Základní informace

Oficiální název: Republika Jižní Afrika

Rozloha: 1 219 912 km2

Délka hranic: 4750 km

Nejvyšší hora: Njesuthi 3408 m

Hlavní město: Pretoria

Počet obyv.: 48,6 mil. (2007)

Demografické složení: 77 % černoši, 10 % běloši (60 % z nich je jihoafrického původu, zbývající většinou britského původu), 8 % smíšené rasy, 2,5 % indického a asijského původu.

Oficiální jazyky: JAR má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků, kterými jsou angličtina, afrikánština a 9 jazyků původních černošských obyvatel isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sependi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tschivenda a Xitsonga. Angličtina se všeobecně považuje za základní dorozumívací úřední jazyk. Ve státní televizi však jsou uváděny pořady jak v angličtině, tak i v afrikánštině a hlavních jazycích černošských.

Náboženství: sionističtí křesťané 11,1 %, letniční (Pentecostal) 8,2 %, katolíci 7,1 %, metodisté 6,8 %, holandská reformovaná církev 6,7 %, anglikáni 3,8 %, jiní křesťané 36 %, muslimové 1,5 %, jiní 2,3 %

Urbanizace: 58,94 %

Průměrný věk: 24,10 roku

Prům. délka života: 65,87 roku

muži: 43,25 roku

ženy: 42,19 roku

Počet lékařů: 33 960

Počet lék. na tis. obyv.: 0,77

Infikovaní HIV: 5,73 mil.

Počet vězňů: 188 500

Počet analfabetů: 3,852 mil.

Podíl analfabetů: 12,40 %

Počet zaměstnanců: 14,62 mil.

Počet nezaměst.: 3,93 mil.

Míra nezaměstn.: 26,90 %

Podíl zeměděl. na HDP: 2,90 %

Podíl průmyslu na HDP: 30,90 %

Podíl služeb na HDP: 66,20 %

Zlaté a devizové rezervy: 11,97 % HDP

HDP/os.: 5384 USD (2006)

Počet pevných telefonních linek: 4,93 mil.

Počet mobil. tel.: 23,5 mil.

Mobil. tel. na tis. obyv.: 531,14

Počet televizí: 10,5 mil.

Počet PC: 4,36 mil.

Počet PC na tis. obyv.: 98,67

Počet uživatelů internetu: 4,27 mil.

Délka želez. tratí: 20 137 km

Délka zpev. silnic: 75 159 km

Délka dálnic: 2120 km

Počet osob. aut: 4,386 mil.

Osob. auta na tis. obyv.: 99,26

Počet vojáků: 53 tis.

Administrativní dělení

Země se dělí na 9 provincií:

Západní Kapsko - Western Cape (www.tourismcapetown.co.za)

Severní Kapsko - Northern Cape (www.northerncape.org.za)

Východní Kapsko - Eastern Cape (www.ectourism.co.za)

KwaZulu-Natal (www.zulu.org.za)

Svobodný stát - Free State (www.freestatetourism.gov.za)

Severozápadní provincie - North West (www.tourismnorthwest.co.za)

Gauteng (www.gauteng.net)

Mpumalanga (www.mpumalanga.com)

Limpopo (www.golimpopo.com)

JAR má tři hlavní města - Pretorii, Kapské Město, Bloemfontein. Pretoria (www.pretoria.co.za) vytváří spolu s dalšími městskými částmi metropolní celek City of Tshwane. Je sídlem prezidenta a vlády. Druhým hlavním městem je Kapské Město (www.capetown.gov.za, www.tourismcapetown.co.za), kde úřadují obě komory parlamentu - Národní shromáždění i Národní rada provincií. Třetím je Bloemfontein (www.bloemfontein.co.za), kde mají sídlo nejvyšší soudní orgány, Ústavní soud a Nejvyšší soud.

Nejvýznamnějším hospodářským a bankovním centrem země je však Johannesburg (www.joburg.org.za). Město spočívá přímo na zlatých žílách, které byly objeveny a z velké části jsou těženy všude pod ním i okolo něj. Durban (www.durban.gov.za/durban) leží na pobřeží Indického oceánu a je největším přístavem. K významným centrům patří Port Elizabeth (www.mandelametro.gov.za). Je to významný přístav a město s rozvinutým automobilovým průmyslem. Kimberley (www.solplaatje.org.za) je známý těžbou diamantů, Rustenburg (www.rustenburg.co.za) těžbou platiny.

