Jihoafrická republika se stala největším obchodním partnerem České republiky v Africe. Jak vyplývá ze statistických údajů, v našem vývozu tato země předstihla i tak tradiční trh jako je egyptský.

Dynamika nárůstu našeho vývozu i dovozů je přitom velmi progresivní. Jestliže se předloni vyvezlo z Česka do JAR zboží v hodnotě přes 203 milionů USD, pak v roce 2007 to bylo už za 315,6 milionu USD. Meziroční navýšení exportu dosáhlo 112,5 milionu USD. Nejde přitom jen o neobvyklý výkyv, nýbrž o trvale stoupající vývoz posledních let.

Navíc jihoafrické statistiky, které se liší od českých, jsou pro náš export ještě příznivější. Vyplývá z nich, že předloni se export zvýšil meziročně o 37 procent a v loňském roce dokonce o 40 procent. Řada tuzemských firem vyváží totiž přes země Evropské unie, zejména přes Německo.

I letos se zdá, že by příznivý vývoj mohl pokračovat - jen za leden se vyvezlo do JAR zboží za 23,2 milionu USD. A to i přesto, že komoditní struktura vývozu i dovozu zůstává v posledních letech víceméně stabilní. Hlavními položkami našeho exportu jsou zařízení k automatickému zpracování dat, díly a příslušenství automobilů a také elektrická zařízení, papír a lepenka, průmyslové výrobky a stroje a zařízení.

V dovozu k nám tvoří největší podíl vlna, stroje a zařízení, železo a ocel, neželezné kovy, kůže a kožené výrobky a také automobilové součástky. Přirozeně, že z této země se k nám dostávají i potraviny, zejména ovoce a víno.

Je nepochybné, že dosavadní přímý obchod s JAR i přes svůj značný nárůst v posledních pěti letech stále nedosahuje hodnot, které by odpovídaly hospodářskému potenciálu obou zemí. Kapacita jihoafrického trhu je značná a svou strukturou výhodná pro české výrobky, které zde jsou z hlediska poměru kvality a ceny konkurenceschopné.

Za perspektivní obory pro spolupráci ve vývozu je možno považovat dodávky pro výstavbu a údržbu železnic, dodávky zařízení pro energetiku, leteckou techniku, automobilové součástky, obráběcí, tvářecí, tiskařské stroje, armatury, čističky a úpravny vody, ale i široký sortiment spotřebního zboží.

Jihoafrická republika se stala rovněž významným investorem v České republice, když firma SABMiller v roce 1999 kapitálově vstoupila do našeho pivovarnického průmyslu a ovládla skupinu Plzeňské pivovary. O rok později jihoafrická papírenská firma Mondi, patřící do skupiny Anglo American, ovládla prostřednictvím rakouské skupiny Frantschach výrobce obalového papíru Papírny Štětí (nyní Mondi Flexibles Štětí). Z české strany však nebyla dosud žádná investice v JAR realizována.

HN20080320_1.jpg
Související