Ořezávače pařezů a větví do Irska, plněné bagety do Maďarska, malířské válečky do Indie. To jsou jen některé komodity, kterým agentura CzechTrade pomohla svými službami firmám na zahraniční trh. Celkově služby zahraničních kanceláří agentury klientům, především z řad malých a středních firem, přinesly 339 úspěšných exportních případů v objemu převyšujícím tři miliardy korun.

Oproti předloňsku se počet úspěšných případů zvýšil o čtvrtinu. Tradičně dvě třetiny z objemu exportu klientů CzechTrade tvoří ruské trhy, kde má agentura tři kanceláře. V pomyslném žebříčku úspěšnosti následuje Bukurešť a Pobaltí.

Přitom poptávka po asistenčních službách agentury stále roste. "Vloni se zvýšila meziročně o dvě třetiny, tento trend pokračuje již druhým rokem," uvádí Ivan Jukl, generální ředitel CzechTrade. Měřeno v hodinách, které zástupci agentury věnovali zakázkám klientů, překročila poptávka po službách zahraničních kanceláří 25 tisíc hodin.

A díky většímu počtu prodaných hodin dosáhl objem tržeb za služby CzechTrade historicky nejvyšší hodnoty, vloni překročily 18 milionů korun. Celkové tržby přesáhly pak 20 milionů korun.

Důvod zvýšeného zájmu o služby agentury vidí její šéf ve změně zaměření pouze na služby a již ne na strukturální fondy. "Je nesporné, že další rozvoj agentury bude spojen s náročnějšími požadavky zřizovatele-státu na její ekonomickou efektivnost. Proto jsem rád, že již vloni jsme tuto vizi začali naplňovat," podotýká Ivan Jukl.

Agentura disponuje nyní 33 zahraničními kancelářemi, nabízí i kontakty v Regionálních exportních místech, která zbavují Prahu exkluzivity a podílí se letos na pěti Exportních konferencích. Přichystala v rámci svých osmnácti zahraničních kanceláří také Exportní tréninková centra, což je technické zázemí pro začínající firmy, včetně cizojazyčné asistence. Nově převzala záštitu nad projektem Design pro export.

Nadále také pracuje na podpoře a vytváření vývozních sdružení firem. To je i příklad Aliance Czech NBC team. "Naše zakázky jsou výhradně státní a z toho vyplývá, že potřebujeme podporu státu. Proto je pro nás účelné prezentovat se pod značkou aliance a CzechTrade," říká Josef Orel, ředitel společnosti Oritest, která je členem aliance NBC.

Podobně se vyjadřuje i Ivan Nikl, ředitel společnosti MAEP, která je členem dalšího sdružení Czech Water Alliance (CWA). "Důležitější než finanční podpora je pro nás ve světě image CzechTrade, která zastřešuje alianci. Řadu zakázek jsme tak získali i díky podpoře agentury," říká Ivan Nikl, jenž patří mezi klienty, kteří hodnotí její činnost příznivě.

Ostatně jak vyplynulo z telefonického průzkumu, provedeného v závěru loňského roku mezi dvěma sty respondenty, většina z nich by doporučila služby agentury dalším firmám. Podnikatelé konstatovali, že jim tyto služby šetří čas (79 % dotazovaných) i náklady (73 % dotazovaných). Téměř sedmdesát procent respondentů se shodlo na tom, že jim pomáhají se lépe rozhodovat.

Ostatně zlepšení image CzechTrade v zahraničí by mohla napomoci i společná adresa s agenturou CzechInvest, využívat se budou v cizině i České domy. Pro cizí firmy to přinese větší komfort, našim firmám snad vlivnější agenturu.

Související