Vedoucí obchodně-technického servisu společnosti Elfetex Tomáš Kubička říká: "Značné úspory elektrické energie umožní letošní novinka v nabídce společnosti - Individuální kompletní řešení," říká.


Mohl byste firmu blíže představit?

Začátkem devadesátých let v důsledku selhávání státního podniku Elektroodbyt začal být na trhu hlad po elektroinstalačním materiálu. Na sklonku roku 1991 byla založena společnost Elfetex se záměrem dodávat právě elektromateriál. Obchodní činnost začala se třemi lidmi v malé sídlištní prodejně v Plzni Doubravce. Firma se velmi dynamicky rozvíjela a v roce 1993 zakoupila skladový areál ve Hřbitovní ulici - v Plzni Doubravce. S většími skladovacími možnostmi společnost rychle zvyšovala svůj podíl na trhu a také začala expandovat do jiných lokalit. Dnes má Elfetex přes 200 zaměstnanců, 16 prodejních míst v západních, severních a východních Čechách i na severní a jižní Moravě. V roce 1998 přešla společnost do vlastnictví nadnárodního koncernu Wuerth. Díky této podpoře získal Elfetex jak know-how, tak i vysokou finanční stabilitu.


Uvažuje Elfetex o dalším rozvoji?

Samozřejmě, hlavně v oblasti služeb. Po vybudování nového logistického centra v roce 2004, které má skladovou plochu o výměře 5000m2, neustále zlepšujeme základní obslužnost zákazníků. K dispozici je dnes 26 nákladních aut, která jsou převážně vybavena zdvihací technikou, včetně tří aut s hydraulickou rukou pro skládaní 5t kabelových bubnů přímo na stavbě u zákazníka. Každá pobočka je vybavena vysokozdvižným vozíkem a základní paletizační technikou. V současnosti jdou největší investice právě do logistiky firmy.


V letošním roce připravujete celou řadu změn. Můžete nám některé přiblížit?

Elfetex letos zavádí nový informační systém, který umožní kvalitněji a rychleji plnit požadavky zákazníků. Tento velmi náročný úkol provádíme za plného provozu, tak aby naše zákazníky nic neomezovalo. V Plzni jsme přímo ve skladu vybudovali nové prezentační středisko vybavené širokoúhlou plazmovou televizí a projektorem. Naši dodavatelé zde přímo ve skladu prezentují své výrobky. Probíhá zde i školení nejen našich zákazníků, ale i vlastního personálu firmy. Další významnou akcí letošního roku je přístavba administrativní budovy v hlavním sídle v Plzni. V nových prostorách chceme rozšířit nabídku služeb, hlavně novinku, které říkáme - Individuální kompletní řešení.


Co je Individuální kompletní řešení?

Například pokud vy jako náš zákazník vlastníte malý penzion, který rekonstruujete, tak ve spolupráci s našimi specialisty vám navrhneme kompletní vnitřní i venkovní osvětlení, včetně cenové kalkulace, a pokud bude třeba, doporučíme i elektromontážní firmu, která vám světla namontuje. Příkladem z poslední doby je penzion se sportovním hřištěm v Chotíkově u Plzně nebo rodinný dům v Plané. Jiným příkladem je zprostředkování výroby rozváděčů, včetně dodávky na místo určení. Ve spolupráci s našimi dodavateli vám spočítáme a navrhneme osvětlení do vašich budov a místností, ať jsou to kanceláře nebo skladové prostory.


Platí zákazník za takové služby?

V žádném případě. Dokonce si ani neúčtujeme žádnou zvláštní přirážku ke zboží. Jsme přesvědčeni, že naším posláním je poskytnout zákazníkům takové služby, které povedou k celkovému naplnění jejich potřeb.


Máte i řešení na podporu životního prostředí?

Ano, a to hned několik projektů. Například osvětlení v již zmiňované přístavbě administrativní budovy bude řízeno pomocí inteligentního rozhraní DALI. Toto řešení připravujeme ve spolupráci s firmou OSRAM, která je lídrem na trhu se světelnými zdroji a inteligentním osvětlením. Podobný systém jsme již testovali v jedné z našich kanceláří a výsledek nás velmi překvapil. Při použití správně zvolených zářivkových světel, řízených elektronických předřadníků a zářivkových trubic T5 dosahují úspory elektrické energie až 80 procent.

Můžete tento systém inteligentního osvětlení blíže popsat?

Denní světlo, které je k dispozici v místnosti, se podle potřeby doplňuje umělým světlem ze svítidel se stmívatelnými elektronickými předřadníky. Světelná čidla přitom nejen zaznamenávají okamžitou úroveň osvětlení z umělého a denního světla, ale i přítomnost osob v daném prostoru. Skupiny svítidel jsou v závislosti na hloubce prostoru a množství denního světla řízeny tak, aby zůstávala zachována předem daná úroveň osvětlení, např. 500 luxů. Uživatel má přitom možnost kdykoli sám ovlivnit svou individuálně požadovanou intenzitu osvětlení. Umělé a denní světlo se při tomto způsobu výborně doplňují a umožňují potenciál úspor až 60 procent - v kombinaci se senzorem přítomnosti až 80 procent.


Pro koho je tedy vaše řešení osvětlení vhodné?

Jednoduše řešeno pro všechny. Je neoddiskutovatelným faktem, že ceny energií v blízké době dramaticky porostou. S naším řešením docílíte významné úspory nejen ve velkých firmách, ale třeba i v menších kancelářích nebo skladech. Stačí kontaktovat naše technické oddělení a my navrhneme vhodné řešení i pro váš prostor, místnost nebo budovu. Je jedno, jestli je ve stadiu rekonstrukce nebo nové stavby.


Jaké další projekty na podporu životního prostředí nabízíte?

Dalším projektem naší společnosti je ekologická výroba elektrické energie. Asi jako jediný z velkoobchodů v České republice máme skladem fotovoltaické články. Ty jsou spolu s malými vodními a větrnými elektrárnami zřejmě nejekologičtějšími zdroji elektrické energie. Spolupracujeme s několika firmami, které pomohou se stavbou fotovoltaických elektráren jak pro vaši potřebu, tak pro dodávky do distribuční sítě. n

vk

Související