Počátkem února čínská agentura Xinhua News Agency přinesla krátkou informaci o Exportní konferenci o západní části Číny, která pod záštitou agentury CzechTrade a Komerční banky proběhla předtím na Vysoké škole ekonomické v Praze. Akce, jíž se zúčastnilo na 260 podnikatelů a odborníků a která byla zaměřená i na příležitosti ve Vietnamu, potvrdila, že oba regiony jsou v hledáčku mnohých českých firem. Jejich zástupci přišli nabrat informace hlavně na dvou workshopech, zejména od ředitelů kanceláří CzechTrade: Ivana Vyroubala, působícího v západočínském Čcheng-tu, a Luboše Marka z Ho Či Minova Města, ale i od zástupců firem, které na dotyčných trzích již obchodují.

Západní Čína byla již před časem definována Exportní strategií MPO jako oblast, kde státní proexportní organizace budou výrazně podporovat aktivity našich podniků. "Potřebujeme, abychom vystupovali jako silný tým, společně s bankami. Zvyšuje to šance na úspěch," poznamenal k podpoře firem náměstek ministra Martin Tlapa. To je způsob, jak se dostat k zakázkám v oborech, jako je strojírenství, dobývací technika či ekologie, kde je v západočínských provinciích poptávka po výrobcích.

Navíc pekingská vláda i regionální administrativa podporují příchod investorů. "Zájem je o investory a dodavatele při budování infrastruktury, elektrifikaci železnic, geologickém průzkumu či těžbě nerostného bohatství," prohlásila ve svém vystoupení česky mluvící velvyslankyně ČLR v Praze Huo Yuzhen.

Cesta k úspěchu je však lemována překonáváním řady překážek. Nutné je počítat s tím, že ten se dostaví až po delší době a že trh je dobré trvale zpracovávat. "Naše zkušenost je, že musíte být přítomni nejen jako značka, ale i fyzicky. Problém je ale s komunikací," podělila se o poznatky několikaletého působení firmy TESCAN v Číně její obchodní ředitelka Hana Glatzová.

Ostatně na problémy spojené s jazykovou bariérou poukazovala i řada představitelů dalších firem (například ZEBR, M. AMARA AG či AZAS INVEST aj.), kteří odpověděli v anketě, kterou ve spolupráci s magazínem Exportér přichystala agentura CzechTrade. Anketa byla zaměřena jak na západní Čínu, tak i na vietnamský trh. Na jazykové bariéře, zvláště v odlehlejších regionech, nemění přitom nic ani fakt, jak na to poukázali někteří zástupci firem při diskusi, že ve Vietnamu žije 200tisícová skupina češtinu ovládajících Vietnamců.

Z ankety také vyplynulo, že tuzemské firmy by chtěly získat více informací o legislativě, právním a finančním pojištění či o dynamice vývoje jednotlivých odvětví. Některé aspekty byly zmíněny při diskusi na workshopech.

"Dříve byli zahraniční investoři ve Vietnamu omezeni 30procentním podílem akcií. Nyní mohou být prostřednictvím s. r. o. 100procentními vlastníky. Od prvního ledna 2007 existuje také nový celní sazebník, který snížil cla u 1700 dovozních položek," poukázal na některé legislativní změny Luboš Marek. Důležité je však podle něho navázat a udržovat vztahy s místní administrativou. To přirozeně platí i pro Čínu.

"V případě západní Číny zůstaly zachovány některé pobídky pro zahraniční investory. Je proto nutné se o nich informovat, neboť provinční vlády mají pravomoci poskytnout určité úlevy na daních a poplatcích. V tomto můžeme našim firmám pomoci," říká Ivan Vyroubal.

Pro obě země platí, že se firma neobejde bez dlouhodobého záměru působení na trhu. "Počítejte s tím, a to i v případě bankovních produktů. Pokud něco jde příliš snadno, buďte opatrní. A také se vyhněte nedorozumění, například pokud budete jednat o investicích. Partner může zaměnit váš záměr exportovat se snahou o vstup kapitálu," upozornila Jana Švábenská, ředitelka Divize financování obchodu a exportu Komerční banky.

Ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade doporučili podnikatelům, aby se účastnili veletrhů v obou regionech. Na nich vznikají první kontakty a jak Číňané, tak i Vietnamci dají na osobní setkání. Ovšem důležité je podle účastníků diskuse nepodlehnout přílišnému optimismu a neskočit na první zdánlivě zajímavou nabídku.

 

Exportní konference

Únorová konference na téma Jak úspěšně exportovat do západní Číny a Vietnamu CzechTrade a Komerční banky, která proběhla za organizačního přispění II. fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole v Praze za mediálního partnerství Exportéra a týdeníku Ekonom, byla prvním letošním počinem v sérii akcí. Další mohou zájemci o informace využít již v dubnu či při setkání na Exportních veletrzích ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade.

2. dubna, Plzeň - Obchodujeme s Ruskem, Srbskem, Černou Horou a Pobaltím

15. května, Praha - Jak úspěšně exportovat do Turecka, severní Afriky a na Blízký východ

11. září, Praha - Obchodujeme se Španělskem, Francií a Itálií

11. listopadu, Brno - Obchodujeme s Latinskou a Severní Amerikou

Více informací naleznete na www.exportniakademie.cz.

Související