Přestože světový obchod žádnou krizi nezpůsobil, může se klidně stát její obětí. Finanční krize zastavila totiž přísun peněz do podnikání a exportu, pokles poptávky nepříznivě ovlivňuje objemy zakázek pro zahraničí a snižuje zaměstnanost ve firmách. Českou ekonomiku, která patří k nejvíce otevřeným zemím z pohledu obchodu na světě, tato skutečnost ovlivňuje negativně. Vždyť součet toho, co ročně vyvážíme a dovážíme dosahuje 150 % hrubého domácího produktu.

Pokud bychom hledali možné příležitosti pro firmy, pak se dá spekulovat o tom, že tlak na snižování nákladů může vést k hledání nových dodavatelů. Obstojí-li české firmy v soutěži poměru kvality a ceny řešení, mohou některé evropské firmy nahradit stávající dodavatele. Mimochodem, to byl i jeden z přínosů našeho vstupu do Evropské unie, které ve své nedávné studii zmiňuje Evropská komise. Evropský vývoz profitoval právě z toho, že původní evropská desítka zvýšila svou konkurenceschopnost větším zapojením firem z nových členských zemí.


Světová banka v prosinci oznámila, že světový obchod v letošním roce poklesne o 2,1 %. Půjde zřejmě o největší propad za posledních 27 let. A protože obchod v minulosti vždy přidával kladná čísla k růstu světového hospodářství, informace je to varující. Z výhledu Světové banky můžeme také vyčíst, kde světová hospodářská krize zabolí nejvíce. Budou to země OECD, tedy blahobytnější část světa, která zahrnuje nejen největší vývozce, ale také dovozce. Prognóza obchodu oznámená Evropskou komisí je pro samotnou Evropskou unii rovněž pesimistická.

Vývoz klesne o 3,5 %, dovoz o 2,4 %. Rovněž výhled vnější poptávky je pochmurný. Čínský dovoz v prosince 2008 poklesl ve srovnání s předchozím rokem o 21 %, americký dovoz o 11 %. Komise očekává, že evropská ekonomika poroste o 1,8 % a nezaměstnanost povyskočí letos na 9 % ze 7 % v roce 2008.

Světová obchodní organizace (WTO) zveřejnila v lednu letošního roku zprávu o vztahu krize a obchodu. Zpráva je zajímavá ze dvou pohledů - ukazuje seznam opatření, která země přijímají v reakci na nastupující krizi, a také upozorňuje na důsledky poklesu obchodu a investic. Dokument uvádí jmenovitě členy WTO, kteří přijali ochranná opatření. Autoři se však pečlivě vyhýbají soudu, zda tato opatření jsou jednoznačně protekcionistická. Nesporné je, že jsou to kroky, které jdou proti duchu závazků o nezvyšování bariér. Teprve později v tomto roce uvidíme, která z přijímaných opatření budou potrestána. A zda vůbec.

Unie se objevuje v přehledu hned dvakrát. A to jak kvůli opatřením přijatým na úrovni EU, tak jednotlivými zeměmi unie. Z unijních opatření jde převážně o subvence na mléčné výrobky, zejména máslo, sýry a sušené mléko. Obsáhlý je i seznam "záchranných balíčků" oznámený vládami členských zemí, z nichž v řadě případů protekcionismus vyvěrá.

Proto aktivita WTO bude zaměřena zejména na monitorování protekcionistických opatření, ale vyznat se v nich nebude jednoduché. Řada opatření není přímým porušením závazků WTO (například zvýšení celních sazeb na vázanou úroveň či zvýšení subvencí na povolenou úroveň). Řada zemí v době krize zvýšila ovšem počet dalších ochranných mechanismů (například antidumpingu či vyrovnávacích opatření).

Mezi "hříšníky" na seznamu WTO je možné nalézt Indii, která zvýšila cla na ocelářské produkty. Země skupiny Mercosur navýšily zase celní sazby o 5 % na víno, ovoce, textil, kůži, dřevěný nábytek a potravinářské produkty. Tato opatření zatím nebyla schválena prosincovým summitem zemí Mercosur, je ale třeba se na ně dívat jako na hrozbu.

Další z latinskoamerických zemí uváděných ve zprávě je Ekvádor, který zvýšil cla o 5 - 20 procentních bodů u 940 produktů, například másla, mobilních telefonů, stavebních materiálů a dopravních zařízení. Argentina nově zavedla proceduru vydávání neautomatických licencí na dovozy ze svého pohledu citlivého zboží jako jsou autodíly, textil, televizní přijímače, hračky, boty a výrobky z kůže.

Z asijských zemí je na seznamu Jižní Korea se zvednutím cel na surovou ropu. Rusko figuruje na seznamu po posílení státních subvencí domácím výrobcům automobilů a po zvýšení cel na dovážené osobní a nákladní automobily. Tady však možnosti WTO nejsou velké, neboť Rusko není zatím členem této organizace.

