Přímá spolupráce Česka s ruskými regiony je z hlediska obchodní výměny mezi oběma státy klíčovou záležitostí. Jak taková spolupráce vzniká a dále se vyvíjí lze ilustrovat na příkladu Uljanovské oblasti.

První kontakty s ní sahají do roku 2005, kdy v rámci propagační akce Povolží byl prezentován potenciál a možnosti českých výrobních a obchodních firem. Akce vyvolala zájem místních podnikatelských kruhů, sdělovacích prostředků a oblastních administrativ.

Následně, ještě v listopadu téhož roku, proběhla na ZÚ Moskva prezentace ekonomického potenciálu Uljanovské oblasti. Delegaci, ve které byli představitelé nejvýznamnějších podniků oblasti, vedl gubernátor Sergej Morozov. Z české strany se prezentace zúčastnilo několik desítek zástupců podnikatelských subjektů, státní agentury CzechTrade a Podnikatelského klubu při ZÚ Moskva (volné sdružení zástupců nejvýznamnějších firem akreditovaných v Moskvě). Akce se tradičně konala pod záštitou velvyslance Miroslava Kostelky.

Uljanovští partneři přišli s návrhy na obchodně-ekonomickou spolupráci, přičemž dokázali definovat svou vizi ekonomického rozvoje oblasti a s tím související požadavky ohledně objemu investic, dodávek náhradních dílů a moderního technologického zařízení.

Vzhledem k velkým zásobám kvalitních sklářských písků v oblasti projevil gubernátor zájem o pomoc při výstavbě sklářského závodu. Zájem byl také o rekonstrukci stávající infrastruktury a prostředků městské hromadné dopravy a o dodávky obráběcích strojů pro závody leteckého a automobilového průmyslu.

Okruhy další spolupráce byly upřesněny v lednu 2006 během pracovní návštěvy skupiny českých podnikatelů v Uljanovské oblasti v čele s obchodním radou.

Následně, již v červnu téhož roku, se ZÚ Moskva ve spolupráci s Komorou SNS podařilo připravit a uskutečnit podnikatelskou misi do Uljanovské oblasti. V jejím rámci byl za účasti velvyslance M. Kostelky a gubernátora S. Morozova položen základní kámen k výstavbě závodu na výrobu obalového skla.

Šestnáct měsíců po zahájení výstavby, v říjnu 2007, byla sklárna s kapacitou 350 milionů lahví ročně slavnostně uvedena do provozu. Hodnota investice činí asi 40 milionů eur. Jedná se o první významnou zahraniční investici do Uljanovské oblasti od vzniku RF. Mimoto sklárna zaměstnává přes 350 lidí, což přispělo k řešení vysoké nezaměstnanosti v místě.

Kapacita stávajícího závodu bude však rozšířena o výrobu lékařského obalového skla (asi 30 mil. eur). Investorem je třetí největší ruský výrobce obalového skla firma KLIN-STĚKLOTARA. Dodavatelem technologie je v obou případech SKLOSTROJ Turnov. Financování projektů zajistila Česká exportní banka ve spolupráci s úvěrovou pojišťovnou EGAP.

K dalším aktivitám, které jsou součástí cílené expanze českých podnikatelů do Uljanovské oblasti, patří i dodávky nářadí, zařízení a klasických kovoobráběcích strojů pro učňovské školy od firmy PROMA CZ.

Vloni byla realizována dodávka náhradních dílů pro více než sto českých tramvají, dodaných v 80. letech minulého století. Ve hře je i postupná modernizace vozového parku a tramvajového kolejového svršku. Příprava dalších smluv závisí na možnostech městského a oblastního rozpočtu pro rok 2008. Zmíněné aktivity vede společnost INEKON.

Těsnou spolupráci v oblasti výroby těžkých obráběcích strojů zahájila společnost ŠKODA MACHINE TOOL se závodem UZTS. O Uljanovskou oblast projevily zájem i další firmy. Vloni získala společnost MORAVSKÉ NAFTOVÉ DOLY většinové podíly v místních společnostech Nikolajevkaněfť a Vostokinvestněfť a společně s nimi zahájila průzkum potenciálních ropných ložisek.

Při letošní lednové podnikatelské misi, opět pod vedením velvyslance M. Kostelky, přijeli navázat obchodní spolupráci s oblastí zástupci dalších významných firem - KOVOSVIT MAS, BONATRANS, ŽDB BOHUMÍN či TECHNOPROJEKT.

Díky těmto aktivitám je Česká republika vedle Německa nejvýznamnějším obchodním partnerem Uljanovské oblasti. Obdobným způsobem se úspěšně vyvíjí i přímá spolupráce s řadou dalších oblastí, letos se pod záštitou zastupitelského úřadu Moskva počítá s podpůrnými aktivitami v jedenácti ruských regionech.

Autor je vedoucí obchodně-ekonomického úseku zastupitelského úřadu v Moskvě

Informace o městu Uljanovsk i oblasti lze najít na oficiálním portálu www.ulmeria.ru a také na http://ulsk.ru, http://ulgrad.ru.

Související