Důležitá jsou i další centra provincií, jako je Mafikeng (www.mafikeng.gov.za), Nelspruit (www.nelspruit.info, www.nelspruitinfo.com), Pietersburg (http://meanwhile.com/?domain=pietersburg.info) nebo Pietermaritzburg (www.msunduzi.gov.za/splash, www.pmbtourism.co.za/aff/pmbtourism).

Užitečné zdroje

Informace pro cesty a pobyt v JAR najdete na adrese zastupitelského úřadu ČR v Pretorii (www.mzv.cz/pretoria). Zde můžete získat potřebné údaje před cestou do JAR, vyhledat si zde lze text Souhrnná teritoriální informace. Zejména ekonomické informace lze najít na oficiálním portálu pro export a podnikání www.business-info.cz.

Na oficiální webové stránce jihoafrické vlády (www.gov.za) lze objevit nepřeberné množství informací, pokud si kliknete na rubriku "about south africa", najdete v přehledu i sekci Tourism. Ta nabízí množství odkazů, kontakty na jednotlivé provincie, cestovatelské tipy i nabídku ubytování. Kdo chce získat zajímavé cestovatelské informace, neměl by opomenout oficiální turistický website Jihoafrické republiky www.southafrica.net. Obdržíte zde například přehled o provinciích a městech, národních parcích a dalších turistických atrakcích. Podobně obsáhlá je nabídka portálu www.southafrica.co.za, kde najdete přehledy ubytování a další informace.

Nesmírně široký přehled informací nabízí www.wikipedia.org (v českém jazyce na www.wikipedia.cz je informací pomálu). Na této adrese najdete komplexní a rozsáhlý přehled informací o politice, ekonomice a společenském životě v JAR a zejména množství odkazů a užitečných adres.

Praktické aktuální postřehy klubu cestovatelů i zajímavé reportáže objevíte na www.hedvabnastezka.cz, můžete si kliknout i na www.bedekr.cz, nabízející některé užitečné informace, například plány měst. Na adrese www.jizniafrika.net získáte jisté praktické informace, užitečné jsou recenze vybraných hotelů v JAR.

Řada turisticky zajímavých informací z Afriky je na http://goafrica.about.com, je nutné si jen vybrat zemi. Některé informace najdete na www.lonelyplanet.com, například odkazy na ubytování.

Užitečná je adresa www.bbc.co.uk, kde si ve vyhledávači napíšete South Africa a najdete rubriku Country profiles, který nabízí i aktuální zpravodajství o zemi. Na konci profilu je k dispozici seznam médií.

Tištěná média (výběr)

www.thestar.co.za - The Star

www.sowetan.co.za - Sowetan

www.news24.com/Beeld/Home - Beeld

www.mg.co.za - Mail & Guardian

www.businessday.co.za - Business Day

http://free.financialmail.co.za - Financial Mail

www.thetimes.co.za/home.aspx - Sunday Times/The Times

www.sundaytimes.co.za - Sunday Times

www.citizen.co.za - The Citizen

www.dieburger.com - Burger

www.iol.co.za - Cape Argus

www.iol.co.za - Cape Times

www.news24.com/rapport - Raport

www.iol.co.za - Weekend Argus

Vstup do země

V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povinnost, vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokladů, pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem. Tato doba může být při vstupu do země imigračními úředníky omezena, proto se doporučuje si tuto okolnost na vstupním štítku vylepovaném do cestovního dokladu pečlivě ověřit. Mějte cestovní pas, jehož platnost přesahuje alespoň o 30 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR a ve kterém zbývají alespoň dvě volné stránky (vedle sebe) k vylepení vstupního štítku a pro vyznačení vstupního a výstupního razítka. Přihlašovací povinnost není. Před odjezdem z JAR může turista požádat o vrácení 14 % DPH (VAT) ze zakoupeného zboží za předpokladu, že součet předložených účtů převyšuje částku 250 randů.

Časový posun: V našich letních měsících je čas v obou zemích shodný, v zimě je v JAR časový posun +1 h.

