teoretická východiska jejich bádání, zařadí do kategorie beznadějného otravy, bazírujícího na nepodstatných detailech.

Změna není problém

Všichni mladí nejsou povrchní. Mnozí z nich mne často překvapí svou informovaností o tématech, která nejsou jen důsledkem dobře nastavené služby SMS "breaking news". Občasná povrchnost je spíše daní za vysokou flexibilitu, všestrannost a schopnost věnovat se více věcem najednou.

Na rozdíl od jejich rodičů pro ně "změna" nepředstavuje problém. Je možné vnímat tuto charakteristiku negativně jako nedostatek loajality. Nicméně v době recese, kdy se firmy musejí etablovat v prostředí zvýšené nejistoty, může být tato vlastnost konkurenční výhodou.

Je potřeba, aby zaměstnanci více cestovali, přijímali nové role, byli inovativní... Orientace v informačních technologiích je další významné plus. Zaujal mne příběh amerického prodejce elektroniky Best Buy. Pro vytvoření jistého portálu firma najala externí poradenskou společnost, která navrhla cenu v řádech milionů dolarů. Z čistého šoku nad tímto zjištěním skupina mladých zaměstnanců téže společnosti vytvořila malý tým ze svých facebookových a myspaceových přátel. A vytvořila nový portál za 250 tisíc dolarů.

Navíc, čistě z legrace a ve svém volném čase, dali dohromady verzi onoho portálu pro mobilní telefon. Jelikož Best Buy ohlásila v prosinci propad svých zisků o 77 procent oproti stejnému období roku předešlého, je více než pravděpodobné, že podobných "legrací" bude potřebovat ještě několik.

Kreativita je k nezaplacení

Inovativního přístupu generace Y začíná využívat Estéé Lauder. Její iniciativa iForce má přinést nové nápady v oblasti marketingu. I ostatní výrobci vnímají nové trendy ve spotřebním chování generace, která začíná budovat své kariéry. A té se budou muset přizpůsobit. Podle výzkumu sesterské společnosti časopisu The Economist, Economist Intelligence Unit, internetová generace dává větší důraz na osobní doporučení než značku, když se rozhoduje, který výrobek či službu si koupí. Pro konzervativní marketing zcela jistě nová výzva.

Generace Y možná působí nezodpovědně. Ale v USA v roce 2006 mělo 37 procent mladých lidí ve věku 16 až 19 let práci. Přinášejí pozitivní "can-do" přístup a sebevědomí v době, kdy je nutné čelit velkým výzvám a obtížím.

Nová generace si nepamatuje kouzlo "jistoty" pracovního uplatnění a nějakého ochranářství. Neočekává, že bude pokryta systémem sociálního zabezpečení. Z jednoho průzkumu vyplynulo, že mladá generace věří více ve spatření UFO než tomu, že obdrží dávky důchodového zabezpečení. A přesto jsou stále pozitivní.

Informace jsou "palivo"

Jejich motorem jsou informace. Očekávají pozitivní zpětnou vazbu na svou práci, a chtějí volnost a prostor. Je zřejmé, že bude nutné dělat kompromisy na obou stranách.

Generace Y bude muset akceptovat zvýšení pracovních nároků a striktní rozhodování vyplývající z obtížné ekonomické situace. Naopak manažeři z generace X musí udržet generaci Y motivovanou a angažovanou.

Firmy, kterým se nepodaří uvést tyto síly do rovnováhy, bude po obnovení ekonomického růstu (které dříve či později musí přijít) pravděpodobně čekat exodus mladých talentů. Což by, esemeskovým jazykem mladé generace, znamenalo velký WOMBAT2, plýtvání penězi, mozky a časem.

Související