Design pro export. To je název nového projektu vládní agentury CzechTrade, kterým má být podpořen rozvoj průmyslového designu převážně v malých a středních firmách. Ve svém důsledku by se tím měla zvýšit jejich konkurenceschopnost na náročných zahraničních trzích.

Jaké efekty přináší firmám investice do průmyslového designu a v čem jim může pomoci stát, to bylo tématem kulatého stolu, který se uskutečnil v pražské centrále CzechTrade 7. února. Magazín Exportér byl při tom.

V posledních letech firma PROTRONIX získala jeden důležitý poznatek: Zahraniční konkurence, zejména italské firmy, jí šlapala na paty zejména kvůli lepšímu designu. "Konkurence v oboru je obrovská, výhodou je špičkový design, který v řadě případů u zákazníka hraje podstatnou roli," říká Miloš Žáček, generální ředitel zmíněné společnosti.

Podobně na tom byla i česká společnost TEBECO. "Dříve jsme otázku designu neřešili. Pak jsme zjistili, že ačkoliv naše výrobky zákazníkům vyhovují cenově, ne vždy se pro ně rozhodli. Zjistili jsme, že ne všechny firmy požadují nejlevnější zboží. Zvolí raději o něco dražší, ale atraktivněji vypadající výrobek," vzpomíná také Petr Bednář, ředitel této společnosti.

Východiskem bylo investovat do nového designu. Podobnou zkušenost nabyla řada tuzemských firem, které se i díky přitažlivému designu mohly lépe prosadit na cizích trzích. Desítky společností, mezi nimi výrobce motocyklů Blata či nábytek Techo, získaly dokonce mezinárodně uznávaná ocenění.

"V devadesátých letech se firmám, jako je Linet, Jablotron či Elektrorozvodné závody, podařilo vypracovat se a vstoupit na zahraniční trhy. Získaly renomé a prestiž a ušetřily i náklady," poukazuje na význam průmyslového designu pro exportní úspěch Jana Pauly, kurátorka Národního technického muzea.

Právě cena investice do průmyslového designu výrobku je ovšem pro mnohé malé a střední firmy limitujícím faktorem. Jen počáteční studie designéra může vyjít na mnoho desítek tisíc korun.

"Malé a střední firmy poukazují na to, že nemají na financování investice do průmyslového designu peníze. Ten ale nejvíce expandoval v dobách ekonomických krizí, kdy bylo nutné zákazníky co nejvíce přilákat, a zároveň se stal jediným odlišujícím faktorem na trhu. Nezapomeňte, že design výrobku je přidaná hodnota. Investice do designu pozitivně ovlivňuje vnímání společnosti zvenčí. Firma díky tomu zvyšuje svou konkurenceschopnost a působí stabilně," říká zástupce české designérské obce Martin Tvarůžek.

S ním souhlasí i Josef Vlk, zástupce společnosti STAIRBIKE, vzděláním také designér. "Ve svém důsledku design není drahý a může firmě ušetřit spoustu peněz. Investice do něho ovlivní i konečnou cenu," poznamenává Josef Vlk s tím, že důležité je vysvětlit manažerům právě tuto spojitost.

A to je zásadní věc. Valná část malých a středních firem, na tom se designéři shodují, neumí totiž dostatečně využívat možností, které jim průmyslový design poskytuje. "Firmy jsou v tom málo aktivní. Měly by si uvědomit, že nejde jen o tvar či barvu, ale také o uživatelský komfort a funkčnost výrobku a otázky logistiky výroby či logistiky skladování," vysvětluje Martin Tvarůžek.

Přitom sami tuzemští podnikatelé by kvalitnější design svých výrobků přivítali. Jak vyplývá například z Dotazníku exportní připravenosti, který vyplnilo téměř 360 představitelů firem, čtyři z pěti jsou ochotni výrobek přizpůsobit požadavkům zahraničního trhu. Tedy i z hlediska designu.