Kdy přijet

V průběhu celého roku převládá v Jižní Africe slunečné počasí. Léto trvá od října do března, zima začíná v dubnu a končí v září. Oblast KwaZulu-Natal má většinou subtropické podnebí. Jižní Transvaal se vyznačuje horkými léty s občasnými bouřkovými přeháňkami a mrazivými zimami. Vnitrozemí Kapska a Svobodný stát Oranžský mají počasí podobné. Oblast Západního Kapska se vyznačuje podnebím středomořského typu s horkými, suchými léty a spíše chladnými, vlhkými zimami. Jižní Afrika se ve světě řadí mezi státy s největším počtem slunečných dnů.

Informace o počasí najdete na www.weathersa.co.za.

Doprava do země

Do Jihoafrické republiky se dopravíte letecky za 10 až 12 hodin. Ceny letenek se pohybují od 20 tisíc korun. Létá se na mezinárodní letiště v Johannesburgu, Durbanu a Kapském Městě.

Mezinárodní letiště Cape Town (Cape Town International - www.airports.co.za) je vzdálené od města 22 kilometrů. Cesta do centra trvá kolem 25 minut. Banky a směnárny jsou na letišti otevřeny Po - Pá 8.30 - 17.30, So 8.30 - 13 hod., pošty, půjčovny aut, obchody, bary a restaurace od 6.00 do 3.05 hod. Existují i bezplatné autobusy k některým hotelům, obvykle jsou při příletu letadel přistaveny busy Inter-Cape-Busse. Taxi si počítají od 23 hod. příplatek.

Letiště Bloemfontein International (www.airports.co.za) je vzdáleno od centra 10 kilometrů, cesta do něj trvá 15 minut. K dispozici jsou restaurace atd., shuttle-bus a taxi.

Letiště Durban International (www.airports.co.za) leží 16 km od města, doprava trvá asi 20 minut. K dispozici jsou běžná zařízení, včetně bank, Duty-free-Shops, turistických informací, rezervace hotelů atd. Dopravu do centra zajišťují autobusy firem, jako je Cheetah, Sunride Shuttle, Super Shuttle und Coastal Motor Transport. Autobusy odjíždějí od vnitrostátních i mezinárodních terminálů.

Taxi odjíždí od stanovišť, k dispozici jsou firmy Aussies (tel.: (031) 309 78 88), Boshoff (tel.: (031) 306 63 30), Checkers (tel.: (031) 465 57 73), Eagle (tel.: (031) 337 24 42).

Letiště Johannesburg International (www.airports.co.za) je vzdáleno 24 km, cesta do města trvá kolem 35 minut. Banky a směnárny jsou otevřeny 24 hodin denně. Pošta, Duty-free-Shops, turistické informace, rezervace hotelů atd. jsou otevřeny 10.00 - 00.00 hod. Autobusy do Pretorie a Johannesburgu jezdí od 5.00 do 22.00 hod. Některé hotely nabízejí bezplatnou autobusovou dopravu.

Letiště Port Elizabeth (Port Elizabeth International - www.airports.co.za) leží 25 km od města, cesta trvá asi 30 min. Shuttle-Bus zajišťují dopravu k nejdůležitějším hotelům v Elizabeth.

Doprava v zemi

Leteckou dopravu lze využít na cestování uvnitř JAR, včetně Mauricia. Cena letenky se skládá z různých jednotlivých cest. U dospělých se počítá 0,15 USD za jednu míli. Z Johannesburgu do Kapského Města je cesta dlouhá 790 mil. Letenka má platnost nejméně tři dny, maximálně dva měsíce.

K důležitým dopravním spojením patří vlaky InterCity, známý je luxusní expres Blue Train (www.bluetrain.co.za), který spojuje Pretorii a Kapské Město, Pretorii a Hoedspruit a Kapské Město s Port Elizabeth. Každé oddělení Blue Train má svou koupelnu, telefon a televizi. Také vlaky Rovos Rail (www.rovos.co.za) patří k luxusnějším. Nabízí i klasické lokomotivy na projížďku Safari mezi Pretorií a Kapským Městem, George - Kapské Město, Pretoria - Durban.

Vlak InterCity Trans-Oranje jezdí týdně mezi Kapským Městem a Durbanem přes Kimberley a Bloemfontein. Luxusní vlak Trans-Natal-Express jezdí denně, mimo úterý a neděli, mezi městy Durban a Johannesburg. Trans-Karoo-Express jezdí denně Kapské Město - Pretoria přes Johannesburg. Rovos Rail nabízí uhelnou lokomotivu do Mpumalanga a Transnet Museum jezdí po JAR do Zimbabwe.

