Tuzemští podnikatelé, kteří mají zájem podnikat na arabských trzích, dostávají nyní do rukou nový nástroj podpory. Je jím Česko-arabská podnikatelská rada. "Měla by poskytovat informace a služby českým subjektům se zájmem o arabská teritoria, pořádat a přijímat podnikatelské mise, doprovázet naše státní představitele do arabských zemí a reprezentovat naše podnikatele. Bude to prostředník vybavený velkými možnostmi pro české podniky orientované na arabské trhy," vysvětluje Jiří F. Grund, předseda přípravného výboru. Zároveň si klade tato nová iniciativa za cíl nahradit nefunkční Česko arabskou obchodní komoru.

Česko-arabská podnikatelská rada vznikla vlastně jako společný projekt Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR, přičemž obě organizace již posbíraly řadu zkušeností. Z poslední doby získali zástupci svazu největší poznatky a kontakty s podnikatelskými aktivitami v Iráku, komora zase v takových zemích, jako jsou Sýrie, Libanon, země Zálivu či Alžírsko. Bylo tedy přirozené, že ve své činnosti se dohodly na spolupráci tuto formou.

"Komora a svaz mají ve většině arabských zemí dohody o spolupráci s partnerskými organizacemi podnikatelů. Četné kontakty máme zejména z misí do arabských zemí. Proto propojení našeho know-how spolu s podporou arabských diplomatů a dalších představitelů arabského světa může působit efektivně ve prospěch firem a může být zárukou vzniku respektovaného subjektu," říká Dagmar Kuchtová, zástupkyně generálního ředitele svazu.

Rada je podle jejích zakladatelů platformou, která reprezentuje a přebírá kompetence podnikatelské správy vůči arabským teritoriím. "Má podporu Rady arabských velvyslanců v Praze a Všeobecné unie arabských obchodních komor, jakožto nejvyšších orgánů arabských obchodních komor, stejně tak jako českých institucí, MPO, MZV a zastupitelských úřadů ČR v arabských zemích," poukazuje na šíři podpory Zdeněk Kočárek, ředitel zahraničního odboru HK ČR. O vzniku této nové instituce byly totiž informovány všechny zastupitelské úřady v arabských státech a byla posvěcena Radou arabských velvyslanců v ČR v čele s princem Mansoorem Al Saudem, velvyslancem Království Saúdské Arábie, i Radou arabských hospodářských a průmyslových komor v Bejrůtu.

Zřizovaná Česko-arabská podnikatelská rada nemá žádnou vazbu ani souvislost s Česko-arabskou obchodní komorou (CAOK). "Ta ztratila kredit a důvěru oficiálních arabských partnerů," upozorňuje Zdeněk Kočárek.

Co se týká organizační struktury, Česko-arabská podnikatelská rada bude mít představenstvo složené z volených zástupců podnikatelů, jakož i zástupců komory a svazu. Bude se opírat o právě vznikající aparát výkonného ředitele a několik pracovníků. Členskou základnu mají tvořit české firmy s obchodními a podnikatelskými zájmy v arabských zemích.

"Bude to pružný a profesionální tým lidí se znalostmi a kontakty z arabských teritorií," tvrdí Jiří F. Grund, který sám má bohaté zkušenosti s podnikáním na arabských trzích a je předsedou Česko-saúdského a Česko-libanonského hospodářského výboru.

Prvním praktickým krokem je důkladný marketingový plán. "Půjde o načasování doprovodných misí našich představitelů, kulatých stolů s arabskými velvyslanci a obchodními rady, pracovních setkání pracovníků MPO a MZV a podobných akcí přímo v arabských zemích. K aktivitám bude patřit i zvaní významných arabských partnerů do Česka," uvádí Jiří F. Grund.

Prioritní budou zejména tradiční partneři, jako jsou Saúdská Arábie, země GCC, Tunisko, Maroko, a podtrhnout je třeba postavení Egypta, ale i dalších zemí. "Prioritu mají naši důležití partneři nebo perspektivní teritoria," dodává Jiří F. Grund.

Plán podnikatelských misí a akcí s arabskými teritorii v roce 2008 je na webových stránkách www.komora.cz a na www.spcr.cz.


Cíle podnikatelské rady

- důstojně reprezentovat české podnikatele vůči arabským teritoriím a k tomu využívat zkušeností a autority institucí HK a Svazu průmyslu a dopravy i podpory arabských institucí a partnerů

- zprostředkovávat informace a poskytovat služby podnikatelům na podporu jejich podnikatelských aktivit v arabských teritoriích

- využívat a zprostředkovávat standardní služby HK a svazu, jako jsou poskytování informací a poradenství o podnikání na arabských trzích, asistence a podpora při vyhledávání obchodních kontaktů a partnerů, informace o potenciálních partnerech a obchodních příležitostech, ověřování dokumentů a certifikáty původu zboží, podnikatelské mise a kontaktní akce

- poskytovat kontakty na partnerské arabské komory a instituce

- rozvíjet a využívat práci dvoustranných hospodářských výborů

- připravovat a realizovat podnikatelské mise i doprovodné mise s představiteli ČR

- připravovat a realizovat kontaktní akce a prezentace na veletrzích a výstavách v arabských zemích

Související