Jak také vyplývá z nedávného průzkumu mezi příjemci dotace z programu Design v roce 2005, více než 80 procent oslovených firem uvedlo, že investice do designu zlepšila jejich konkurenceschopnost. Zhruba 65 procent respondentů tvrdí, že jim lepší design výrobků pomohl exportovat a získat nové trhy. A více než polovina firem konstatuje, že díky zlepšení designu zvýšily svůj obrat. To jsou pádné argumenty.

"Nezbytné je však přesvědčit manažery českých firem, aby více investovaly do průmyslového designu," říká Josef Vlk.

A to je právě to, co je záměrem agentury CzechTrade, která od letoška zastřešuje státní pomoc firmám v oblasti průmyslového designu.

"Chceme vyvolat diskusi o budoucnosti průmyslového designu a chceme změnit pohled malých a středních firem na to, že design je drahá a nedostupná záležitost. Rádi bychom je přesvědčili, že aplikace průmyslového designu ve výrobě vede k posílení jejich konkurenceschopnosti. Sázíme přitom na spolupráci s designérskou obcí a odbornou veřejností," říká Ivan Jukl, generální ředitel CzechTrade.

Informační kampaň představuje v praxi řadu osvětových a propagačních akcí. "První odborná konference na téma využití průmyslového designu se uskuteční na brněnském veletrhu Mobitex 26. března za účasti předních českých designérů a zástupců firem. Odborný seminář na podobné téma proběhne 22. května v centrále agentury v Praze," uvádí Kateřina Adámková, vedoucí týmu Design pro export v CzechTrade.

Celkem se letos plánuje do desítky specializovaných seminářů. Tuzemský průmyslový design bude propagován i na mezinárodních veletrzích. Tím ale nabídka ze strany CzechTrade nekončí. Vedle tohoto poradenského servisu nejpozději od začátku července nabídne agentura i individuální služby pro malé a střední firmy.

"Budou moci využít osmdesátiprocentní státní příspěvek na pokrytí nákladů na prvotní analýzu stavu designu ve firmě, kterou zpracuje vybraný designér a navrhne spolu s tím další postup," říká Milan Ráž z CzechTrade.

Podstatná bude nabídka designérů pro konzultaci z databáze CzechTrade.

Právě vyhledání vhodného designéra je pro firmy nezřídka kamenem úrazu. Najít toho pravého není vždy jednoduché a cest je několik. Zatímco Petr Bednář ho hledal a našel na webu, v databázi czechdesign.cz, Miloš Žáček se ke svému designérovi dostal díky referencím z jiné firmy.

Databáze CzechTrade by mohla kontaktům napomoci. "Podstatné je, aby potom obě strany dokázaly najít společnou řeč. Aby designér naslouchal a přemýšlel za investora a klient se stal aktivním účastníkem vytváření designu. Pak můžete díky originálnímu designu přesvědčit i nové náročné zahraniční zákazníky. Získejte je designem," radí Martin Tvarůžek.

Účastníci kulatého stolu

Ivan Jukl - generální ředitel agentury CzechTrade

Aleš Řiháček - ředitel odboru marketingu a komunikace CzechTrade a moderátor kulatého stolu

Kateřina Adámková - vedoucí týmu Design pro export CzechTrade

Milan Řáž - ředitel odboru prodeje a strategie CzechTrade

Jana Jenšíková - CzechTrade

Martin Tvarůžek - designér

Petr Bednář - ředitel společnosti TEBECO (zabývá se zejména konstrukcí a výrobou sklízecí a zpracovatelské techniky na technické konopí)

Josef Vlk - zástupce společnosti STAIRBIKE (zabývá se výrobou a prodejem invalidních vozíků) 

Miloš Žáček - generální ředitel společnosti PROTRONIX (zabývá se vývojem a výrobou průmyslové elektroniky)

Jana Pauly - kurátorka, Národní technické muzeum

Související