Všechny vlaky na delších trasách mají spací vagóny, většina také jídelní vozy. Na hlavních tazích je třeba zavčas rezervovat místa V městech Pretoria, Johannesburg, Kapské Město jezdí v krátkých intervalech místní vlaky. Všechny se dělí do kategorií, na 1. a 2. třídu.

Shongololo Express (www.shongololo.com) spojuje Kapské Město a Johannesburg. Exkurze jsou možné. Vlak zvládne 4 tisíce kilometrů za 18 dnů.

Silnice jsou v obydlených, zejména městských oblastech v dobrém stavu. Třetina silnic je vyasfaltovaných. Cesty jsou obvykle dobře značeny turistickými tabulemi. Jen menší část silnic jsou dálnice.

Většina benzinových pump má otevřeno 24 hodin denně. Kreditními kartami nemůžete platit, pouze cash. Jezdí se na levé straně, cizinci však musí mít mezinárodní řidičský průkaz.

Množství soukromých firem provozuje autobusovou dopravu a nabízí spojení mezi jednotlivými místy. Vozy jsou obyčejně klimatizované.

Ve všech městech jsou taxi, na letištích, před hotely, většinou jezdí podle pevného tarifu. Před jízdou taxi na delší trase je dobré porovnat nabídky cen. Lepší je objednat si vůz u taxi-centrály nebo vyhledat oficiální stanoviště.

Mezi velkými městy je zajištěna letecká doprava, a to například South African Airways (spojuje Kapské Město, Durban, Pretorii, Port Elizabeth, East London, Kimberley a Bloemfontein). Z letišť těchto měst je spojení i do provinčních měst.

Městská doprava

Ve velkých městech jsou k dispozici autobusy, někde tramvaje. Jízdné je počítáno podle zón. V kioscích lze zakoupit jednotlivé jízdenky či Clipcards na deset jízd. Využívá je však především černošské obyvatelstvo. Proto se příliš nedoporučuje z bezpečnostních důvodů. Například v Durbanu mají městské autobusy konkurenci v minibusech a "sběrných taxi" (legální i ilegální ). Ty jsou opatrně provozovány i v jiných městech.

Používání autobusové a železniční dopravy je cenově výhodnější, nese však s sebou bezpečnostní rizika. Ta se objevují již před a na nádraží, ve zvýšené míře se zde vyskytují zloději. Ve vlaku pak riziko neklesá, spíše naopak.

Ve velkých městech lze využít taxislužbu. Oficiální tarify jsou ve městech vyšší než mimo město. Taxikáři očekávají 10 procent spropitné. Mimo městské autobusy jezdí ve městech prakticky všude mikrobusy, na pravidelných trasách.

Lékařská péče

Zdravotnictví je na poměrně vysoké úrovni. Ceny lékařského ošetření jsou však pro cizince poměrně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z toho důvodu se doporučuje návštěvníkům JAR uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů.

Pokud chcete navštívit jen velká města a jejich přilehlé okolí, očkování není potřebné. Přesto se doporučuje očkování proti tetanu, hepatitidě typu A a B a tyfu. Pokud plánujete cestu do Krügerova parku nebo národních parků v provincii Kwa-Zulu Natal, je žádoucí vybavit se účinným antimalarikem a užívat jej vždy ve spojení s repelentem. Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na nebezpečí napadení krokodýly, hrochy a na výskyt bilharzie. Vzhledem ke značné intenzitě slunečního záření je nezbytné používání opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem a brýle proti slunci.

JAR je země s nejvyšším počtem HIV pozitivních osob. Vysoké procento populace je nakaženo i jinými pohlavními chorobami. Doporučuje se zvýšená opatrnost, zejména při krvácivém poranění. V zemi je značně rozšířena i tuberkulóza.

Bezpečnostní situace

V JAR je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech větších měst. Není vhodné u sebe nosit příliš mnoho peněz, pas a větší obnosy peněz je lepší nechat v sejfu v hotelovém pokoji. Není také dobré v nebezpečných oblastech měst vystavovat na odiv videokamery a fotoaparáty.

Ve zvláště nebezpečných oblastech je lépe jet v zamčeném automobilu se zavřenými okny a raději nezastavovat, natož z automobilu vystupovat.

