Po skončení fixační doby úrokových sazeb mají klienti hypotečních bank možnost nahradit starý úvěr novým. Mohou tak hypoteka_refixace_192.jpgzískat výhodnější úrokové sazby, upravit dobu splácení nebo hypotéku dokonce navýšit.

Využít lze jak nabídky stávající banky, tak služby její konkurence. "V tom případě je ovšem třeba zvážit, nakolik je nabídka konkurenční banky výhodná," říká Petra Horáková-Krištofová ze společnosti Hyposervis. "Pokud je k refinancování potřeba zaplatit nový poplatek za schválení úvěru, případně znovu nechat vyhotovit nový znalecký odhad, náklady na refinancování se značně zvyšují," varuje.

Třeba u Volksbank by tak žadatel za refinancování zaplatil podle výše úvěru tři tisíce až 17 500, u České spořitelny 4500 korun, ale třeba u Bawag Bank nic. Není proto od věci se po-ohlédnout po finančních ústavech, které nabízejí produkty přímo určené na refinancování (viz tabulka). A to většinou zdarma, či s nižším poplatkem.

Vyjednávat je třeba včas

Při jednání o hypotéce je třeba brát vedle poplatků v potaz i další podmínky. Například výši úroků, potřebu nového znaleckého ocenění a dobu schvalování úvěru. "Pokud se klient o nové podmínky stávající banky zajímá příliš pozdě, ztratí čas na vyjednávání," říká Petra Horáková-Krištofová. Doporučuje přitom informovat se v bance minimálně pět týdnů před koncem fixační doby.

Pak má klient větší možnost zajistit si potřebný přehled o nabídkách ostatních bank a nemusí automaticky přijmout nabídku banky současné. Ta pak může přistoupit i na nižší úrokové sazby, než by nabídla sama od sebe.

O nabídce ostatních bank se můžete informovat dvěma způsoby. Prvním je možnost využít služeb hypotečního makléře, který pro vás sestaví jejich základní přehled. Tím druhým je oslovit přímo jednotlivé hypoteční ústavy. Pokud se nakonec rozhodnete přejít k jiné bance, musíte se připravit na nové hypoteční řízení. "Proces refinancování jsme ovšem pro klienty zjednodušili," říká Pavla Plachá z České spořitelny. Podobně na tom jsou i ostatní banky.

Co všechno potřebujete

Žadatel o refinancování se tedy musí připravit na to, že ve většině případů předloží doklad totožnosti, výpisy z účtu, fotografii nemovitosti, původní smluvní dokumentaci a potvrzení od banky o zbývající výši jistiny. Některé banky vyžadují i původní odhad nemovitosti. Ten potom může být uznán i při jednání o novou hypotéku a žadatel tak může ušetřit. "Podnikatelé předkládají živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, daňová přiznání za dvě poslední zdaňovací období a potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu," říká Jana Kytýrová z Volksbank CZ.

Důležitá při výběru je i délka fixace. S ohledem na aktuální výše úrokových sazeb a jejich možný další růst je lepší využít spíše fixace delší, například pětileté.


080428_HX_10.gif

Související