Společné zdanění je i pro živnostníky

Mezi novinky letošních daňových přiznání patří i často propírané společné zdanění manželů. Novinka je sice pro mnohé potěšující, nicméně vyvolává spoustu otázek "jak na to".
Většinou se řeší případy manželů v zaměstnaneckém poměru, žen na mateřské nebo jedním z partnerů nezaměstnaným. Tento institut zdanění ale mohou uplatnit i podnikatelé.
Ztrátu nelze uplatnit
Je dobré si uvědomit, že pokud manžel například pobírá značný příjem ze zaměstnání a manželka podniká a vykáže za rok 2005 daňovou ztrátu, manželé si nemohou uplatnit společné zdanění. A navíc je manželka povinna podat přiznání a odvést daň z minimálního základu daně za všechny měsíce, ve kterých v roce 2005 provozovala podnikatelskou činnost.
"Mrtvé" živnosti
Jsou i případy, kdy podnikatel získal živnostenský list například v roce 1998, ale od roku 2001 už nevykazoval žádné příjmy, přičemž na začátku roku 2002 oznámil finančnímu úřadu, že ukončuje podnikatelskou činnost.
Svoji registraci na svém finančním úřadu ovšem nezrušil a nezrušil registraci ani na živnostenském úřadu. Jeho živnostenský list je tedy stále platný. Za této situace začal od dubna 2005 vykazovat příjmy z podnikání, ale za celý rok 2005 vykázal daňovou ztrátu. V tomto případě se ale v roce 2005 nejedná o rok zahájení podnikání, v němž se minimální základ daně neuplatňuje. Podnikatel je povinen za období od dubna do prosince odvést daň z minimálního základu.
Odpočitatelné položky
Při uplatňování společného zdanění je dobré si uvědomit, že od základu daně každého z manželů se dá uplatnit základní odpočitatelná položka 38 040 korun. Současně si manžel si od svého základu daně může na manželku odečíst 21 720 korun, pokud byly manželčiny roční příjmy nižší než právě 38 040 korun.
V praxi se setkáváme i s kuriózními dotazy, zda se dá uplatnit společné zdanění i u manželského páru, kdy je manželka v roce 2005 těhotná. Odpověď je ano i ne. Pokud žena porodila nejpozději poslední den roku 2005, společné zdanění uplatnit jde. Pokud by porodila až v roce 2006, společné zdanění se nedá za rok 2005 uplatnit.
Dohody o provedení práce
A ještě jedna povinnost, na kterou poplatníci zapomínají. Pokud zaměstnanec pobíral příjmy z celoročního pracovního poměru a současně měl příjmy na základě dohody o provedení práce, je povinen podat do konce března 2005 přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Petr Hruška, daňový poradce a spolumajitel společnosti České daně

Související