Před nádražím v černohorském městě Danilovgrad parkuje starší autobus. Na jeho boku je patrný nápis Remont pruga, což je firma ze Sarajeva. Právě odtud dovezl dělníky, kteří ve skupinkách pracují na obnově železniční trati Podgorica - Nikšič. Mnozí z nich mají už zkušenosti i z rekonstrukce a modernizace trati Zagreb - Split v Chorvatsku.

Spolumajitelem Remontu pruga Sarajevo je přitom společnost OHL ŽS, její podíl ve společnosti společně s managementem činí 51 procent.

A právě toto spojení je pro Čechy zlaté vejce. I díky menším platům bosenských pracovníků, přirozeně i kvalitě odvedené práce a referencím, mohou nabídnout v zemích regionu západního Balkánu nižší ceny.

"Ve spojení s naší dceřinou společností můžeme investorovi nabídnout dobrou kvalitu za dobrou místní cenu," říká Zdeněk Zedníček, obchodní ředitel OHL ŽS.

Mít dceřinou společnost bylo před pár lety strategickým rozhodnutím této společnosti, která si spočítala, že v regionu budou narůstat investice do dopravní infrastruktury a poptávky po stavitelských a inženýrských firmách.

"Podíl jsme získali v soutěži na privatizaci společnosti, která proběhla v roce 2001. Naše nabídka společně s managementem byla vyhodnocena jako nejlepší. Náklady spojené s privatizací činily zhruba 880 tisíc konvertibilních marek v hotovosti a dva miliony formou přímých investic do technologického vybavení společnosti," vzpomíná Zdeněk Zedníček.

Záležitost nebyla však nikterak jednoduchá, nejprve se museli získat bosenští partneři v konkurenci dalších zájemců.

"Již v počátku se nám podařilo navázat velmi úzké vztahy a přesvědčit naše partnery o výhodnosti spolupráce s českou firmou oproti firmám z Německa, Rakouska, Itálie. Významným plusovým faktorem v tomto přesvědčování byl kromě společného předmětu podnikání v oblasti železničních staveb i lidský faktor - minimální jazyková bariéra, návaznost na dobré vazby z období bývalé Jugoslávie," svěřuje se Zdeněk Zedníček.

Přestože manažeři OHL ŽS znali poměry na Balkánu, v Bosně a Hercegovině se setkali se specifickými podmínkami. Například je třeba počítat s balkánskou mentalitou, zejména co se týče plnění termínů, pracovní obědy popřípadě večeře jsou záležitostí i několika hodin.

"Počátky našeho podnikání byly nejprve částečně limitovány neznalostí místního právního prostředí a zejména poměrně složitou politickou a organizační strukturou samotného státu. Pro firmu, která začíná podnikat v tomto regionu, je napoprvé těžké pochopit systém řízení státu jako celku a jednotlivých členů federace, jako je Republika Srbská a Federace Bosna a Hercegovina a systém rotace vládních činitelů a úředníků mezi nimi - Chorvaté, Bosňáci a Srbové..." říká Zdeněk Zedníček.

Podle něho jsou obchodní jednání vedena většinou otevřeně, je ale potřeba se vyhnout hodnocení a komentářům spojeným s válečným konfliktem. "Je to citlivá záležitost, řada našich místních kolegů a přátel přišla v době války o někoho blízkého," poznamenává tento zástupce OHL ŽS. Výhodou v komunikaci je menší jazyková bariéra a to, že Česko je zapsáno v Bosně velmi příznivě.

Nyní se tato společnost připravuje na účast na železničních tendrech, které budou vypsány v letošním roce v objemu kolem 150 milionů eur. Při přípravě nabídek spolupracuje i s dalšími českými firmami, jako jsou AŽD Praha (signalizační a zabezpečovací technika) a EŽ Praha (elektrifikace). A Česká exportní banka připravuje ve spolupráci s vládou Federace BaH financování infrastrukturních projektů v objemu více než 400 milionů eur. "I na tyto projekty jsme připraveni podat kvalitní cenové nabídky," dodává Zdeněk Zedníček.


Akce podpory obchodu

Teritoriální seminář - Možnosti rozšíření hospodářské spolupráce se Španělskem a Portugalskem

Koná se 24. 4. 2008 od 09,00 do 16,00 hod. v konferenčním sále MPO (ul. Politických vězňů 20, Praha 1) V odpoledních hodinách individuální konzultace s vedoucími OEÚ a ředitelem ZK CzechTrade. Další informace poskytne Margot Trojánková, tel.: +420224907551,

e-mail: margot.trojankova@czechtrade.cz

Portugalská podnikatelská mise

Paralelně s teritoriálním seminářem se v prostorech MPO uskuteční setkání se zástuopci portugalských firem pod vedením portugalské průmyslové asociace AIP. Informace poskytne Tibor Chochula, tel.: 224 852 069,

e-mail: chochula@mpo.cz.

Související