Symbolem nebezpečí je johannesburská čtvrť ve středu města Hillbrow a její okolí.

Bezpečnostní rizika neexistují jen ve velkých městech, ale i v dalších oblastech JAR, především v turistických centrech. Také používání veřejné dopravy, hlavně levnějších druhů (příměstské vlaky, mikrobusy jezdící jako taxíky po pravidelných trasách, ale i určité městské autobusové linky) nese určitá bezpečnostní rizika. Velká většina přepadení je ozbrojených a jde nejen o majetek napadeného, ale i o jeho zdraví a život.

Nedoporučují se návštěvy satelitních sídlišť ve velkoměstech, procházky v osamělých místech a v centrech měst v podvečerních a večerních hodinách. Zvláště se nedoporučuje používat mikrobusy jezdící po pravidelných trasách, mimo jiné i s ohledem na jejich špatný technický stav.

Při cestách autem je lepší držet se hlavních cest. Nedoporučuje se zastavovat na opuštěných místech nebo cestovat po vedlejších silnicích po setmění. Pro oddech a občerstvení je vhodné využívat čerpacích stanic pohonných hmot. Rovněž není bezpečné zastavovat stopařům nebo u auta s poruchou (ta může být fingovaná).

Koupání v moři je možné po celé délce východního pobřeží, ale moře není žádné "kafe"; pozor také na žraloky. Západní pobřeží Atlantského oceánu má studenou vodu i v létě.

Není vhodné jíst plody keřů, byť by vypadaly podobné evropským. Řada plodů, listí a keřů je prudce jedovatá. Nedoporučuje se ani příprava jídla na ohni z neznámého dřeva či roští, známé jsou prudké otravy. Lesy, byť by lákaly pro sběr plodů a hub, je lepší nenavštěvovat, jsou v soukromém vlastnictví a jeho narušení může být nebezpečné.

Pokud potřebujete na místě zjistit bezpečnostní situaci, můžete zavolat na Safety Line 083/1232345, což je součástí National Tourism Information.

Ubytování

Informace o hotelích v JAR najdete například na stránkách www.southafrica.net, www.hotels.co.za, www.hotelssouthafrica.com, www.resafrica.com. Ubytování je vhodné zajišťovat telefonicky či prostřednictvím internetu.

K dispozici jsou všechny kategorie ubytování, od luxusních pětihvězdičkových hotelů až po studentské hostely a kempy. V nejlepších hotelích může stát jedna noc včetně snídaně kolem 150 USD. Kvalitní ubytování lze zajistit již za 85 USD za noc včetně snídaně.

Populární jsou B+B penzióny (bed and breakfast), které jsou všude, včetně malých měst. Ceny v nich se pohybují podle vybavení od 20 do 40 USD za osobu a noc. Ubytování v národních parcích se předem objednává prostřednictvím Jihoafrické správy národních parků nebo je možno jet i bez rezervace a doufat, že bude volná kapacita.

Elektřina má 220/230 V, ale zásuvky jsou odlišné od našich, nutný je adaptér. Ten je k dostání v supermarketech či specializovaných obchodech s domácími potřebami. Pokud není na pokoji, lze si jej vyžádat v recepci hotelu.

Služby

Internetové kavárny s relativně levnými službami jsou po celé zemi. Při telefonování do ČR prostřednictvím mobilu je vhodné zřídit si před cestou rooming a informovat se o detailech. Hlavní dálniční trasy mají ve většině případů pokrytí signálem.

Nosiči, hotelový personál či obsluha v restauracích a taxikáři očekávají spropitné, a to obvykle ve výši 10 procent ceny. Při placení v hotelu není spropitné třeba platit.

Peníze

Jihoafrická měna se nazývá rand, dále je dělena na 100 centů. Aktuální kurz začátku března 2008 byl v polovině března 2008 něco přes 2 Kč za 1 rand (ZAR).

Povinná směna valut v JAR není zavedena. Nejlépe je provést směnu po příletu na letišti v některé z bank nebo směnárenských společností. Kurz na letišti je dokonce příznivější než ve směnárnách ve městech. Při placení lze používat běžně kreditní karty MasterCard, Visa, Diners Club a American Express: kreditní karty však nemůžete použít u benzinových čerpadel. K dispozici jsou výběrní automaty ATM. Informace o směnných kurzech najdete například na www.mastercurrency.co.za.

