Odpovídá: Jan Přerovský, generální ředitel, Asseco

HN zprostředkovaly manažerům názory S. Coveyho v krátkých a srozumitelně napsaných článcích. Ty se čtou lépe než tlustá kniha... Naše firma společně s LCS podpořila jeho první vystoupení v Česku. Pro manažery to byla skvělá příležitost se zamyslet nad jejich stylem vedení. A nad tím, jak mohou motivovat jiné k výjimečnosti.Odpovídá: Jan Bubeník, majitel personálně-poradenské firmy Bubeník Partners

Jeho přednášky i články dávají intuitivní věci a situace do systému. Jsou navíc použitelné v životě. Blízká mi je jeho definice leadershipu: "Vést lidi znamená vyjadřovat hodnotu a potenciál druhého člověka tak jasně, až si je začne sám uvědomovat." Covey ukazuje, že rozdíl mezi manažery a opravdovými lídry je v tom, že první ví "co" udělat, ale druzí i to, "jak".


Odpovídá: Zuzana Tréglová, personální ředitelka společnosti Logika

Jeho rady, například, jak se vyhnout tomu, aby se člověk nestal "otrokem tyranie naléhavosti", jsou k nezaplacení a platné pořád - jak v práci, tak i v životě... a za to mu moc děkuji.


Odpovídá: Ivan Kunst, generální ředitel pro východní Evropu SGB Hünnebeck Cz

Osobní setkání posílilo mé přesvědčení, že je to člověk, který rozumí své věci a je zapálený. Seriál HN je pro mne inspirací, jak lze myšlenky, detailně vysvětlené v knihách, stručně shrnout a aplikovat na současnost. Tato forma mi pomohla v předávání myšlenek do naší firmy.


Odpovídá: Martin Hanzal, generální ředitel, Sodatsw

Setkání se S. Coveym sladilo můj pohled na práci s cíli naší společnosti. Kromě celofiremních cílů jsme je rozpracovali i pro jednotlivá oddělení a jejich pracovníky tak, aby byly pro každého srozumitelné. Je to klíčové pro zrychlení a zefektivnění spolupráce mezi odděleními naší firmy.


Odpovídá: Petr Polák, jednatel Flaga Progas, Slovensko

Setkání s Stephanem Coveym mě utvrdilo v pochopení role manažera. Vytvářet podmínky ostatním, aby také našli vlastní smysl a mohli se stát celistvými osobnostmi.

Související