Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy potravin a potravinářských technologií ve střední a východní Evropě klepou na dveře. Proběhnou ve dnech 4. - 7. března v brněnském veletržním areálu. Ostatně jako již tradičně. Co je letos nové, je akcent na podporu exportu českých potravinářů a výrobců potravinářských technologií.

Jak totiž vyplynulo z dotazníkového šetření BVV mezi tuzemskými vystavovateli, přihlášenými na veletrh SALIMA, téměř 80 procent z nich by rádo navázalo kontakty a pak dále spolupracovalo se zahraničními návštěvníky. Zájem je zejména o podnikatele z Evropské unie, ale i o firmy ze zemí bývalého SNS - Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Moldávie, Kazachstánu.

"Na minulém ročníku veletrhu SALIMA byl celkový počet návštěvníků 37 400 osob. Ze zahraničí přijelo sedm tisíc hostů z šedesáti zemí světa. To už je solidní číslo, zvláště pokud se vezme v úvahu, že na něj přijíždějí takřka výhradně odborníci z oboru," říká Věra Menšíková, ředitelka veletrhů SALIMA.

"Veletrh tohoto rozsahu je svým způsobem zahraničněobchodní destinací, kam není třeba k vycestování ani pas a k placení stačí domácí měna," dodává ředitelka akce, která se v kalendáři veletrhů objevila poprvé již v roce 1974.

Veletrhy Brno nenechávají příjezdy zahraničních účastníků náhodě. V posledních letech management toho kterého veletrhu vyjíždí do zájmových, tedy zejména do sousedních zemí. S tamními organizacemi podnikatelů manažeři BVV dojednávají podmínky příjezdu a návštěvy jejich členů na příslušný veletrh. Vystavovatelům tak na stříbrném podnose mohou nabídnout možnost jednat s potenciálními partnery.

Spolu se zahraničními vystavovateli přijíždí tak každoročně stále více hostů z kategorie žádoucích: specialistů, obchodníků i třeba opinion leaders oborů, profilujících veletrh. Ostatně to, že si zahraniční odborná veřejnost na SALIMU nachází cestu, dokázal minulý ročník s jejich rekordním podílem 13,4 procenta z celkového počtu návštěvníků.

Řada firem přitom jejich přítomnosti dokáže využít, v poslední době jsou to výrobci potravinářských zařízení, ale i výrobci potravin - masných nebo mlékárenských produktů. Mezi ty posledně řečené patří i firma Interlacto, jejíž export představuje 95 procent z dvoumiliardového obratu. Na veletrhy jezdí pravidelně a brněnský veletržní areál považuje za "destinaci", kde se navazují obchodní kontakty.

Ne vždy však, hlavně menší a střední firmy, dokážou překonat bariéry, které jim ztěžují vstup na cizí trh. S informační pomocí přichází proto letos poprvé v rámci doprovodných akcí Exportní veletrh CzechTrade. Přímo na výstavišti proběhne setkání s řediteli kanceláří této agentury, výrobci s nimi mohou při individuálních schůzkách konzultovat své exportní záměry. "Vyšli jsme vstříc požadavkům malých a středních firem o informace, tato akce je mezi nimi oblíbená. V rámci potravinářských veletrhů nabízíme konzultace poprvé a věřím, že tím založíme užitečnou tradici," vysvětluje záměr Aleš Řiháček, tiskový mluvčí CzechTrade.

Premiérové je na veletrhu SALIMA 2008 i zaměření na biopotraviny, nejrychleji rostoucí segment světového potravinářského trhu. Součástí veletrhu bude i mezinárodní konference o využití biopotravin v oblasti veřejného stravování, která proběhne 5. března.

A stejně jako v minulých letech se budou udělovat značky KLASA a oceněné výrobky zde budou prezentovány. Z doprovodného programu bude jistě přínosný seminář Food Forum, který proběhne v první den veletrhu. Jednat se má o společné zemědělské politice EU, k účasti jsou přizváni ministři zemědělství a potravinářství z několika evropských zemí.

Více informací, kompletní program a zvýhodněná registrace je možná on-line na www.salima.eu.Potravinářské veletrhy

- SALIMA - 26. mezinárodní potravinářský veletrh

- MBK - 4. mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství

- INTECO - 23. mezinárodní veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování

- VINEX - 13. mezinárodní vinařský veletrh

Vizitka veletrhu SALIMA 2008

- 10 plně obsazených, oborově uspořádaných výstavních pavilonů

- Účast více jak 1000 firem z 40 zemí světa

- 18 oficiálních účastí

- Téměř 40 odborných konferencí, seminářů, workshopů

- Den BIOPOTRAVIN - 5. 3. 2008

- TRENDY - Přehlídka trendových potravin a nápojů s důrazem na zdravý životní styl

Soutěže a ocenění

- Zlatá SALIMA

- TRENDY 2008

- Česká biopotravina roku

- Grand Prix Vinex 2008

- Slavnostní předávání certifikátů KLASA

- Nejlepší potraviny krajů ČR

- Gastro Junior Brno 2008 - Nowaco Cup

- Bocuse d'Or Europe

- Zlatý pohár PIVEX 2008 - PIVO 2008

Exportní veletrh

V rámci veletrhu SALIMA 2008 agentura CzechTrade nabízí Exportní veletrh, individuální konzultace s řediteli jejích zahraničních kanceláří. Zájemci mohou bezplatně konzultovat své plány s oborníky. Pro konzultace je nutné předchozí přihlášení. Termín setkání je 6. března 2008, od 12.30 do 18.00 hodin, pavilon E, 1. patro, Business Centrum, Výstaviště 1, Brno

Seminář FOOD EXPORT

V rámci veletrhu SALIMA 2008 proběhne seminář na téma: Export českých potravin v nových dimenzích - ofenzivní politika EU. Na akci vystoupí zástupci Stálé mise ČR při OSN, EU a z MPO ČR. Akce se koná 6. března 2008, od 10 do 12 hodin na Výstavišti Brno, pavilon E - 2. patro, sál Press Centre.

Související