Stravování

Jídlo na jihu Afriky je vskutku rozmanitých chutí, od evropské kontinentální kuchyně přes plody moře, jídlo indické, čínské a jiné blízkovýchodní a asijské, až po tradiční africké, které je připravované v kotlíku nebo na rožni (braai). Guláš v kotlíku na ohni z masa s kostí (hovězí i skopové, a zeleniny včetně brambor) se nazývá stew. Nebo se z masa všech možných druhů připravují na rožni bifteky. Jsou zde také místní klobásy ze syrového masa a koření boerewurst. Častou přílohou je oblíbená kukuřičná kaše pap s různými omáčkami. Jako příloha se podává občas dušená dýně, špenát, květák nebo mrkev.

K jídlu se pije také místní víno. Zejména to červené nabírá na síle velkým počtem slunečných dnů. Pěstuje se tu Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz a také jediná místní odrůda Pinotage. Bílá nejsou natolik výrazná, jsou zde Sauvignon Blanc, Blanc de Blanc, Chardonnay a v menší míře Riesling. Hlavní oblastí pěstování vinné révy je provincie Západní Kapsko a nově i Severní Kapsko

Pivo se také hodně pije a jeho největším výrobcem je nadnárodní společnost SAB-Miller. Místní pivo vyráběné touto firmou (Castle, Hansa) není pro Čechy příliš dobré. Dalším pivem je výrobek pivovaru z Namibie Windhoek, který nám připadá bližší chuti našeho piva. V restauracích se prodává plechovkové, láhvové, někde i točené.

V normálních obchodech se z alkoholických nápojů smí prodávat pouze víno. Ostatní alkoholické nápoje se prodávají pouze v bottle store, a to mimo neděle.

Veřejné stravování je na dobré úrovni. Jsou zde restaurace s rozdílnými cenovými hladinami, kde i ty levnější jsou kvalitní, i řetězce rychlého občerstvení. Zastoupeny jsou mezinárodní řetězce MacDonald's, Kentucky a pizzerie. Jídlo nabízejí i místní, jde o různě upravovaná kuřata, hamburgery i mořské plody, či speciality asijské a blízkovýchodní kuchyně.

Místo v restauracích se doporučuje zamluvit předem. V neděli večer je většina restaurací zavřena kvůli nízké návštěvnosti místních obyvatel.

Nezapomeňte ale, že na veřejných místech je v JAR zakázáno kouření.

Nákupy

Většina potravin je místní výroby, zejména zemědělské produkty. To se týká i spotřebního zboží, elektroniky. Textil a obuv se vyrábějí v JAR v dobré kvalitě, ale dovážejí se i z asijských zemí. Elektronika i osobní počítače jsou jak místní, tak i importované od renomovaných výrobců.

Suvenýry se kupují buď v obchodech, kde však odpadá radost ze smlouvání, nebo na tržištích, kde se schopnosti smlouvat o ceně uplatní v plné míře. Tipy na nákupy jsou zlato, diamanty, polodrahokamy, výrobky z kůže, keramika, africké ruční výrobky, safari oblečení.

Otevírací doba

Banky ve městech jsou otevřeny ve všední dny od 9.00 do 15.30 a v sobotu od 8.30 (9.00) do 11.00, směnárny mají o málo delší pracovní dobu - ve všední den jako obchody do 17.30 hod.

Otevírací doba na úřadech je Po až Pá od 8 až 8.30 do 17 hod.

Obchody mají otevřeno Po - Pá od 8.30 či 9.00 hod. do 17 či 18 hod.

Malé obchůdky jsou někdy zavřené v sobotu a o svátcích, ale mnohé mají i v sobotu otevřeno od 9.00 (10.00) hod. do 13.00 (16.00) hod. Existují i obchody s prodlouženou otevírací dobou nebo dokonce 24hodinovou pracovní dobou.

Ceny

Ceny jsou v porovnání s ČR poněkud vyšší. Stravovat se lze od 20 randů za jídlo s pitím v rychlém občerstvení až po 200 randů za jídlo s pitím (i stolní běžné víno) v lepší restauraci na osobu. V obchodě lze pořídit láhev vína (0,75 l) od 15 do 150 randů a speciální ročníky i za cenu vyšší. Kvalitní víno se dá koupit již od 30 do 40 randů. Pivo stojí v obchodě od 2,70 randu do 4,20 randu (plzeň láhev) za 0,33 litru, v restauraci je cena asi 4krát vyšší.

