Rusko je pro české vývozce magnetem. Český export představuje sice jen něco málo přes dvě procenta z celkových exportů, ale pozice ruského trhu se stále zvyšuje. A zájem o něj a další východní země podtrhl diskusní kulatý stůl, který se uskutečnil 11. března v Břevnovském klášteře v Praze za účasti tří stovek tuzemských podnikatelů a politiků. Akci organizovalo sdružení CZECH TOP 100 a společnost Česká východní.

"Obrat zahraničního obchodu se zeměmi SNS a s Asií a Tichomořím představuje patnáct procent, což není velké číslo. Na druhé straně například vývoz investora v ČR z jeho montážního závodu do EU je něco jiného, než export české firmy do vzdálených východních teritorií, který začíná vývojem a končí úspěšným vývozem. I proto je tu zavedený systém podpory státu našim firmám, který je konzistentní bez ohledu na politickou konstelaci," prohlásil Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu s poznámkou o kontroverznosti finanční podpory firem na veletrzích a výstavách. O systému státní podpory a tahu českých firem na východ hovořili i zástupci ČEB a EGAP.

"Vloni jsme skončili s pojistnými smlouvami za rekordních padesát miliard korun, samotné Rusko představuje v tomto objemu 41 procent," uvedl Pavol Parizek, generální ředitel EGAP s tím, že význam východních trhů roste. Tento trend a také význam dlouhodobého financování potvrdil Josef Tauber, generální ředitel České exportní banky. "Dlouhodobé financování od pěti let představuje v našem portfoliu 87 procent," řekl Josef Tauber.

Na důležitost východních trhů a snahu o aktivnější spolupráci ČR s tamními zeměmi a regiony poukázal náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Příkladem jsou podle něj výsledky pracovní skupiny ČR-Baškortostán. "Vláda Baškortostánu shrnula do balíku své požadavky, zejména těch v oblasti high-tech, dopravy či budování infrastruktury. Hodnota těchto projektů je 205 milionů eur," poznamenal Tomáš Zídek. Podle něho je důležité využít i programy EU při vstupu na východní trhy. "EU má programy podpory regionální spolupráce za 1,3 miliardy eur," dodal Tomáš Zídek.

Karel Dyba, velvyslanec ČR při OECD, poukázal na nutnost zlepšování podnikatelského prostředí ve východních zemích. "OECD má na to zaměřený program. Prosazujeme také vytvoření zóny volného obchodu mezi Ukrajinou a státy jižního Kavkazu," prohlásil Karel Dyba.

Podle řečníků ne vše je ve vztahu k východním trhům ideální. "Bylo by potřeba iniciovat změnu ve smlouvě o dvojím zdanění. Česko má méně výhodnou smlouvu ve srovnání s Německem," vyzval politiky k podpoře Martin Jahn, který je od dubna generálním ředitelem firmy Volkswagen Group v Rusku.

Padla i kritická slova ohledně ignorování proexportní politiky státu vůči Rusku a o negativním dopadu vybudování radaru USA u nás. "Neměli bychom se nechat podruhé vytlačit z ruského trhu," poznamenal v této souvislosti bývalý premiér Miloš Zeman.

Související