Motivace pracovníků,vedení k výkonu a spokojenosti

Kurz, Cadet Go

Máte pocit, že vaši zaměstnanci ztrácí aktivní přístup k práci, nedosahují vašich předpokládaných výsledku a nedaří se vám je dostatečně motivovat? Dokázat využít motivačních nástrojů pro jednotlivce a týmy tak, abyste dosáhli vyšší efektivity práce a spokojenosti na pracovišti, je častou výzvou personalistů i manažerů. Účastí na tomto kurzu se dozvíte, jak rozeznávat hodnotové systémy, vysvětlíme vám principy motivace a demotivace i způsoby vytvoření prostředí pro růst. Pomocí vhodného využití motivačních nástrojů a správného odhadu typologie zaměstnanců lze zabránit snížení výkonu i fluktuaci a vy si metody jejich využití vyzkoušíte na simulovaných situacích.

Hodnotící pohovor

Kurz, Positive

Tento kurz vás vybaví znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné zvládnutí přípravy na hodnotící pohovor a následné vedení hodnotícího pohovoru tak, aby byl pohovor efektivní, pracovníci přijali vaše hodnocení a byli i dostatečně motivováni k plnění úkolů do dalšího období. Na modelových situacích a videozáznamech si vyzkoušíte postuppři hodnotícím pohovoru, poskytování zpětné vazby, kritiku, ocenění i uznání druhého či jak usnadnit pohovor hodnocenému a motivovat jej do budoucna. Příležitost vyzkoušet si takový pohovor "nanečisto" je velmi cennou zkušeností do dalších let.

Personální controlling

Kurz, Studio W

Personální controlling je v rámci řízení lidských zdrojů důležitým strategickým aspektem a pro každou firmu platí konkrétní specifika jeho pojetí. V průběhu semináře vám přiblížíme, jaké nástroje pro personální controlling lze efektivně využít ve vazbě na systém managementu lidských zdrojů, jak stanovit měřitelné ukazatele nosných personálních procesů a vyhodnocovat je. Poznáte, jaký vliv má personální controlling na posílení strategického významu managementu lidských zdrojů a na upevnění pozice HR útvaru v rámci řízení firmy. Veškerá témata budou uvedena i na praktických příkladech, v rámci skupinové diskuze i výměny zkušeností všech zúčastněných.

Talent Management

Seminář, Expertis

Rozvíjet pracovní potenciál talentů je v rámci personálních projektů velmi vyhledávaným řešením. Tento seminářvám přiblíží strategické vazby a přínos talent managementu pro firmu. Budeme se zabývat především jednotlivými kroky talent managementu, kdo vytváří rozvojové programy, co je jejich obsahem, jak jsou realizovány, jak je hodnocena efektivita rozvoje talentů i co nám pomůže talenty ve firmě udržet a zajistit reálnou šanci jejich růstu. Metody personálního marketingu k získání talentů na externím trhu práce představíme ze všech důležitých aspektů.

09021915_KARIERA.gif

Související