Investoři celého světa stále více vyhledávají možnost obchodování s deriváty, tj. cennými papíry, jejichž koupí investoři vlastně "sázejí" na další vývoj určité komodity, akcie nebo indexu. Deriváty se stávají nedílnou součástí každého portfolia. Stejně jako v minulých letech, i v roce 2005 bylo hlavním tahounem růstu elektronické obchodování.
Likvidita již dávno není soustředěna na klasických burzovních parketech, nýbrž v počítačových skříních. O své místo se stále více hlásí minikontrakty, které jsou zajímavé pro menší investory. Tento fakt potvrzuje skutečnost, že mezi dvaceti nejlikvidnějšími trhy se nachází pět minikontraktů.

Přechod k počítačům
Pokud se podíváme do světa, vidíme, že prakticky celá Evropa, ale i Japonsko a Austrálie, zavřely tzv. pity a všechny obchody provádějí prostřednictvím počítačů. Poněkud v závěsu zůstává Amerika, jež si drží tradiční obchodování. I tam však postupně investoři vyžadují změnu.
Burzy v Chicagu se nejčastěji kloní k paralelnímu obchodování jak na parketu, tak elektronicky s tím, že elektronika postupně vytláčí parket. Nejnověji s iniciativou přechodu na počítače přišla největší světová energetická burza New York Mercantile Exchange.
Velmi důležitým faktem je další koncentrace obchodování. Zatímco v roce 1999 realizovalo pět největších světových burz celkem 53 procent obchodů, vloni to již bylo 64 procent.
Tři burzy - Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), Eurex - se v první pětce udržely po celou dobu, Chicago Board of Options Exchange a francouzská Monep byly vystřídány burzami Korea Exchange a Euronext. Pokud budeme poměřovat procentuální vzestup obchodování v uvedeném období, pak jasně vítězí Korea Exchange, kde došlo k nárůstu obchodů o 2570 procent. Eurex posílil o 230 procent, CME o 443, CBOT o 165 a Euronext o 156 procent.

Zájem dál poroste
K celkovému růstu trhu přispívají dva druhy investorů. Prvním z nich jsou individuální investoři, kteří se samostatně či na základě poradenství rozhodují o jednotlivých investicích a asset manažeři.
Celá řada investorů, kteří nechtějí samostatně sledovat vývoj trhu a nemají čas denně sledovat dění na světových trzích, využívá možnosti tzv. manager futures. Nejedná se o nic jiného než o svěření finančních prostředků do správy odborníkům. Obě skupiny pak mají významný vliv na vývoj trhů a objem obchodování.
Celkový objem obchodů s futures a opcemi, které patří mezi nejrozšířenější druhy derivátů, na světových burzách dosáhl hodnoty 9,899 miliardy kontraktů. V porovnání s předešlým rokem se jedná o 11,68% nárůst. Největší zájem je především o finanční deriváty. Jejich objem byl loni 9,139 miliardy kontraktů, na nefinanční zbylo jen 760 miliónů.
Obchodování s futures a opcemi láká nejen zahraniční investory, ale i celou řadu českých obchodníků. Lze předpokládat, že ani tento rok nepřinese žádnou významnou změnu a objem obchodování nadále poroste. Předpokládáme, že i zájem našich obchodníků dále poroste, neboť trh futures a opcí skýtá velmi zajímavé příležitosti.
Autor je analytikem firmy Colosseum


060410-25b.gif ()

060410-25a.gif ()

Související