Ruský trh je nadále v popředí zájmu českých podnikatelů. Svědčí o tom nejen průzkumy, ale i jejich neutuchající zájem o vstup na něj. I to je důvod, proč Komora SNS rozšířila počet zaměstnanců a na letošní rok chystá řadu akcí.

"První letošní misí do Ruska by měla být návštěva Penzské oblasti, na které jsme se při loňském Ruském business dni na MSV v Brně dohodli s jejich předsedou vlády. Další mise by měly vést do již zmíněných prioritních regionů - Chanty-Mansijského a do Nižního Novgorodu. To zdaleka není konečný seznam našich aktivit," říká výkonný ředitel Komory SNS František Masopust.

Vedle misí se Komora letos soustředí zejména na dvě české národní výstavy v Ruské federaci - v Ufě a ve Volgogradu. "Národní výstavy v Rusku se konají díky iniciativě a finanční podpoře MPO. Na volbě místa konání se podílíme i my. Vzpomenu jen poslední výstavy v Kazani či Omsku: za vyhozené peníze účast na nich nepovažuji," podotýká František Masopust.

Pro Komoru SNS jsou výstavy důležitou součástí její práce. "Vedle účasti s vlastním stánkem, ve kterém se většinou prezentuje okolo desíti našich členských či partnerských firem, jsme již tradičním organizátorem doprovodného programu k výstavě. Obchodní konference, kterou připravujeme, má obvykle dvě části. Místní představitelé na nich prezentují investiční projekty v oblasti a od nich se odvíjející možnosti pro české exportéry a investory. Ve druhé části přivádíme firmám potenciální partnery z daného regionu, které nám pomohla najít místní obchodně-průmyslová komora. Představitel firmy tak nemusí pouze sedět na stánku a čekat. Právě to zvyšuje efektivnost přítomnosti našich firem na národní výstavě," vysvětluje František Masopust.

Přirozeně že podnikání v Rusku má svá specifika, české firmy se zde setkávají s řadou bariér, včetně byrokracie a korupce. I to si vedení Komory SNS uvědomuje.

"I když se podnikatelské prostředí v Rusku zlepšuje, s problémy se zde český podnikatel setkává. V řadě případů se odvíjejí od podcenění kvality partnera, jsou zde i případy byrokratických obstrukcí. Komora SNS s vědomím těchto skutečností proto hledá nové možnosti podpory firem. Využíváme našich partnerských obchodně-průmyslových komor v regionech a také rozšiřujeme členskou základnu o další právnické kanceláře, jejichž služby nabízíme přímo v Rusku. Navázali jsme kontakt s partnerem, který je žadateli schopen získat a ověřit informace o potenciálním partnerovi," říká zástupce komory. Ta se podílela na vydání informační brožury o podnikatelském prostředí v Rusku a dokončuje materiál věnovaný Ukrajině.

Proniknout do tajů podnikatelského prostředí se však v Rusku neobejde bez navazování osobních kontaktů s představiteli místní administrativy či tamními šéfy podniků a bez budování dobrého povědomí o firmě i ČR. Podle výkonného ředitele Komory SNS jsou poměrně dobré vazby nastaveny v současnosti se zástupci Moskvy a Moskevské oblasti, ale zejména v Sankt Petěrburgu a Leningradské oblasti. Jsou tu ale i další regiony, kde mají Češi dobrou pověst a podnikatelské úspěchy.

"Je to Sverdlovská oblast, která je vyhlášená strojírenskými podniky a je v centru pozornosti českých strojírenských podniků. Příklad společnosti ALTA, která zde získala kontrakt v Uralvagonzavodu, hovoří za všechny," říká František Masopust.

Vzájemné vztahy jsou povzbuzovány i v regionech, jako je republika Tatarstán a Baškortostán, Nižnij Novgorod či Vologdská oblast. "Obsáhnout všechny regiony není v silách českých firem, navíc ani ve všech regionech nejsou pro ně stejně příhodné podmínky. Orientují se proto na regiony, které nejvíce odpovídají charakteristice jejich produkce a záměrům. Jestliže v Chanty-Mansijském okruhu jsou těžební oblasti plynu a ropy, směrují sem svůj zájem firmy, jako jsou Moravské naftové doly, dodavatelé armatur a dalších technologií pro těžaře. Je tu prostředí vhodné i pro dodávky dopravní techniky včetně autobusů Iveco Czech Republic. Pochopitelně jsou firmy, jako třeba FAVEA Engineering, které dodávky mohou nabízet a úspěšně nabízí a realizují téměř v každém regionu," dodává František Masopust.

Informace o činnosti Komory SNS najdete na adrese www.komorasns.cz

Podnikatelské mise

25. - 28.3., podnikatelská mise do Archangelska - čs. technologie na zpracování dřeva, Archangelsk

duben, podnikatelská mise do Penzy

říjen/listopad Podnikatelská mise do Chanty-Mansijska a Ťjumeni

 listopad, podnikatelská mise do Nižního Novgorodu

Související