Jak vstoupit na trh, jak najít partnera, kde jsou bariéry a v čem překážky, které musí firma zpočátku překonávat. A jak může pomoci agentura CzechTrade. To jsou nejčastější dotazy, které padaly při dvoudenním Exportním veletrhu ředitelů zahraničních kanceláří počátkem března v pražském hotelu Pyramida. Konzultovat své vývozní plány přišli zástupci více než 250 českých firem.

Vlastně se zájem o informace ani příliš nelišil od předchozích ročníků, shodují se ředitelé zahraničních kanceláří v anketě, kterou mezi nimi uspořádal magazín Exportér. Nová je podle nich vyšší připravenost a cílenost dotazů obchodníků. "Firmy jsou lépe připraveny po stránce informační a dotazy jsou už více specifické a méně obecné. Je to i díky internetu a medializaci Číny. Převážně podnikatele zajímala rizika kopírování a ochrana duševního vlastnictví, ale i výhody či nevýhody otevření zastoupení v Číně a podmínky vstupu na tamní trh," uvádí Aleš Červinka, ředitel kanceláře CzechTrade v Šanghaji.

Právě Čína, ale i Vietnam, kde agentura vloni otevřela své zastoupení, byly v centru pozornosti především. "Tři ze čtyř zastoupení na nejlidnatějším kontinentě světa jsou služebně nejmladšími. Kanceláře v západočínském Čcheng-tu a ve vietnamském Ho Či Minově Městě byly otevřeny v uplynulém roce. Zastoupení v Dubaji funguje něco málo přes rok. Nově založená zastoupení se rychle začala těšit zájmu domácích podniků, byť nejžádanějšími exportními destinacemi našich klientů zůstávají Rusko, Rumunsko, Turecko, ale i Švédsko, Nizozemsko a Dánsko," poznamenává Aleš Řiháček, mluvčí CzechTrade.

V současné době provozuje agentura síť 33 zastoupení ve třiceti zemích světa. Služby nabízí v 21 evropských státech, jedno zastoupení má v Africe, služby dále poskytují kanceláře ve čtyřech amerických a ve stejném počtu v asijských zemích.

Jak vyplynulo dále z ankety magazínu Exportér, o informace z jednotlivých zemí z valné části projevily zájem malé a střední podniky, které se na ně teprve chystají, či tam podnikají jen krátce. V případě Číny to bylo kolem devadesáti procent účastníků Exportního veletrhu, stejný podíl je u takových zemí jako Brazílie či Švédsko.

Podíl firem, které nemají žádné zkušenosti na trhu, je mírně nižší v případě Ukrajiny (kolem tří čtvrtin) či dalších evropských zemí. "Vstup do Ruska zkouší přibližně polovina firem, které tam zatím nemají zkušenosti. Většinou hledají příležitosti a zjišťují si faktory tomu bránící, jako je zejména konkurence v oboru. Zajímají se o zvyklosti a o to, čeho se v podnikání vyvarovat," uvádí Štěpán Jílek, ředitel kanceláře agentury v Petrohradu.

O obchodních zvyklostech se chtěli dozvědět i zástupci firem, které směřují do Rumunska. Nový je tamní trh pro asi dvě třetiny subjektů. "Hlavní dotazy směrovaly na informace jako jsou obchodní zvyklosti, veletrhy a legislativa," dělí se o poznatek Michal Holub, ředitel kanceláře CzechTrade v Bukurešti.

Vzhledem ke značnému zájmu se Exportní veletrh na jeden den přestěhoval do Brna, kde pokračoval v rámci 34. mezinárodního potravinářského veletrhu Salima.

"Chtěli jsme, aby možnost poradit se o vstupu na zahraniční trhy s našimi specialisty měl co největší počet domácích malých a středních podniků. Vyslyšeli jsme proto prosby našich klientů, i těch potenciálních, a rozhodli se třídenní akci rozdělit na pražskou a brněnskou část," podotkl Aleš Řiháček.

Na Exportním veletrhu se také poprvé v širším měřítku představila nová služba Design pro export. Jejím úkolem je podporovat rozvoj průmyslového designu s cílem zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků na náročných zahraničních trzích.

 

Komerční banka podepsala smlouvu s Vietnam Development Bank

Čeští exportéři směřující na vietnamský trh mají od nynějška možnost jednodušeji a rychleji financovat projekty ve Vietnamu. Komerční banka podepsala totiž 10. března rámcovou úvěrovou smlouvu s Vietnam Development Bank. Ta byla založena rozhodnutím vietnamského premiéra v květnu 2006 s cílem podporovat rozvoj investic a exportní strategii vietnamského státu. "Vietnamská strana očekává, že každá technická nabídka bude doprovázena nabídkou financování. A to ať v perspektivní oblasti energetiky, pivovarů, infrastruktury a vodního hospodářství, nebo v projektech z oblasti životního prostředí, zdravotnictví či školství," vysvětluje význam dohody Jana Švábenská, ředitelka financování exportu a obchodu Komerční banky.

Vietnamský trh je znovuobjevován řadou firem. Český export se za loňský rok meziročně téměř zdvojnásobil a import vzrostl o takřka 30 procent. "Právě proto Komerční banka dlouhodobě usilovala o uzavření rámcové smlouvy, která podpoří, zrychlí a zjednoduší rozvoj obchodních aktivit mezi vietnamskými a českými společnostmi," uvedl při podpisu smlouvy Laurent Goutard, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Související