Řada zemí přijímá v důsledku krize různá opatření k podpoře svého vývozu. Takto postupuje Čína (textilní produkty), Argentina (snížení exportních daní na pšenici a kukuřici) a Mexiko (uvažuje o snížení cel o 80 % u zboží dovážených ze zemí, s nimiž nemá sjednány preferenční celní dohody).

Na obrazovce radaru, který v Ženevě monitoruje nedovolená opatření, je velká skupina kroků přijímaných na podporu automobilového průmyslu. Jde například o půjčku americké federální vlády ve výši 17,4 miliardy dolarů pro General Motors a Chrysler, kanadský balíček pomoci za čtyři miliardy kanadských dolarů pro krátkodobé půjčky, švédský příslib půjček a bankovních garancí pro Volvo a Saab, německé pobídky pro občany nakupující auta či 500 milionů eur pro inovace v automobilovém průmyslu.

Francie oznámila záměr vytvořit celý fond na restrukturalizaci automobilového průmyslu, nepochybně v reakci na nepříliš dobré výsledky společností Renault a Peugeot. Z mimoevropských zemí oznámily různé formy pomoci automobilovému průmyslu Austrálie, Argentina a Jižní Korea.

Při pohledu na současné trendy bude zajímavé, jaké závěry přinese jednání skupiny zemí G20 v Londýně v dubnu letošního roku. Zda se od slibných vyjádření, která zněla loni ve Washingtonu, podaří skutečně nástup protekcionismu něčím oslabit. Mimochodem, v dopadech hospodářské krize se zatím nehovoří o rozvojových zemí, které značně utrpí propadem světové poptávky a menší investiční aktivitou bohatých zemí. Z tohoto pohledu je uzavření mnohostranného kola liberalizace obchodu, které probíhá od roku 2001, ještě naléhavější než v minulosti.

Reakce na krizi bude nutně různá. Měly by to však být kroky koordinované, respektující principy otevřeného trhu a mnohostranné politiky. Aby každá země získala v následující letech "tolik růstu, kolik si zaslouží", bude třeba, aby zvítězila volba respektující svobodný trh a volný obchod. Jinak se světové hospodářství i obchod dostanou do hlubokých dlouhodobých problémů.

Autor je náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR

 

Nová publikace: Evropská integrace a Česká republika

Antonín Peltrám a kolektiv

Na trhu ojedinělá publikace přináší aktuální a otevřený pohled na důležité oblasti týkající se evropské integrace a naší země. Publikace se věnuje významným a zajímavým otázkám spojeným s integrací, vysvětluje a odkrývá leckdy komplikované vztahy a souvislosti. Ukazuje jejich vliv na naše postavení v EU, fungování země, ekonomiku a život Čechů. Objasňuje, obsah smlouvy o fungování EU a jaké jsou její souvislosti s našimi rozhodnutími, věnuje se zahraniční a obranné politice EU, justici a vnitru, upozorňuje na nutné změny důležité pro konkurenceschopnost celé ekonomiky a českých firem. Věnuje se sociálním otázkám, a ukazuje i náš podíl na integraci od 40. let minulého století až do vstupu do EU. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, ekonomům a podnikatelům, představitelům státní správy a samosprávy a všem dalším zájemcům o tuto aktuální a důležitou problematiku.

Kniha má 144 stran, cena je 189 Kč. Kód knihy: 03220.

Knihu si můžete písemně objednat na adrese Economia a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: dagmar.suchmova@economia.cz, nebo na internetové adrese http://knihy.ihned.cz, kde vám zařídí její zaslání na dobírku přímo z nakladatelství GRADA Publishing. Případné informace na tel. 220 386 511. Členové ECONOMIA Benefitklubu, kteří u publikace uvedou na objednávce číslo své klubové karty a kód knihy, obdrží 30% slevu.

 

Adresy pro byznys

- www.businessinfo.cz - jednotný informační portál pro podnikatele a exportéry

- www.czechtrade - vládní proexportní agentura CzechTrade

- www.cebre.cz - česká podnikatelská reprezentace v Bruselu

- www.export.cz - server, nabízející přehled teritoriálních informací a poptávek služeb českých center

- www.euroinfocentrum.cz - nabízí pomoc při řešení potíží na evropském trhu

- www.hkcr.cz - webové stránky Hospodářské komory ČR

- www.spcr.cz - webové stránky Svazu průmyslu a dopravy ČR

- www.euractiv.cz - aktuální informace o dění v Evropské unii

- www.euobserver.com - zpravodajský server v angličtině s aktuálními zprávami o dění v EU

- www.europeanvoice.com - poskytuje zejména informace o trendech a analýzy

Související