Důležitá tel. čísla

Policie: 10111

Záchranná služba a hasiči: 10177

Tísňové volání: 112 (operátor přepojí na policii, záchrannou službu nebo hasiče)

Informace o tel. číslech: 1023

Užitečné adresy

Velvyslanectví České republiky

936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria

Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria

tel.: 0027 12 430 3601, 431 2380

fax: 0027 12 430 2033

e-mail: pretoria@embassy.mzv.cz

web: www.mzv.cz/pretoria

Generální konzulát

2 Fleetwood Av., Claremont 7700

Cape Town (Kapské Město)

Poštovní adresa: P.O.Box 44357,

Claremont 7735

tel.: 0027 21 7979 835

fax: 0027 21 7972 776

e-mail: capetown@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví Jihoafrické republiky

Ruská 65, P.O.Box 133,

Praha 10-Vršovice, 100 00

tel.: 267 311 114, 271 731 799

fax: 267 311 395, 272 735 570

e-mail: prague.ambassador@foreign.gov.za.

web: www.saprague.cz


Adresy pro byznys

Česko-jihoafrická obchodní komora

Stroupežnického 2328/30

150 00 Praha 5

tel.: 257 090 271

fax: 257 090 270

e-mail: regnerjos@msn.com

Instituce JAR

www.gov.za - stránka jihoafrické vlády

www.dti.gov.za - Department of Trade and Industry (Min. obchodu a průmyslu JAR)

www.isa.org.za - Trade & Investment South Africa

www.foreign-trade.co.za - Foreign Trade (Pty) Ltd.

www.businesspartners.co.za - Business Partners Limited

www.dbsa.org - Development Bank of South Africa

www.idc.co.za - Industrial Development Corporation

www.nepa.org.za - Ntsika Enterprise Finance Limited (podpora malého a středního podnikání)

www.africabusinessdirect.com - základní obchodní a investiční informace

Obchodní a hosp. komory a podnikatelské svazy

www.jcci.co.za - Johannesburg Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (JMCCI)

www.capechamber.co.za - Cape Town Regional Chamber of Commerce and Industry

www.durbanchamber.co.za - Durban Regional Chamber of Business

www.sacob.co.za - South African Chamber of Business (SACOB)

www.nafcoc.org.za - National Federated Chamber of Commerce (NAFCOC)

www.bcci.co.za - Free State Chamber of Bussines

www.eurochamber.co.za - EURO Chamber of Commerce in Southern Africa

www.ahi.co.za - Afrikaanse Handelsintituut

Veletrhy, výstavy, konference

www.saconference.co.za - Konference v JAR

www.exsa.co.za - Exhibition Association of South Africa (seznam výstav)

www.saaci.co.za - South African Association for the Conference Industry (SAACI)

www.saitex.co.za - Kagiso Exhibitions

www.reedexpo.co.za - Reed Exhibitions

www.specialised.com - Specialised Exhibitions

www.exsa.co.za - Exhibition Association of Southern Africa (EXSA)

www.doj.gov.za - Min. sprav. a ústavního rozvoje

www.derebus.org.za - Law Society of South Africa

www.pretoriabar.co.za - Society of Advocates of South Africa

www.resbank.co.za - South African Reserve Bank

www.isa.org.za - Trade and Investment South Africa (TISA)

www.geda.co.za - Gauteng Economic Development Agency

www.wesgro.org.za - Western Cape Investment and Trade Promotion Agency (WESGRO)

www.kmi.co.za - KwaZulu-Natal Marketing Initiative

www.kznec.org.za - Trade and Investment KwaZulu-Natal

www.mii.co.za - Mpumalanga Investment Initiative

www.nepa.org.za - Enterprise Promotion Agency

Podnikání v JAR

www.dti.pwv.gov.za - Registrar of Companies (Podnikový rejstřík - vede Ministerstvo obchodu a průmyslu JAR)

www.brain.org.za - Business Referral and Information Network (BRAIN) - informace a kontakty pro podnikání v JAR

www.saiipl.org.za - South African Institute of Intellectual Property Law

www.spii.co.za - Support Programme for Industrial Innovation

Související