Trvalo to celé dva roky. Nakonec se ale úsilí a desítky hodin osobních jednání společnosti Hydropol Project & Management vyplatily. Nyní provozuje tato česká firma, působící v oblasti staveb a modernizací malých a středních vodních elektráren, v Makedonii sedm vodních elektráren. Ty získala jako vítěz tendru od tehdejší makedonské státní firmy ESM (dnešní majoritní vlastník je rakouský EVN).

"Celý projekt je založen na principu Rehabilitate-Operate-Transfer. Kontrakt je stanoven pro období 2002 až 2013, kdy postupně zmodernizujeme tyto elektrárny. Nám za to náleží příjmy z výroby elektrické energie. Po uplynutí uvedené doby Hydropol modernizované elektrárny předá zpět ESM," objasňuje Martin Sedláček, projektový analytik Hydroprojektu.

Jedná se o vůbec první větší projekt tohoto druhu na Balkáně, představující investici kolem 20 milionů eur. Celkový výkon elektráren se zvýší přibližně z 30 na 40 MW s roční výrobou přesahující 100 000 MWh.

Elektrárny jsou však rozesety po celém území Makedonie, postaveny jsou v různých obdobích a využívají různou technologii. "To klade značné nároky na know-how, inženýrskou přípravu, efektivní řízení projektu a optimalizaci provozu. Naší hlavní konkurenční výhodou byla a stále je však schopnost zajistit všechny činnosti na nejvyšší úrovni a nabídnout klientovi optimální řešení na klíč," poznamenává Martin Sedláček. Češi situaci tedy zvládají.

Ovšem prostředí má svá specifika a složitosti. "Infrastruktura v Makedonii stále pokulhává za standardy, na které je člověk zvyklý. Často je obtížné vyhledat místní kvalitní subdodavatele nebo zajistit základní technické vybavení stavby. Je zde rovněž nedostatek kvalifikovaných inženýrů. Člověk si také musí zvyknout, že všechny práce trvají déle a jsou odváděny v nižší kvalitě, než je tomu u nás," shrnuje poznatky Martin Sedláček.

Nehledě na balkánský styl organizace práce, vyžadující často dávku trpělivosti, nabízí Makedonie i jisté plusy. "Makedonci jsou obecně ochotní a snaživí, musí být ovšem správně vedeni. Významnou roli přitom hrají dobré osobní vztahy. Na základě provázanosti obchodních a osobních vztahů lze leckdy urychlit dosažení cíle. Neznamená to, že se jedná o korupci. V tomto ohledu bych Makedonii hodnotil z balkánských zemí pozitivně, neměli jsme z jednání pocit, že místní lidé se snaží o obohacení. A tak problémy můžete očekávat spíše ve schopnostech než v charakteru lidí," tvrdí Martin Sedláček.

Čeho by se měl cizí obchodník či investor vyvarovat při jednání s Makedonci je jejich přílišné podceňování. "Zároveň je dobré si být vědom, že občas je vhodné zvýšit hlas a jednat důrazně. Jedině tak lze v některých případech dosáhnout cíle," dodává tento zástupce Hydropolu, který se poohlíží po příležitostech v Albánii, Bulharsku či Srbsku a hledá spolupráci na projektech obnovitelné energie s českými firmami či investory.

Co také doporučuje pro navazování kontaktů na Balkánu je využití služeb národních agentur na podporu investic, kde lze často potkat schopné lidi.

 

Makedonie: užitečné zdroje pro byznys

www.gksoft.com/govt/en/mk.html - souhrn webových adres makedonských vládních institucí, politických stran, města Skopje, všeobecných a turistických informací

www.investinmacedonia.com - agentura na podporu zahraničních investic, najdete zde i webové adresy státních institucí či hospodářských komor

www.gov.mk - stránka makedonské vlády

www.economy.gov.mk - ministerstvo hospodářství

www.finance.gov.mk - ministerstvo financí

www.mvr.gov.mk - ministerstvo zahraničí

www.sobranie.mk - makedonský parlament

www.ippo.gov.mk - Industrial Property Protection Office

www.bunardzik.com.mk - Free Trade Zone Bunardzik

www.customs.gov.mk - Macedonian Customs Authority

www.stat.gov.mk - Macedonian Statistical Office

www.nbrm.gov.mk - National Bank of the Republic of Macedonia

www.cies.org/country/macedonia.htm - rozcestník velkého množství webových adres, dělených podle zaměření (obecné, vládní instituce, kultura a jazyk, politika a vláda, média aj.)

www.abyznewslinks.com/maced.htm - přehled makedonských médií, velmi praktický link, dělící média podle periodicity či jazyka atd.

www.cybermacedonia.com - řada užitečných informací, např. o městech, kultuře a historii

(alk)

Související