080228_EX_22_1_vaclav_petricek.jpgZ postu předsedy představenstva Komory SNS je pohled na podporu byznysu v Rusku přece jen odlišnější, praktičtější než z pracovny vysoce postaveného ministerského pracovníka. V obou případech Václav Petříček, dřívější náměstek ministra na MPO, dokáže zúročit své zkušenosti. Vystudovaný technický inženýr, matematik a ekonom a habilitovaný docent na VŠE Praha si dovede dobře spočítat, že podpora českého byznysu se neobejde bez pěstování kontaktů s ruskými politiky a podnikateli a osamocené české firmě není tolik nasloucháno, jako když má za zády silnou organizaci, jako je Komora SNS. Jak chce posilovat její význam, jaké má plány v letošním roce a jaké vidí možnosti podpory českého byznysu v Rusku, se Exportér zeptal jejího šéfa Václava Petříčka.

Exportér: Co nového chcete přinést do života Komory SNS a jak chcete podpořit význam tohoto zájmového sdružení 150 českých firem?

Věřím, že budu komoře a jejím členům i dalším firmám se zájmem o podnikání na východních trzích užitečný. Komora potřebuje permanentní spolupráci s resorty, s ministerstvy, velvyslanectvími a v tom mohu zúročit své zkušenosti a kontakty.

Za druhé, musíme mít zpětnou vazbu s firmami. Proto bych s nimi rád posílil kontakty. Navštívím kraje a chtěl bych pozvat představitele firem se zájmem o Rusko a východní trhy k jednání a k diskusi o jejich potřebách. Jistě, to, co podnikatelé potřebují, jsou zejména informace. Postupně připravíme ve spolupráci s MPO, ČEB a EGAP podklady s praktickými informacemi pro uplatnění na ruském trhu. Je nám ale jasné, že informace zastarávají a potřebují aktualizaci.

Exportér: Komora SNS byla zřízena Hospodářskou komorou ČR, aby obstarávala východní trh. Jak je vnímána ruskou stranou a zejména partnerskými organizacemi?

Důležité pro české firmy je, aby v ČR nevládla roztříštěnost komor a nesourodost činností. Máme naopak zájem na spolupráci, která by pomáhala našim firmám. Například velvyslanci, zastupující východní země v Praze, nám jasně dávají najevo, že jsme pro ně při jednání jedni z nejvýznamnějších partnerů. Podobně se k nám chovají i ruské partnerské organizace. A při přípravě národních výstav ČR jsou našimi partnery právě tamní obchodní a průmyslové komory.

Spolupracujeme však zejména s komorami v těch regionech, kde je zájem prosadit české zboží. Přirozeně těsně spolupracujeme i s vedením gubernií a s představiteli ruských firem, což se osvědčuje. Podpora šéfů regionů a komor nejen že pomáhá uzavírání kontraktů, ale zejména napomáhá jejich naplnění.

Exportér: Jste nejen šéf Komory SNS, nýbrž i člen česko-ruské mezivládní komise a předseda české části pracovní skupiny pro Moskvu, Moskevskou a Sverdlovskou oblast. Poslední zasedání proběhlo již vloni v říjnu, můžete říci, v čem vidíte jeho význam?

Chtěl bych zdůraznit, že jde o významný organismus vzájemných vztahů, který, nehledě na politické výkyvy, v nich sehrává pozitivní úlohu. Je to prostor pro setkávání vysokých politiků na úrovni ministrů. A hlavně, řeší se praktické věci, které by podpořily české firmy na ruském trhu.

Exportér: Jaké na něm vidíte příležitosti pro naše firmy?

Z ruské strany je ohromná poptávka po českém zboží. Zejména jsou to energetické celky, ruské regiony pociťují nedostatek elektrické energie. Registrujeme zájem o zpracování odpadních hmot. V případě otálení by regiony musely řešit ohromné ekologické a sociální dopady, což jsme viděli na příkladu Itálie. Šance jsou v dopravních prostředcích, jde o autobusy, osobní auta. Prostor je i ve spolupráci na poli inovací a technologií...

Exportér: Hovoří se i o technologické spolupráci a vybudování centra v Ostravě?

Ano, české a ruské ministerstvo školství měly najít prostředky pro tento projekt. Zatímco na české straně pomohly fondy Evropské unie, ruské ministerstvo peníze zatím nemohlo přislíbit. Proto se vstoupilo do jednání se Sverdlovskou oblastí, která je strukturou průmyslu blízká Ostravsku a jsou tam velké kombináty. V říjnu letošního roku proběhne zasedání mezi zástupci ČR a zmíněné oblasti a do té doby bychom chtěli už mít jasnější plány. Možnou cestou spolupráce by mohl být vědeckotechnický park v Hodkovicích, schválený vládou a meziresortní komisí. Jsem pro to, aby do parku přišly ruské firmy a ruští inženýři.

Exportér: V řadě technických oborů nejde ani tak o to, jak a za kolik vyvážet, ale spíše o to, jak zajistit kapacity a termíny. Co s tím?

Ano, Česko nemá dostatek kapacit. Jedním z řešení je proto stále užší spolupráce se zeměmi Evropské unie při zakázkách v Rusku či na Ukrajině. Zejména jde o spolupráci se sousedními zeměmi, jako je Německo a Rakousko. Dobré by bylo, aby si tuzemské firmy ponechaly alespoň padesát procent objemu zakázky. Zvláště při případných velkých kontraktech, jako je výstavba rafinérie na zpracování ropy či plynu, například ve Sverdlovské oblasti, se dodávka neobejde bez zahraniční spolupráce. Svým partnerům v EU mohou přece české firmy nabídnout bohaté zkušenosti na ruském trhu.

080228_EX_22_2.gif

Související